Hoofdstuk 1 paragraaf 1 Het leven van Jagers-verzamelaars

Het leven van jagers en verzamelaars
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Het leven van jagers en verzamelaars

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel: Leg je in je eigen woorden uit het kenmerkend aspect: De levenswijze van jager-verzamelaars.

Slide 2 - Open vraag

Herhaling: Op welk continent zijn de oudste resten van homo sapiens gevonden?

Slide 3 - Open vraag

Waarom zijn grottekeningen belangrijk voor geschiedenis?

Slide 4 - Open vraag

Doelen voor deze les: 

 • • Aan het einde van deze les kan je het volgende kenmerkend aspect uitleggen: De levenswijze van Jagers-verzamelaars.
 • • Je kan uitleggen op welke bronnen onze kennis van de prehistorie is gebaseerd.
 • • Je kan uitleggen welke levenswijze jager-verzamelaars hadden.
 • • Je kan uitleggen hoe jager-verzamelaars hun gedachten tot uiting brachten.
 • • Je kan uitleggen welke samenleving Jagers-verzamelaars hadden.
 • • Je kan uitleggen tot welke periodes, in onze geschiedenis, de jagers-verzamelaars horen.
• Je kan uitleggen op welke manier archeologie achter informatie uit het verleden komt.
• Je kan uitleggen waarom jagers-verzamelaars nomaden waren.
• Je kan uitleggen hoe werktuigen veranderde vanaf 50.000 v.C.
• Je kan uitleggen waarom het denken in symbolen laat zien dat gedachten van jagers-verzamelaars zich ontwikkeld had.

Slide 5 - Tekstslide

0

Slide 6 - Video

Leg uit waarom de prehistorie, de prehistorie heet en leg uit welke bronnen wij in deze tijd gebruiken.

Slide 7 - Open vraag

Geen schriftelijke bronnen
 • Tijd voor geschreven bronnen heet de prehistorie. 
 • Bij de prehistorie zijn wij afhankelijk van ongeschreven bronnen. 

Slide 8 - Tekstslide

Geen schriftelijke bronnen
Archeologie:Bestuderen van ongeschreven bronnen, zoals: 
 1. Botresten
 2. Potschreven
 3. Voetafdrukken
 4. Grotschilderingen
 5. Werktuigen
 6. Versteende voedselresten. 

Slide 9 - Tekstslide

Geen schriftelijke bronnen


Bodemverkleuringen, oneffenheden en andere kenmerken van het landschap kunnen ook aanwijzingen opleveren. 

Slide 10 - Tekstslide

Geen schriftelijke bronnen
Door samenlevingen van hedendaagse jagers en verzamelaars te bestuderen, kunnen wij ook een idee ontwikkelen hoe jagers en verzamelaars vroeger leefden. 

Slide 11 - Tekstslide

Leg uit waarom er voor 10.000 V.C. geen mensen in Europa leefden.

Slide 12 - Open vraag

De Wereld
De wereld

Slide 13 - Tekstslide

Verspreiding van de moderne mens. 
 1. 10.000 v.C. Einde laatste ijstijd. 
 2. 45.000 v.C. Eerste mens in Europa. 
 3. 13.000 v.C. Noord-West-Europa permanent bewoond. 

Slide 14 - Tekstslide

Noem 2 kenmerkende van een samenleving van Jagers en Verzamelaars.

Slide 15 - Open vraag

Jagers-Verzamelaars
Taakverdeling mannen: 
 • Jaagden op herten, rendieren en andere kleine zoogdieren. 
 • Visten. 

Slide 16 - Tekstslide

Jagers-Verzamelaars
Taakverdeling vrouwen: 
 • Zorgden voor de kinderen. 
 • Verzamelden paddesteoelen, wortels, knollen, noten, bessen en ander plantaardig voedsel. 

Slide 17 - Tekstslide

Jagers-Verzamelaars
Oorzaak: Jagers-verzamelaars verzamelden eten uit hun omgeving. 

Gevolg: Als het eten op was, moesten zij verder trekken.

Gevolg: Jagers-verzamelaars waren Nomaden. 

Slide 18 - Tekstslide

Jagers-verzamelaars
Oorzaak: Jagers-verzamelaars trokken rond door een gebied. 

Gevolg: Jagers-Verzamelaars hadden weinig bezit. 

Slide 19 - Tekstslide

Jagers-verzamelaars.
Vaardigheden voor 50.000 v.C.: 
 1. Vuur maken
 2. Grove stenen werktuigen maken. 

Slide 20 - Tekstslide

Leg uit hoe in de prehistorie te zien is dat zowel motorische als cognitieve vaardigheden zich ontwikkelden.

Slide 21 - Open vraag

Jagers-verzamelaars. 
Vaardigheden na 50.000 v.C.: 
 • Ingewikkelder werktuigen maken om mee te jagen: Ingewikkelder werktuigen bestaan uit meerdere onderdelen. 
 • Zij gingen wapens maken. 
 • Zij naaiden kleding en maakten tenten. 
 • Zij gingen kleine beeldjes maken. (Kunst)

Slide 22 - Tekstslide

Jagers-verzamelaars. 
Prehistorische kunst laat zien dat de cultuur van jagers-verzamelaars ingewikkelder werd. Mensen gingen namelijk denken in symbolen. 

Kon namelijk zo zijn dat een symbool op de wand, iets anders betekende dan wat zichtbaar was. 

Slide 23 - Tekstslide

Geef één voorbeeld wat archeologen kunnen bewijzen over de prehistorie.

Slide 24 - Open vraag

Geef één voorbeeld wat archeologen over nu zouden kunnen bewijzen, maar niet van de prehistorie.

Slide 25 - Open vraag

Waarom denken jullie dat de Europa in de prehistorie dunbevolkt was?

Slide 26 - Open vraag

Noem 1 oorzaak waarom jagers en verzamelaars nomaden waren

Slide 27 - Open vraag

Noem 2 gevolgen van dat jagers en verzamelaars nomaden waren.

Slide 28 - Open vraag

0

Slide 29 - Video

Aan de slag: Huiswerk
 • Maken paragraaf 1.1. bladzijde 7
 • Nakijken introductie en paragraaf 1.1. 
 • Leren leerdoelen paragraaf 1.1.

Slide 30 - Tekstslide

Leg je in je eigen woorden uit het kenmerkend aspect: De levenswijze van jager-verzamelleraars.

Slide 31 - Open vraag

Wat is het belang van geschreven bronnen?

Slide 32 - Open vraag

Huiswerk
 • Maken paragraaf 1.1. bladzijde 7
 • Nakijken introductie en paragraaf 1.1. 
 • Leren leerdoelen paragraaf 1.1.

Slide 33 - Tekstslide