Les 1 Thermodynamica vakdidactiek

Artikel 'Werken aan vaktaal bij de exacte vakken'
1 / 42
volgende
Slide 1: Tekstslide
natuurkundeHBOStudiejaar 2

In deze les zitten 42 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Artikel 'Werken aan vaktaal bij de exacte vakken'

Slide 1 - Tekstslide

Welke rol speelt taalvaardigheid bij het begrijpen van leerstof? 
Doel
Nut van taalgericht lesgeven ervaren
Groep
Drietallen
Tijd
'10
Materiaal 
Gatentekst op mavo, havo/vwo en HBO niveau
Instructie
Ieder uit je groepje ontvangt een andere gatentekst. Ieder bestudeerd eerst individueel één gatentekst. Daarna deel je je bevindingen met je groepje. 
Ronde 1
Lees de tekst en beantwoord de volgende vragen: 
- Waar gaat de tekst volgens jou over?
- Waar loop je tijdens het lezen van de tekst tegenaan? 
- Welke kennis zet je in om deze tekst te begrijpen? 
Individueel '5
Ronde 2
Bespreek binnen je groepje je bevindingen. Welke overeenkomsten en verschillen ervaren jullie tussen de verschillende niveaus? 
Drietallen '5
Afronden
Wat denk je te leren bij deze workshop over taalgericht lesgeven? Noteer jullie antwoord op de volgende dia.
Klassikaal '5
Klaar
Welke modus roept deze opdracht bij je op? Noteer jullie antwoord op één van de volgende dia's. 

Slide 2 - Tekstslide

Wat denk je te leren bij deze workshop over taalgericht lesgeven?

Slide 3 - Woordweb

Welke modus roept deze opdracht bij je op?

Slide 4 - Woordweb

Beschrijf een moment waarvan je denkt dat leerlingen jou niet begrepen op het gebied van taal. Denk aan: tijdens de les, met een toets, een verslag, een coachingsgesprek, etc.

Slide 5 - Open vraag

Etmaal? V6

Slide 6 - Tekstslide

Dia? H5

Slide 7 - Tekstslide

Opdracht naar aanleiding van het lezen van de twee NVOX artikelen: ‘Taal: brug naar motivatie en begrip’ deel 1 en 2.

Slide 8 - Tekstslide

Schrijf de essentie van de artikelen in 1 zin op.

Slide 9 - Open vraag

Nut van taalgerichtlesgeven
Op de volgende slide staat een link naar een website. 

Lees het artikel en geef antwoord op de volgende vraag:  
Wat is volgens Erik van Caem het nut van Taalgericht lesgeven? 

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Link

Wat is volgens Erik van Caem het nut van Taalgericht lesgeven?

Slide 12 - Woordweb

Didactiek niveau 1
Werkplaatsbijeenkomst --> DAT / CAT

Slide 13 - Tekstslide

Didactiek niveau 2
Twee werkplaatsbijeenkomsten --> pijlers Taalsteun en interactie en 4-takt woordenschat 

Eindopdracht --> VUL (voorbeeldig uitgewerkte les) waarin alles in één les wordt toegepast. 

Slide 14 - Tekstslide

TGL bij Thermodynamica
Ophalen van de voorkennis
Toepassen van de theorie

Slide 15 - Tekstslide

Hoofdonderwerpen
- Bewustwording van het belang van taal in de lessen en bij het leren;
- Theorie DAT-CAT;
- Vakdoelen en taaldoelen;
- De 3 pijlers van Taalgericht Vakonderwijs (Context, Taalsteun, Interactie);
- Didactiek van woordenschatontwikkeling (De Viertakt)

Slide 16 - Tekstslide

Leerdoelen
● Je weet op welke wijze het alledaags taalgebruik verschilt van schools taalgebruik.

● Je past de specifieke vakdidactische kennis van Taalgericht Vakonderwijs toe in je lessen.

● Je kunt daarbij je lessen zodanig aanpassen dat deze voor alle leerlingen toegankelijk zijn, zon

● Je kunt daarbij je lessen zodanig aanpassen dat deze voor alle leerlingen toegankelijk zijn, zonder het niveau te verlagen.

● Je bent daarbij in staat om in je lessen de drie pijlers Context, Taalsteun en Interactie vorm te geven.

● Je kent didactische mogelijkheden om de (vakspecifieke) woordenschat van leerlingen te vergroten.

● Je past de woordenschatdidactiek toe in je lessen.

● Je kunt (de beschrijving van) je lessen onderbouwen vanuit het theoretisch kader van Taalgericht Vakonderwijs.

Slide 17 - Tekstslide

Eindopdracht

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

DAT-CAT

Slide 20 - Tekstslide

Wat is het verschil tussen warmte en temperatuur?

Slide 21 - Open vraag

DAT en CAT
Op de volgende slide staat een link naar een website. 

Bekijk de video's: Het verschil tussen warmte en temperatuur. 

Schrijf de beschrijvingen van de kinderen op. 

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Link

Wat zijn de verschillen tussen DAT en CAT bij de begrippen “warmte” en
“temperatuur”?

Slide 24 - Open vraag

Verschil dagelijkse taal en academische taal
Instructie met onderbouwing (dagelijks leven):
“Roer even in de thee, dan smelt de suiker”

Verklaring (academische omgeving):
“Als een vaste stof verwarmd wordt, gaan de moleculen sneller bewegen. De ruimte ertussen wordt groter, de aantrekkende krachten kleiner. Op een gegeven moment is de ruimte zo groot dat de vaste ordening verbroken wordt’

Hoe moeten leerlingen deze taal onder de knie krijgen?


Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Valkuilen
Wat gebeurt er als je het taalaanbod in de lessen (jouw uitleg, tekst- en opdrachtmateriaal) beperkt of vereenvoudigt?

Wat is een mogelijke oplossing? 

Slide 27 - Tekstslide

Mogelijke oplossingen
3 pijlers (taalsteun, interactie, context)
drieluik
Woordenschat

Slide 28 - Tekstslide

Mini lesjes
Iedere week een minilesje over een onderwerp van taalgericht lesgeven. 

De klas en de docent spelen de stage klas. 

Na afloop geeft de klas en docent feedback op het lesje en de
beschreven punten op de manier van didactisch coachen.

Slide 29 - Tekstslide

Didactisch coachen
Hoge verwachtingen zorgen voor goede resultaten. 

Hoe activeer en motiveer ik mijn leerlingen? 
Vragen stellen, feedback geven en beperkt aanwijzingen geven. 
 Slide 30 - Tekstslide

Didactisch coachen
Kenmerken van effectieve feedback: 
- Overwegend positief;
- Specifiek;
- Kort;
- Doelgericht.

Slide 31 - Tekstslide

Didactisch coachen
Feedback op:
- inhoud;
- strategie;
- modus;
- persoonlijke kwaliteiten. 

Slide 32 - Tekstslide

Lesje warmte: DAT-CAT

Slide 33 - Tekstslide

Huiswerk bijeenkomst 2
Iedereen:
Lees hoofdstuk 1 uit Dijk, G., Hajer, M., Scharten, R., Vos, B. de
(2013).
Beschrijf in vijf zinnen hoe jij DAT-CAT in zou zetten in jouw les op de stage.

Groepje 1: Lesje warmte: DAT-CAT

Slide 34 - Tekstslide

Groepjes maken
1
DAT - CAT
2
Taalsteun
3
Interactie
4
Drieluik
5
Woordenschat
6
Modelling

Slide 35 - Tekstslide

Vakdoelen:
Aan het eind van de les:
● Weet je wat het kader van de cursus is en aan welke voorwaarden de eindopdracht moet voldoen;
● Ben je je bewust dat taal een belangrijk aandeel heeft in de vaklessen;
● En je je bewust van vaktaal en schooltaal in de vaklessen.Slide 36 - Tekstslide

Taaldoelen:
Aan het eind van de les:
●Kun je beschrijven welke talige struikelblokken de
leerlingen tegenkomen in het vak;
● Kun je de termen DAT en CAT uitleggen aan de hand
van je eigen vak.

Slide 37 - Tekstslide

Wat neem je uit deze eerste bijeenkomst mee naar je eigen lespraktijk?

Slide 38 - Open vraag

Slide 39 - Video

Slide 40 - Video

Slide 41 - Video

Slide 42 - Video