wortels en machten

Kwadraten
Wortels
wortels
en 
machten
1 / 48
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 48 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Kwadraten
Wortels
wortels
en 
machten

Slide 1 - Tekstslide

na deze les kan je...
...het  kwadraat van een getal uitrekenen
...het kwadraat van een breuk uitrekenen
...de wortel van een getal uitrekenen
...de wortel van een breuk uitrekenen
....wortels optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
...wortels herleiden
...machten uitrekenen
....machten vermenigvuldigen en delen
  

Slide 2 - Tekstslide

kwadraat
32=33=9
exponent
grondtal
dit spreek je uit als drie in het kwadraat

Slide 3 - Tekstslide

 breuken in het kwadraat
(52)2=5252=5522=254
(121)2=2323=2233=49=241
weet je nog
breuken vermenigvuldigen: teller x teller en noemer x noemer

Slide 4 - Tekstslide


32=
A
6
B
9

Slide 5 - Quizvraag


112=
A
110
B
121

Slide 6 - Quizvraag


10002=
A
100 000
B
10 000
C
1 000 000

Slide 7 - Quizvraag


(72)2=
A
144
B
494

Slide 8 - Quizvraag


(132)2=
A
194
B
164
C
297
D
925

Slide 9 - Quizvraag

wortel
9=3
dit spreek je uit als wortel negen

Slide 10 - Tekstslide

32=9
9=3
kwadrateren
worteltrekken

Slide 11 - Tekstslide

wortels en breuken
375=25=5
8116=8116=94
197=916=916=34=131

Slide 12 - Tekstslide


64=
A
9
B
8
C
7
D
32

Slide 13 - Quizvraag


529=
A
23
B
29
C
18
D
21

Slide 14 - Quizvraag


196=
A
13
B
12
C
14
D
15

Slide 15 - Quizvraag


649=
A
41
B
82
C
83

Slide 16 - Quizvraag


1664=
A
41
B
4

Slide 17 - Quizvraag

Weet je nog.......

Hoe 
Moeten Wij 
Van Die 
Onvoldoendes Afkomen
()
x4
:
+

Slide 18 - Tekstslide

√ optellen en aftrekken
2+2=22
2+2+2=32
32+22=52
geijke wortels kan je bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken
6222=42
3+2=3+2
285=285
ongelijke wortels kan je niet bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken

Slide 19 - Tekstslide

√ optellen en aftrekken
49+2=43+2=12+2
866=76
4616=464
'mooie' wortels moet je uitrekenen
6=16

Slide 20 - Tekstslide

√ vermenigvuldigen en delen
32=32=6
32156=31526=53
618=618=3
3245=3425=1210

Slide 21 - Tekstslide

√6+√6
A
√12
B
√36
C
2√6
D
6

Slide 22 - Quizvraag

2√6+√6
A
2√12
B
3√6
C
2√6
D
2√6+√6

Slide 23 - Quizvraag

3√6+√6
A
4√12
B
4√6
C
3√6+√6
D
6

Slide 24 - Quizvraag

3√6-√6
A
3√0
B
3√6-√6
C
2√6
D
4√6

Slide 25 - Quizvraag

√5x√8
A
√40
B
2√10
C
√5x√8
D
√13

Slide 26 - Quizvraag

√6x√6
A
6
B
√36
C
2√6
D
36

Slide 27 - Quizvraag

3√6x√5
A
3√30
B
3√11
C
2√6

Slide 28 - Quizvraag

√ herleiden (kleiner maken)

Als je een wortel herleidt, zoek je naar een 'mooi' getal waardoor je het getal onder de √ kan delen.   

√50 kan je opdelen in √25 en √2 

Dus: √50 = √(25x2) = √25 x √2

√25 =5

Dus: √25 x √2 = 5x √2 = 5√2
Slide 29 - Tekstslide

√ herleiden (kleiner maken)

√500 = √(100x5) = √100 x √5 = 10√5


√150 = √(25x6) = √25 x √6 = 5√6


√1250 = √625 x √2 =  25√2

Slide 30 - Tekstslide

√ herleiden (kleiner maken)

√72 - √18 = (√36 x √2) - (√9 x √2) = 6√2 - 3√2  = 3√2


√75 + √ 48 = (√25 x  √3) + (√16 x √3) = 5√3 + 4√3 = 9√3

3248=12348=12348=216=24=8

Slide 31 - Tekstslide

machten

Dit noemen we machtsverheffen
24=2222=16
exponent
grondtal
dit spreek je uit als twee tot de vierde of twee tot de macht vier

Slide 32 - Tekstslide

machten vermenigvuldigen
Als je machten met hetzelfde grondtal vermenigvuldigt,
tel je de exponenten bij elkaar op 


let op: machten met verschillende grondtallen
kan je niet korter schrijven 
2324=2222222=27
2234=223333=2234

Slide 33 - Tekstslide

machten delen
Als je machten met hetzelfde grondtal door elkaar deelt, 
trek je de exponenten van elkaar af let op: machten met verschillende grondtallen 
kan je niet korter schrijven 
2427=22222222222=1222=23
3422=333322=3422

Slide 34 - Tekstslide

tot de macht nul
Een getal tot de macht nul is áltijd 1 
2424=22222222=11=20=1

Slide 35 - Tekstslide


43=
A
43
B
444

Slide 36 - Quizvraag


23=
A
23
B
222

Slide 37 - Quizvraag


23=
A
6
B
8

Slide 38 - Quizvraag


2624=
A
210
B
224

Slide 39 - Quizvraag


4546=
A
411
B
430

Slide 40 - Quizvraag


5356=
A
52
B
53

Slide 41 - Quizvraag


434434=
A
40
B
41

Slide 42 - Quizvraag


434434=
A
0
B
1

Slide 43 - Quizvraag


5637920=
A
0
B
1
C
563792

Slide 44 - Quizvraag


28102810=
A
0
B
1
C
28

Slide 45 - Quizvraag

in deze les hebben we behandeld......
...het  kwadraat van een getal uitrekenen
...het kwadraat van een breuk uitrekenen
...de wortel van een getal uitrekenen
...de wortel van een breuk uitrekenen
....wortels optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
...wortels herleiden
...machten uitrekenen
....machten vermenigvuldigen en delen
  

Slide 46 - Tekstslide

noem twee dingen die je in deze les geleerd hebt

Slide 47 - Open vraag

noem twee dingen waar je nog (meer) uitleg over wilt

Slide 48 - Open vraag