cross

Bemesting les 7 (gebruiksruimte)

1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
BodemkundeMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Link

Slide 3 - Link

Les 7
Mestplaatsingsruimte en gebruiksruimte

Slide 4 - Tekstslide

Vragen doornemen van vorige week
Wie heeft vragen over de vragen?

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Vaak geeft een boer rundveedrijfmest en kunstmest
Je weet nu hoeveel rundveedrijfmest er mag worden gestrooid

Maar hoeveel kunstmest mag je strooien?

Wie weet dit???

Slide 10 - Tekstslide

We noemen dit gebruiksruimte

Slide 11 - Tekstslide

Jij bent boer op zandgrond in Frieschepalen. Hoeveel kunstmest mag je nog strooien?

Slide 12 - Tekstslide

Maar niet alle stikstof komt vrij uit de mest.
Wie weet hoeveel stikstof er vrij komt?

Denk aan de vuistregel!!!!

Vul de vraag op de volgende sheet in

Slide 13 - Tekstslide

Hoeveel stikstof uit 1 kuub komt er beschikbaar voor de plant?
A
1 kg
B
2 kg
C
3 kg
D
4 kg

Slide 14 - Quizvraag

Dat was de vuistregel
En dan nu even precies.

Zie de volgende sheet

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Wat is de werkzame stikstof bij jou stageboer?
Dus hoeveel procent van de stikstof die jouw stageboer op het land brengt komt beschikbaar voor de plant?

Invullen op de volgende sheet

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Wat is de werkzame stikstof bij jou stageboer?
A
45%
B
60%
C
80%

Slide 19 - Quizvraag

Even een voorbeeld
Een boer op kleigrond met derogatie heeft 40 ha grasland. De koeien worden geweid.
Hij mag 40 ha * 250 kg = 10.000 kg N opbrengen uit drijfmest
Er wordt geweid dus werkzame stikstof = 45%. Daardoor brengt hij dus niet 10.000 kg N op het land maar 4500 kg N

Probeer het nu te berekenen voor jouw stagebedrijf en vul samen met de berekening in op de volgende sheet

Slide 20 - Tekstslide

Hoeveel kg N (=stikstof) brengt jou stageboer op het land? (antwoord met berekening!)

Slide 21 - Open vraag

Een boer op kleigrond met derogatie heeft 40 ha grasland. De koeien worden geweid.
Hoeveel kunstmest mag er worden bij worden gestrooid?

Slide 22 - Tekstslide

Een boer op kleigrond met derogatie heeft 40 ha grasland. De koeien worden geweid.
Gebruiksruimte = 40 ha * 345 kg = 13.800 kg N

uit mest komt er 4500 kg N op het land

Je mag dan nog 13.800 - 4500 kg = ..

Slide 23 - Tekstslide

Huiswerk
Maak vraag 8 en vraag 1 tot en met 5 op blz 8 en 9 van het boekje dat ik je vorige week heb gemaild

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide