les 5 4.5

les 4 4.4 (deel 2)
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
wiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

les 4 4.4 (deel 2)

Slide 1 - Tekstslide

leerdoelen vorige les
Ik weet wat gelijksoortige wortels zijn en kan deze herleiden
Ik kan wortels vermenigvuldigen
Ik kan een factor voor het wortelteken brengen

Slide 2 - Tekstslide

gelijksoortige wortels
Gelijksoortige wortels = wortels waarbij hetzelfde getal onder het wortelteken staat.

vb.                                        zijn gelijksoortig
                                              zijn NIET gelijksoortig
32 en 52
23 en 25

Slide 3 - Tekstslide

Gelijksoortige wortels optellen en aftrekken
Je kunt wortels optellen als ze hetzelfde getal onder het wortel teken hebben staan.


23+43=
74114=
35+53=

Slide 4 - Tekstslide

Wortels vermenigvuldigen
ab=ab
28=
3257=
5232=154=152=30

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Factor voor wortel brengen
75=
248=
28=
120=

Slide 7 - Tekstslide

leerdoelen 4.5
Ik weet wat repeterende breuken zijn
Ik weet wat rationale en irrationale getallen zijn

Slide 8 - Tekstslide

getallen
natuurlijke getallen:
  • de getallen 0, 1, 2, 3, 4, 5......
  • tientallig stelsel
gehele getallen:
  • ..., -2, -1, 0, 1, 2, ....
breuken
  • teller en noemer, beide gehele getallen

Slide 9 - Tekstslide

Repeterende breuken         is een repeterende breuk. Want de decimalen herhalen zich steeds.
          is ook en repeterende breuk. Want 
21=0,5
81=0,125
31=0,33333.....
31
2722
2722=0,814814814...

Slide 10 - Tekstslide

Repeterende breuk
Soms heb je een breuk, die oneindig lang door gaat.
Maar het kan zijn dat er een stukje in dat kommagetal zit dat herhaalt. Dan kun je dat korter schrijven. Dit heet de streepnotatie

                  __                                                             ___
31=0,33333333
=0,3
114=0,3636363636....
=0,36

Slide 11 - Tekstslide

Natuurlijke getallen zijn
A
Delers
B
Negatieve getallen
C
Getallen 0, 1, 2, 3, 4, etc.
D
Getallen die in de praktijk voorkomen

Slide 12 - Quizvraag

rationale getallen
Alle getallen die te schrijven zijn als breuk.

43
162
413
let op: alle gehele getallen zijn ook rationale getallen
2=36

Slide 13 - Tekstslide

irrationale getallen
Alle getallen die NIET te schrijven zijn als breuk.

5
29
π
let op: niet alle wortels zijn irrationale getallen
25=5

Slide 14 - Tekstslide

getallen
Natuurlijke getallen = 0,1,2,3,4,5,6,7,...
Gehele getallen = ...-3,-2,-1,0,1,2,3....
Rationale getallen = alle getallen die te schrijven zijn als breuk
Irrationale getallen = alle getallen die niet te schrijven zijn als breuk

Slide 15 - Tekstslide

§5.5
 Natuurlijke getallen                   |      Gehele getallen
0, 1, 2, 3, 4, 5, ...                              |     ..., -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ...
Alle positieve 'tel'                        | Alle negatieve- en positieve 'tel'
 getallen en 0                                | getallen en 0
------------------------------------------------------------------------------------
Rationale getallen                       |      Irrationale getallen
                                                             |     
Alle getallen die te                      |      Getallen die niet als breuk te schrijven zijn.
schrijven zijn als breuk.            |      Dus: niet-repeterede decimale breuken.
81,107,116,15,16
2,8,15,π

Slide 16 - Tekstslide

Soorten getallen
Natuurlijke getallen 
Gehele getallen 
Rationale getallen 
Irrationale getallen 

alle positieve hele getallen en 0
alle natuurlijke getallen + alle negatieve hele getallen
alle gehele getallen en alle breuken
alle getallen die niet als breuk te schrijven zijn
0,1,2,...5689,....129873
3728,...5,1,0,1,2,....4638
43,171,356
π,5
Alle rationale en irrationale getallen samen zijn de reële getallen

Slide 17 - Tekstslide

zelfstandig werken
maak van 4.5 opdracht 69, 70
, 74, 75, 76 
maak van de dtoets opdracht 1 tot en met 5
kijk alles zorgvuldig na en plaats foto's in mijnschrift


timer
10:00

Slide 18 - Tekstslide