Klas 4H - §6.4 - Esters - LHE

Hoofdstuk 6: Koolwaterstoffen
6.1 Alkanen en alkenen
6.2 Karakteristieke groepen
6.3 Reacties
6.4 Esters
6.5 Evenwichten
 
Toetsweek:     H5 + H6.1 + H6.2 (3-teller)    120 minuten         

1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 6: Koolwaterstoffen
6.1 Alkanen en alkenen
6.2 Karakteristieke groepen
6.3 Reacties
6.4 Esters
6.5 Evenwichten
 
Toetsweek:     H5 + H6.1 + H6.2 (3-teller)    120 minuten         

Slide 1 - Tekstslide

6.4 Esters

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen 6.4 Esters
  • Ik kan uitleggen wat een ester is.

  • Ik kan een reactievergelijking tekenen van een vorming van een ester (in structuurformules).

  • Ik kan de vergelijking tekenen van de afbraak van een ester.

  • Ik kan uitleggen wat wordt bedoeld met 'hydrolyse'.

  • Ik kan de afbraak en vorming van oliën en vetten tekenen.


Slide 3 - Tekstslide

Herhaling:      naamgeving van alcoholen en zuren
Voor 6.4 is kennis over de alcoholen en zuren erg belangrijk.
Teken de structuurformules van:
1. methanol 
2. butaan-2-ol
3. propaanzuur
Geef de systematische naam van:
4.                                      5.                                 6.                                 

timer
6:00

Slide 4 - Tekstslide

Wat is een ester?
Een ester is, net als een alcohol of zuur, een type koolwaterstof. Een ester heeft ook een karakteristieke groep. 

ester: een koolwaterstof waarin de groep:                       voorkomt. Een ester wordt gemaakt door een alcohol en een zuur te laten reageren. 

(ezelsbruggetje voor het onthouden: 'COCO' )


Slide 5 - Tekstslide

Vorming van een ester
Op het bord

Als voorbeeld: vorming van de ester van ethanol en ethaanzuur.

Slide 6 - Tekstslide

Vorming van een ester
Dit is een voorbeeld van een estervorming in structuurformules.
Bij deze chemische reactie splitst water af.

condensatiereactie: een type chemische reactie waarbij twee moleculen samenkoppelen, en een ander (klein) molecuul afsplitst.
bijv. estervorming

Ook de vorming van eiwitten is een condensatie.

Slide 7 - Tekstslide

Vorming van een ester - oefening
Opgave 1: Geef de reactievergelijking van de estervorming van methanol en propaanzuur (in structuurformules)


Opgave 2: Geef nu de reactievergelijking van de estervorming van propaan-2-ol en methaanzuur (in structuurformules)

Tijd over? Doe dan 3: Doe hetzelfde voor de ester van 1-fluorbutaan-3-ol en capronzuur (BINAS 66A)
timer
10:00

Slide 8 - Tekstslide

Vorming van een ester - oefening

Slide 9 - Tekstslide

Afbraak van een ester
Op het bord

Als voorbeeld: afbraak van de ester van propanol en butaanzuurEstervorming is dus een omkeerbare reactie, bij de vorming (condensatie) gebeurt het tegenovergestelde als bij de afbraak.

Slide 10 - Tekstslide

Afbraak van een ester
Bij deze reactie wordt de ester 'afgebroken' door het water. Het is een voorbeeld van een hydrolysereactie.

hydrolysereactie: ontledingsreactie waarbij een verbinding door middel van water wordt ontleed. 
Slide 11 - Tekstslide

Huiswerk (voor na de toetsweek)
Van 6.4 

47 t/m 54Slide 12 - Tekstslide