V3 0604 Present simple vs present continuous

Today's class
Grammar recap on Present Simple or Present Continuous 

Ask your questions! (Last lesson before grammar test)
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Today's class
Grammar recap on Present Simple or Present Continuous 

Ask your questions! (Last lesson before grammar test)

Slide 1 - Tekstslide

Wat is er fout aan deze zin?
She is always walking to school.

Slide 2 - Open vraag

Wat is er fout aan deze zin?
I listen to music at the moment.

Slide 3 - Open vraag

Present simple: wanneer?
 1. Als iets altijd, nooit of regelmatig gebeurt.
  We always have sushi on Saturdays. 
 2. Als het een feit is (tijd speelt geen rol).
  Mrs Verhoeven teaches English.

Slide 4 - Tekstslide

Present simple: hoe?
Bevestigend: hele ww behalve bij he/she/it (dan ww + s)
I work in the garden every day.
Tim works in the garden every day.
Vragend: hoofdww met hulpww do/does (does bij he/she/it en dan ww zonder s)
Do I work in the garden every day?
Does Tim work in the garden everyday?
Ontkennend: hoofdww met hulpww don't/ doesn't (doesn't bij he/she/it en dan zonder s)
I don't work in the garden every day.
Tim doesn't work in the garden every day.

Slide 5 - Tekstslide

Present Continuous: wanneer?
 1. Iets is nu bezig of aan de gang (en van korte duur).
  Mandy is doing her homework now.
 2. Als je irritatie aan wil geven (vaak icm always of constantly).
  James is constantly interrupting the teacher in class!
 3. Als de voorbereidingen al zijn getroffen voor iets wat je in de toekomst gaat doen. 
  Tomorrow we are seeing the football match with friends.

Slide 6 - Tekstslide

Present Continuous: hoe?
Bevestigend: am/are/is + ww + ing
I am working in the garden right now.
Tim is working in the garden right now.
Vragend: am/ are of is vooraan in de zin daarna rest van de zin
Are you working in the garden right now?
Ontkennend: am/are/is + not (n't) + ww + ing
we are not (aren't) working in the garden garden right now. 
Tim is not (isn't) working in the garden right now.

Slide 7 - Tekstslide

On Friday I ... (meet) Nick.
A
meet
B
am meeting

Slide 8 - Quizvraag

Water ... (boil) at 100 degrees celsius.
A
boils
B
is boiling

Slide 9 - Quizvraag

I don't like Nina, she ... (always/ gossip)!

Slide 10 - Open vraag

Charley ... (often/ go out) in the weekend.

Slide 11 - Open vraag

Joyve and I ... (go) to a concert this weekend.

Slide 12 - Open vraag

Your idea ... (sound) good.

Slide 13 - Open vraag

What ... you ... (watch) TV this time of the day?

Slide 14 - Open vraag

Question time! Do you have any questions before the test?

Slide 15 - Open vraag