Samenvatting Chapter 4 b k gt

Hi!
1 / 52
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3

In deze les zitten 52 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Hi!

Slide 1 - Tekstslide

Samenvatting Chapter 4

Basis:
- Present simple
- vormen of to be
Kader en GT:
- Present simple
- can/can't 
- some/any

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

SHIT!
I drink
You drink
He drinks
She drinks
It drinks
We drink
They drink
You drink

Slide 4 - Tekstslide

My brother drinks coffee.
He drinks coffee.

Slide 5 - Tekstslide

Als je het hebt over gewoontes...
DEvery day I drink coffee in the morning.
Every day you drink coffee in the morning.
Every day she drinks coffee in the morning.
Every day he drinks coffee in de the morning.
Every day we drink coffee in the morning.
Every day they drink coffee in the morning.
Every day you drink coffee in the morning.

Slide 6 - Tekstslide

(to be)
He ..... my brother.
A
am
B
are
C
is

Slide 7 - Quizvraag

Present simple
They ...... (to visit) us every summer.
A
visit
B
visits

Slide 8 - Quizvraag

Present simple
He ..... (to call)
A
call
B
calls

Slide 9 - Quizvraag

1. I like scary movies.
2. He is walking the dog.
3. We danced all night long.
4. She plays the piano.
5. They are my parents.
Present Simple
Not Present Simple
1
2
3
4
5

Slide 10 - Sleepvraag

Present simple
We often ........... (to talk) about or holiday.
A
talk
B
talks

Slide 11 - Quizvraag

Present simple
It ....... (to start) in 10 minutes.
A
start
B
starts

Slide 12 - Quizvraag

Present simple
I never ....... (to wear) this dress to school.
A
wear
B
wears

Slide 13 - Quizvraag

Present simple
They ...... (to visit) us every summer.
A
visit
B
visits

Slide 14 - Quizvraag

Present simple
He ..... (to call)
A
call
B
calls

Slide 15 - Quizvraag

TO BE

Slide 16 - Tekstslide

I
You
He / She/ It
We
You
They
am
are
is
are
are
are

Slide 17 - Sleepvraag

Wat betekent to be in het Nederlands?
A
zijn
B
zijn/worden
C
worden
D
heb

Slide 18 - Quizvraag

Welke vorm van to be hoort bij
I
A
is
B
are
C
am
D
be

Slide 19 - Quizvraag

Welke vorm van to be hoort bij
HE/SHE/IT

A
are
B
am
C
be
D
is

Slide 20 - Quizvraag

Welke vorm van to be hoort bij
WE
A
be
B
am
C
is
D
are

Slide 21 - Quizvraag

(to be)
We ..... at school.
A
am
B
are
C
is

Slide 22 - Quizvraag

Welke vorm van to be hoort bij
YOU
A
am
B
are
C
be
D
is

Slide 23 - Quizvraag

Vul de juiste vorm van de ontkenning van 'to be' in.
A
He am not
B
He are not
C
He is not

Slide 24 - Quizvraag

Vul de juiste vorm van de ontkenning van 'to be' in.
A
We am not
B
We are not
C
We is not

Slide 25 - Quizvraag

Vul de juiste vorm van de ontkenning van 'to be' in.
They ..... in the house.
A
'm not
B
're not
C
's not

Slide 26 - Quizvraag

Vul de juiste vorm van de ontkenning van 'to be' in.
I ..... into singing.
A
'm not
B
're not
C
's not

Slide 27 - Quizvraag

Vul de juiste vorm van de ontkenning van 'to be' in.
A
They am not
B
They are not
C
They is not

Slide 28 - Quizvraag

Vul de juiste vorm van de ontkenning van 'to be' in.
A
I am not
B
I are not
C
I is not

Slide 29 - Quizvraag

English
Can & can't

Slide 30 - Tekstslide

Can & can't

Slide 31 - Tekstslide

Explanation can & can't
'can' betekent 'kunnen' of 'mogen'
'can't' betekent 'niet kunnen' of 'niet mogen'

'can't' is kort voor 'cannot'

Slide 32 - Tekstslide

Example (voorbeeld)
I can speak English. = Ik kan Engels spreken.

I can't speak English. = Ik kan geen Engels spreken.

Slide 33 - Tekstslide

Wat betekent 'can'?
A
kunnen
B
nodig hebben
C
moeten
D
mogen

Slide 34 - Quizvraag

Wat betekent 'can't'?
A
niet mogen
B
kunnen
C
niet kunnen
D
niet mogen OF niet kunnen

Slide 35 - Quizvraag

Een vraag stellen
Bij vragen staat 'can' vooraan in de zin.

Can you help me?
Can you speak English?

Slide 36 - Tekstslide

Waar staat 'can' in een vraagzin?
A
vooraan
B
achteraan
C
leguaan
D
in het midden

Slide 37 - Quizvraag

Exercise
vul steeds can OF can't in.

Slide 38 - Tekstslide

A snake _____ jump.

Slide 39 - Open vraag

Beyoncé _____ sing.

Slide 40 - Open vraag

Birds _____ fly.

Slide 41 - Open vraag

She _____ ride a bike.

Slide 42 - Open vraag

You _____ swim here.

Slide 43 - Open vraag

Slide 44 - Tekstslide

SOME / ANY

SOME en ANY betekenen beide:

  • enkele
  • wat 
  • een paar
  • geen (in combinatie met NOT)
                                                                           Ik koop elke dag wat snoep in de kantine.
                                                                     Every day I buy some sweets in the canteen.
                                                           Mijn broer mag geen noten eten, hij is allergisch.
                                                                        My brother can't eat any nuts, he's allergic.


Slide 45 - Tekstslide

SOME / ANY
Some en any hebben dus dezelfde betekenis, 
maar worden in verschillende soorten zinnen gebruikt. 

Some gebruik je in bevestigende zinnen, deze eindigen altijd met een punt of een uitroepteken en er staat geen 'not' in.

Any gebruik je in zinnen met een vraagteken 
en zinnen met het woord 'not' er in.

Slide 46 - Tekstslide

We need some tomatoes.
Do we need any tomatoes?

Slide 47 - Tekstslide

Daffy has some money.
Patrick doesn't have any money.

Slide 48 - Tekstslide

I have ___ apples left.
A
any
B
some

Slide 49 - Quizvraag

Are there ___ cakes left?
A
any
B
some

Slide 50 - Quizvraag

He hasn't got ___ time.
A
any
B
some

Slide 51 - Quizvraag

He has ___ money.
A
some
B
any

Slide 52 - Quizvraag