Quantifiers quiz

1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

VEEL

- much        voor ontelbare woorden

- many         voor telbare woorden

- a lot of      mag altijd

- lots of       mag altijd


Slide 2 - Tekstslide

MUCH + enkelvoud


salt

water

money

sugar

noise

breakfast

MANY + meervoud


cars

newspapers

hours

people

children

books

Slide 3 - Tekstslide

Dus....

I like my coffee with much / a lot of / lots of sugar in it


I like reading many / a lot of / lots of newspapers

Slide 4 - Tekstslide

WEINIG

- little       voor ontelbare woorden

- few         voor telbare woorden


(a little  = een beetje)

(a few    = een paar)

Slide 5 - Tekstslide

Dus....

I like my coffee with little sugar in it          weinig suiker

I like my coffee with a little sugar in it       beetje suiker                      


I like reading few newspapers                      weinig kranten

I like reading a few newspapers                   een paar kranten

Slide 6 - Tekstslide

RONDE 1

Slide 7 - Tekstslide

Much or many?
pictures
A
much
B
many

Slide 8 - Quizvraag

Much or many?
children
A
much
B
many

Slide 9 - Quizvraag

Much or many?
potatoes
A
much
B
many

Slide 10 - Quizvraag

Much or many?
sugar
A
much
B
many

Slide 11 - Quizvraag

Much or many?
food
A
much
B
many

Slide 12 - Quizvraag

Much or many?
coffee
A
much
B
many

Slide 13 - Quizvraag

Much or many?
people
A
much
B
many

Slide 14 - Quizvraag

Much or many:
postcards
A
much
B
many

Slide 15 - Quizvraag

Much or many?
traffic
A
much
B
many

Slide 16 - Quizvraag

Much or many?
questions
A
many
B
much

Slide 17 - Quizvraag

Much or many?
fun
A
Much
B
Many

Slide 18 - Quizvraag

Much or many?
orange juice
A
much
B
many

Slide 19 - Quizvraag

Much or many?
Christmas trees
A
much
B
many

Slide 20 - Quizvraag

RONDE 2

Slide 21 - Tekstslide

He sang ___ (een beetje) better than last time.
A
little
B
few
C
a little
D
a few

Slide 22 - Quizvraag

___ (weinig) people tell the truth!
A
little
B
few
C
a little
D
a few

Slide 23 - Quizvraag

The girl has ___ (weinig) sunshine
in her life.
A
little
B
few
C
a little
D
a few

Slide 24 - Quizvraag

Bill didn't kill ___ (een paar) people,
he killed a lot.
A
little
B
few
C
a little
D
a few

Slide 25 - Quizvraag

I only have ____ money left.
A
a little
B
a few
C
a many
D
much

Slide 26 - Quizvraag

I would like..........salt in my soup.
A
a little
B
a few

Slide 27 - Quizvraag

What do little and few mean?
A
weinig
B
veel
C
een beetje
D
alle

Slide 28 - Quizvraag

He speaks _____Spanish, so we weren't able to find a nice room in Madrid.
A
a little
B
a few
C
few
D
little

Slide 29 - Quizvraag

There was _____ milk left for me. The rest drank it all.
A
a few
B
few
C
a little
D
little

Slide 30 - Quizvraag

We've got ........... time at the weekend. Would you like to meet?
A
a little
B
a few
C
little
D
few

Slide 31 - Quizvraag

Julie gave us ..........
apples from her garden. Shall we share them?
A
a little
B
a few
C
little
D
few

Slide 32 - Quizvraag