Voegwoord; lastige gevallen

Voegwoord; lastige gevallen
dat, dus, of, toen & wanneer1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Voegwoord; lastige gevallen
dat, dus, of, toen & wanneerSlide 1 - Tekstslide

Doelen
 1. Wat is een voegwoord? 
 2. verschil onderschikkend & nevenschikkend voegwoord
 3. Bijwoord
 4. Betrekkelijk & aanwijzend voornaamwoord
 5. Lastige gevallen; dat, dus, toen, of & wanneer

Slide 2 - Tekstslide

Wat zijn voegwoorden?
 • Verbindt 2 korte zinnen
 •  En, maar, want, of, als, zodat, dat, omdat, hoewel etc.

Slide 3 - Tekstslide

Wat is het voegwoord?
Ik wilde vanochtend met de fiets naar school, maar mijn band was lek.
A
wilde
B
ik
C
maar
D
band

Slide 4 - Quizvraag

Wat is het voegwoord?
Lisa hielp Max met zijn huiswerk, zodat hij het beter begreep.
A
zodat
B
huiswerk
C
hij
D
beter

Slide 5 - Quizvraag

Onderschikkend & nevenschikkend voegwoord
 • Onderschikkend->zinnen zijn afhankelijk van elkaar + begin bijzin (dat, doordat, toen, wanneer etc.)
 • Nevenschikkend->zinnen kunnen los van elkaar (en, maar, want, of, dus etc.) 

Slide 6 - Tekstslide

Onderschikkend of nevenschikkend?
Ik wilde naar een feestje, maar ik werd ziek.
A
Onderschikkend
B
Nevenschikkend

Slide 7 - Quizvraag

Bijwoord
 • zegt iets over een ww, bijv nw ander bijwoord
 • De auto rijdt heel snel
 • woorden die ook BWB zijn:  hier, wanneer, vandaag, hoe, nu etc.

Slide 8 - Tekstslide

Betrekkelijk voornaamwoord
 • Verwijst naar eerder genoemd woord in de zin (antecedent)
 • Dat, die, wie, wat

Slide 9 - Tekstslide

Aanwijzend voornaamwoord
 • Wijst naar iets of iemand
 • Die, dat, dit, deze 

Slide 10 - Tekstslide

Lastige gevallen
 • Dat, dus, of, toen, wanneer
 • Voegwoord of andere woordsoorten 

Slide 11 - Tekstslide

Dat
 • Onderschikkend voegwoord (begin bijzin, wijst niet terug)
 • Aanwijzend voornaamwoord (dat vervangbaar door dit)
 • Betrekkelijk voornaamwoord (wijst terug naar antecedent)

Slide 12 - Tekstslide

OS.VGW / AANW.VNW / BETR.VNW?
Het liedje dat ik laatst luisterde.
A
Onderschikkend voegwoord
B
Aanwijzend voornaamwoord
C
Betrekkelijk voornaamwoord

Slide 13 - Quizvraag

OS.VGW / AANW.VNW / BETR.VNW?
De school vertelde de leerlingen dat ze volgende week vrij krijgen.
A
Onderschikkend voegwoord
B
Aanwijzend voornaamwoord
C
Betrekkelijk voornaamwoord

Slide 14 - Quizvraag

Dus
 • Nevenschikkend voegwoorden (verbindt 2 hoofdzinnen)
 • Bijwoord (geen verbindingswoord)

Slide 15 - Tekstslide

NS.VGW / BW?
Het wordt vast een leuke dag, dus maak je er niet druk om.
A
Nevenschikkend voegwoord
B
Bijwoord

Slide 16 - Quizvraag

NS.VGW / BW?
Het sneeuwt vandaag en dus hoeven we niet naar school.
A
Nevenschikkend voegwoord
B
Bijwoord

Slide 17 - Quizvraag

Of
 • Nevenschikkend voegwoord (verbindt woorden, woordgroepen of hoofdzinnen)
 • Onderschikkend voegwoord (begin van bijzin) 

Slide 18 - Tekstslide

NS.VGW / OS.VGW?
Je baan of je auto?
A
Nevenschikkend voegwoord
B
Onderschikkend voegwoord

Slide 19 - Quizvraag

Toen
 • Onderschikkend voegwoord (begin van bijzin)
 • Bijwoord (geen verbindingswoord) 

Slide 20 - Tekstslide

OS.VGW / BW?
Mees was gevallen en toen bloedde hij.
A
Onderschikkend voegwoord
B
Bijwoord

Slide 21 - Quizvraag

Wanneer
 • Onderschikkend voegwoord (begin van bijzin; als, indien)
 • Bijwoord (begin van een vraag; welke tijd?

Slide 22 - Tekstslide

OS.VGW / BW?
Wanneer ik niet genoeg slaap, ben ik moe.
A
Onderschikkend voegwoord
B
Bijwoord

Slide 23 - Quizvraag

Wat heb je geleerd deze les en wat vind je nog lastig?

Slide 24 - Open vraag