Ontdek de geheimen van de cel

Ontdek de geheimen van de cel
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Ontdek de geheimen van de cel

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van deze les weet je alles over de cel en haar onderdelen.

Slide 2 - Tekstslide

Introduceer het onderwerp en de doelstelling van de les.
Wat weet jij al over de cel?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een cel?
Een cel is de kleinste functionele eenheid van een organisme.

Slide 4 - Tekstslide

Laat de studenten kennismaken met het begrip 'cel'.
Prokaryoten vs Eukaryoten
Prokaryoten zijn eencellige organismen zonder een celkern. Eukaryoten hebben wel een celkern.

Slide 5 - Tekstslide

Leg het verschil tussen prokaryoten en eukaryoten uit.
Celwand
De celwand beschermt de cel en geeft stevigheid.

Slide 6 - Tekstslide

Leg de functie van de celwand uit.
Celmembraan
Het celmembraan reguleert de in- en uitgang van stoffen in de cel.

Slide 7 - Tekstslide

Leg de functie van het celmembraan uit.
Cytoplasma
Het cytoplasma is de vloeistof waarin de organellen van de cel zich bevinden.

Slide 8 - Tekstslide

Leg de functie van het cytoplasma uit.
Celkern
De celkern bevat het DNA van de cel en reguleert de celdeling.

Slide 9 - Tekstslide

Leg de functie van de celkern uit en bespreek het belang van DNA.
Mitochondriën
Mitochondriën zijn de energiecentrales van de cel.

Slide 10 - Tekstslide

Leg de functie van mitochondriën uit.
Ribosomen
Ribosomen zijn betrokken bij de productie van eiwitten in de cel.

Slide 11 - Tekstslide

Beschrijf de functie van ribosomen.
Endoplasmatisch reticulum
Het endoplasmatisch reticulum speelt een rol bij de synthese en opslag van eiwitten en lipiden.

Slide 12 - Tekstslide

Leg de functie van het endoplasmatisch reticulum uit.
Golgi-apparaat
Het Golgi-apparaat is betrokken bij de opslag, modificatie en transport van eiwitten en lipiden.

Slide 13 - Tekstslide

Leg de functie van het Golgi-apparaat uit.
Lysosomen
Lysosomen bevatten enzymen die betrokken zijn bij de vertering van afvalstoffen in de cel.

Slide 14 - Tekstslide

Leg de functie van lysosomen uit.
Celmembraan transport
Er zijn twee soorten celmembraan transport: passief transport en actief transport.

Slide 15 - Tekstslide

Beschrijf de twee soorten celmembraan transport en leg het verschil uit.
Passief transport
Passief transport is het transport van stoffen zonder dat hier energie voor nodig is.

Slide 16 - Tekstslide

Bespreek hoe passief transport werkt.
Diffusie
Diffusie is het passief transport van stoffen van een hoge concentratie naar een lage concentratie.

Slide 17 - Tekstslide

Leg het proces van diffusie uit.
Osmose
Osmose is het passief transport van water van een hoge concentratie naar een lage concentratie.

Slide 18 - Tekstslide

Leg het proces van osmose uit.
Actief transport
Actief transport is het transport van stoffen waar energie voor nodig is.

Slide 19 - Tekstslide

Bespreek hoe actief transport werkt.