LE 4 Het individuele plan van de zorgvrager

LE 4 Het individuele plan van de zorgvrager(1)
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
VerzorgendeMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 180 min

Onderdelen in deze les

LE 4 Het individuele plan van de zorgvrager(1)

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Werken in de zorg
 1. Methodisch werken
 2. Zorg(leef)plan
 3. Zorgdossier

Slide 2 - Tekstslide

methodisch werken volgens plan
zorgleefplan is onderdeel van zorgdossier
- wat staat er in een zorgleefplan?
- wat staat er dan nog meer in een zorgdossier?
Kenmerken: methodisch werken
 • Doelgericht->gericht op het behalen van een vooropgesteld doel (positieve, preventieve, curatieve en palliatieve doelen)

Noem eens een doel: 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken: methodisch werken
 • Systematisch-> in een logische volgorde, stap voor stap richting een doel. Dus eerst de voorbereiding, dan de uitvoering en dan niet te vergeten de nazorg

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken: methodisch werken
 • Procesmatig-> verschillende stappen (fasen) die op elkaar aansluiten en effect hebben op elkaar.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken: methodisch werken
 • Bewust-> Als verzorgende denk je na over wat je doet; weet waarom je iets doet; weet wat je doet; plan je wat je doet.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het zorgdossier

Slide 7 - Tekstslide

elektronisch cliëntendossier (ECD);
elektronisch patiëntendossier (EPD);
elektronisch zorgdossier (EZD).
Wat staat er nou allemaal in?
 • Persoonsgegevens 
 • Zorgovereenkomst en algemene voorwaarden.
 • Medische zaken
 • Algemene beschrijving van de zorgvrager (levensloop/anamnese)
 • Checklist eerste gesprek met de zorgvrager
 • Metingen van uitslagen en onderzoek
 • Zorgplan
 • Werkplan
 • Rapportages.Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

Gegevens verzamelen
Inschatten van de zorgsituatie
Zorgdoelen vaststellen
Plannen van zorgactiviteiten
Uitvoeren van zorgactiviteiten
Evalueren van zorgactiviteiten
Huiswerk (af op 12 januari)
ThiemeMeulenhoff eDition: Het Zorgplan 
- maak de verwerkingsopdrachten van 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4
- lees de theorie van hoofdstuk 2 Gegevens verzamelen
- maak de verwerkingsopdrachten van 2.5. 2.6 en 2.7

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

LE 4 Het individuele plan van de zorgvrager(2)

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Methodische cyclus
Evalueren van zorgactiviteiten
Gegevens verzamelen
Uitvoeren van zorgactiviteiten
Vaststellen van behoeften
Zorgdoelen vaststellen
Plannen van zorgactiviteiten

Slide 12 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Gegevens verzamelen
Vaststellen van behoeften
Zorgdoelen vaststellen
Plannen van zorgactiviteiten
Uitvoeren van zorgactiviteiten
Evalueren van zorgactiviteiten
Methodische cyclus

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gegevens verzamelen
Bij wie kun je allemaal gegevens gaan verzamelen?

 • De zorgvrager
 • De familie of mantelzorger
 • Andere professionals
 • Andere zorgverleners
 • Eigen observatie

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Objectieve of subjectieve gegevens?

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gegevens verzamelen aan de hand 
van de vijf zintuigen

 • Met je ogen 
 • Met je oren 
 • Met je neus
 • Met je smaak 
 • Met je tast 


Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hulpmiddel om gegevens te verzamelen

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk (af op 19 januari)
ThiemeMeulenhoff eDition: Het Zorgplan 
- lees de theorie van hoofdstuk 3 en 4
- maak de verwerkingsopdrachten van 3.8, 4.9 en 4.10

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

LE 4 Het individuele plan van de zorgvrager(3)

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk af?
ThiemeMeulenhoff eDition: Het Zorgplan
 • Gelezen: theorie van hoofdstuk 1 t/m 4
 • Gemaakt: verwerkingsopdrachten van 1.1 t/m 4.10

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zijn de stappen van de
Methodische cyclus?

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


Zorgbehoefte van de zorgvrager

 • Wat zijn behoeften, wensen, gewoonten, gebruiken en problemen van de zorgvrager?
 • Hoe formuleer ik nu eigenlijk een probleem?
 • Welke methodes van probleemformulering zijn er?

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat zou een behoefte van
een zorgvrager kunnen zijn?

Slide 23 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Definitie van behoefte:
Een behoefte is iets wat een mens nodig heeft om zich prettig te voelen of beter te functioneren

 • Binnen verschillende culturen                                                          zien we verschillen in behoeften                                                        van mensen.

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Piramide van Maslow

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wensen
Een manier waarop iemand zijn behoefte wil realiseren. 

Wie kan een voorbeeld noemen van een wens van een zorgvrager?

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gewoonten
Gebruiken
handelingen of gedrag dat gekoppeld is aan een bepaalde situatie
handelingen of gedrag dat gekoppeld is aan een sociale gebeurtenis

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Een probleem is het verschil tussen de zelfzorgsituatie nu en de gewenste zelfzorgsituatie 

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe formuleer je een duidelijk probleem?
 • Welke behoefte, wensen en problemen heeft de zorgvrager (zelfzorg)?
 • Wat kan de zorgvrager nu nog zelf (zelfzorgvermogen)?
 • Vergelijk de eerste twee stappen: waarin schiet de zelfzorg tekort (balans zelfzorg en zelfzorgvermogen)?
 • Wat zijn mogelijke oorzaken?Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarbij horen onderstaande domeinen:
Omgevingsdomein, psychosociaal domein, fysiologisch domein en gezondheidsgerelateerd gedragsdomein
A
ACTIZ-model
B
OMAHA
C
Kwaliteit van leven
D
Zorgleefplanwijzer

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bij de vier levensdomeinen:

1. Lichamelijk welbevinden en gezondheid
2. Woon- en leefsituatie, 
3. Participatie 
4. Mentaal welbevinden.
Bij het OMAHA systeem:

1. Omgevingsdomein 
2. Psychosociaal domein 
3. Fysiologisch domein
4. Gezondheidsgerelateerd gedragsdomein
Indeling en terminologie van de methodiek

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Casus opdracht thema 3
Je krijgt één praktijksituatie die je in een groepje gaat uitwerken. Volgende week ga je aan elkaar deze praktijksituatie uitleggen. Verwerk je opdrachten dan ook in ThiemeMeulenhoff.
De praktijksituaties staan in: 
ThiemeMeulenhoff-> Het Zorgplan-> thema 3-> opdrachten thema 3.

- Albatoul, Firas, Sham, Moka en Helen hebben casus 1 over Milan

- Amrisha, Tiffany, Jasmijn, Alicia en Mari hebben casus 2 over mevrouw Van Buuren

- Misgana, Jeimy, Puck, Lesharo en Adelina hebben casus 3 over Sophie


Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk af
ThiemeMeulenhoff eDition: Het Zorgplan
 • Gelezen: theorie van hoofdstuk 1 t/m 4
 • Gemaakt: verwerkingsopdrachten van 1.1 t/m 4.10

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Toets zorgplan 1
Datum: Donderdag 4 februari 
Tijd: 13:00 uur (op school)
Leerstof: ThiemeMeulenhoff 'Het zorgplan'-thema 1 t/m 3

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies