4.6 Evolutie in populaties

Lees wetenschappelijke context 'Netwerkende genen' op p. 48

maak opdrachten 
(60, 63-65, 67) + 71-73 online


timer
10:00
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Lees wetenschappelijke context 'Netwerkende genen' op p. 48

maak opdrachten 
(60, 63-65, 67) + 71-73 online


timer
10:00

Slide 1 - Tekstslide

Wat begreep je niet van evolutie en/of genetica (bijv. van Hw of Formatieve toets)?
Over welk deel wil je meer nog uitleg?

Slide 2 - Open vraag

4.6 Evolutie in populaties

Slide 3 - Tekstslide

Thema 4 Evolutie
Praktische opdracht
telt 1x voor PTA 
Deadline vóór vakantie, dus vrijdag 23:59 als je feedback wilt.  
Uiterlijke deadline zondag eind van vakantie. 

Slide 4 - Tekstslide

Welke van de volgende criteria is niet nodig voor evolutie?
A
Variatie in eigenschappen
B
Erfelijkheid van eigenschappen
C
Selectie voor het sterkste individu
D
Isolatie van populaties

Slide 5 - Quizvraag


'Soort'  vs.  'Populatie' 
gene flow
Allelfrequentie - wet v. Hardy-Weinberg  (Binas  93D3)

Seksuele selectie
Genetic Drift
4.6 Evolutie in populaties

Slide 6 - Tekstslide

Definities
Soort = organismen die op natuurlijke wijze onderling vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen.  (bijv. honden)


Hoe zit het met de lijger?

Slide 7 - Tekstslide

Definities
 • Populatie = Alle individuen van een soort die in een bepaald gebied leven en onderling voortpanten

 • Genenpool is alle verschillende genen  die voorkomen in een populatie 

 • Gene flow = (incidentele) uitwisseling van genen tussen populaties 


Slide 8 - Tekstslide

Stel dat....
- Populaties volledig gescheiden zijn 
- Ze groot genoeg zijn 
- Er geen evolutie optreedt
(allelen hebben dus geen specifiek voordeel) 

Dan blijkt dat de allelfrequenties
in populaties constant blijven 

(voorbeeld bij mensen is oogkleur of bloedgroep)

Slide 9 - Tekstslide

Wet van Hardy-Weinberg (equilibrium)
 • Allelfrequentie = getal tussen 0 en 1 dat aangeeft hoe vaak bijv. het dominante allel p (Grijs) voorkomt
 • Als  p = 0,6  wat is dan  q? 
 • q = 0,4.     
  hoeveel (%) witte katten zijn er dan?

Slide 10 - Tekstslide

Wet van Hardy-Weinberg
Dit kunnen we ook andersom gebruiken: 
Stel dat 40% van de katten een grijze vacht
heeft, wat is dan de frequentie van allel b

 • Regel -> gebruik recessieve fenotype, 
  want dat is gelijk aan q2 genotype.  

Slide 11 - Tekstslide

'Soort'  vs.  'Populatie' 
gene flow
Allelfrequentie - wet v. Hardy-Weinberg  (Binas  93D3)

Maak nu eerst opdrachten 74-75, 78-84
4.6 Evolutie in populaties

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Hardy-Weinberg evenwicht gaat alleen op als er geen processen/ gebeurtenissen zijn die allelfrequenties beïnvloeden. In de praktijk gebeurt vaak wel. 

Specifieke richting -> Evolutie 
Door toeval -> Genetic Drift
4.6 Evolutie in populaties

Slide 14 - Tekstslide

Evolutie bacteriën experiment
1. In het filmpje zie je het onderzoek naar bacteriën en hun resistentie tegen een antibioticum. Wat betekent resistentie?
2. Beschrijf het onderzoek waarvan je de resultaten in het filmpje ziet. Doe het zo dat mensen die geen biologie hebben in hun pakket de uitleg kunnen volgen.
3. Op 0:55 min hebben ze het over een mutant. Leg uit wat een mutant is en leg ook uit hoe mutanten ontstaan.
4. Hoe is de mutant van vraag 3 anders dan de oorspronkelijke bacteriën?

 Leg nu uit wat er gebeurt in het filmpje van onderdeel A. Gebruik in je uitleg de volgende termen: mutatie / mutant en ‘survival of the fittest’

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Evolutie
Mutaties zorgen voor nieuwe varianten van genen, vooral als deze dominant zijn zal snel worden geselecteerd op het  positieve/nadelige effect. 

Waarom bij vooral bij dominante allelen? 

Slide 17 - Tekstslide

Evolutie
Als een eigenschap voordeel oplevert voor overlevingskans, zorgt natuurlijke selectie voor survival of the fittest 

In sommige gevallen levert een eigenschap alleen voordeel op voor de voortplantingskans* dan spreken we van seksuele selectie

Slide 18 - Tekstslide

Evolutie
 Micro-   
binnen soort (bijv. berkenspanner)
Macro- 
onstaan nieuwe soorten 
Co-
Als organismen met elkaar mee evolueren. Bijv. giftigheid bij planten en tolerantie bij rupsen. 

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Genetic drift
- Puur toevalsproces:
 1. Afzondering van een kleine sub-populatie die genetisch verschilt ten opzichte van de oorspronkelijke populatie  (Founder-effect: vb. migratie ; Flessenhalseffect: rest van populatie sterft door bijv. natuurramp) 
 2. De sub-populatie groeit uit 

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Wanneer heeft Genetic drift het grootste effect?
A
Als van een populatie van 500 individuen er 50 overleven na een ramp
B
Als van een populatie van 50 individuen er 5 overleven na een ramp

Slide 23 - Quizvraag

2 massa-extincties 
- 10-12k jaar geleden
- 100k jaar geleden
 • Wat is het nadeel van geringe genetische variatie?
 • Weinig aanpassings-vermogen. Grote kans op inteeltziektes

Slide 24 - Tekstslide

Veranderende allelfrequenties door:
- Evolutie (gedreven door natuurlijke/seksuele selectie) 
- Genetic Drift (willekeurig, hoe kleiner de afgezonderde populatie, hoe groter het effect) 

Maak nu opdrachten 74, 75, 78, 80,   85- 89.                   
Tip ! werkbladen en samenvatting evolutie in Jaarbijlage SOM!

Bonus: allelfrequentie die verandert door kunstmatige selectie (door mens)
-> veredeling van gewassen (zie video)
4.6 Evolutie in populaties

Slide 25 - Tekstslide

Vette filmpjes met aanpassingen

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video

Slide 28 - Video