Les verbes français (présent, p.c., imparfait, futur)

LES VERBES FRANÇAIS
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

LES VERBES FRANÇAIS

Slide 1 - Tekstslide

Les verbes réguliers 
Er zijn 3 groepen regelmatige werkwoorden:
verbes en -er (Grammaire II, Unité 1)
verbes en -re (Grammaire II, Unité 2)
verbes en -ir (Grammaire II, Unité 3)

Slide 2 - Tekstslide

 Le Présent
De présent is de tegenwoordige tijd. Om deze te gebruiken, maak je eerst de stam door de 2 laatste letters van het hele werkwoord af te halen. Vervolgens plak je er de uitgang van de présent achter.

 
PARLER 
Je parl
Tu parl es 
Il parl
Elle parl
On parl
Nous parl ons 
Vous parl ez 
Ils parl ent 
Elles parl ent 


VENDRE 
Je vend
Tu vend s 
Il vend 
Elle vend 
On vend 
Nous vend ons 
Vous vend ez 
Ils vend ent 
Elles vend ent


FINIR
Je fin i
Tu fin is 
Il fin i
Elle fin it 
On fin i
Nous fin issons 
Vous fin issez 
Ils fin issent
Elles fin issent 


Slide 3 - Tekstslide

L'imparfait
De imparfait ( ik praatte, ik koos) gebruik je om een gewoonte of toestand in het verleden te beschrijven. Om de imparfait te maken haal je de uitgang – ons van de nous-vorm van de présent en zet je er de uitgangen van de imparfait voor in de plaats. Dit gaat op voor alle werkwoorden, behalve être.

Je finissais  
Tu finissais
Il finissait
Elle finissait
On finissait
Nous finissions
Vous finissiez
Ils finissaient
Elles finissaient


Elle vendait
On vendait
Nous vendions
Vous vendiez
Ils vendaient
Elles vendaient
Je parlais
Tu parlais
Il parlait
Elle parlait
On parlait
Nous parlions
Vous parliez
Ils parlaient
Elles parlaient


Je vendais
Tu vendais
Il vendait
Elle vendait
On vendait
Nous vendions
Vous vendiez
Ils vendaient
Elles vendaient

Slide 4 - Tekstslide

 Le Passé Composé
De passé composé bestaat altijd uit twee onderdelen:
1  Een vorm van avoir of être (het hulpwerkwoord)
2  Het voltooid deelwoord
Het voltooid deelwoord van de ww op –er eindigt op - é
  J’ai parlé
Het voltooid deelwoord van de ww op –re eindigt op -u
   
J’ai vendu
Het voltooid deelwoord van de ww op –ir eindigt op  -i
    
J’ai fin
 Om de passé composé te maken moet je goed de hulpwerkwoorden 
AVOIR en ÊTRE kennen!!

Slide 5 - Tekstslide

Le futur
De futur is de toekomende tijd ( ik zal praten, ik zal kiezen). Om de futur te maken gebruik je het hele werkwoord (infinitief) en zet je er de uitgangen van de futur erachter. Bij de werkwoorden op -re haal je alleen de -e eraf.

Je finirai  
Tu finiras
Il finir
Elle finir
On finir
Nous finirons
Vous finirez
Ils finiront
Elles finiront


Elle vendait
On vendait
Nous vendions
Vous vendiez
Ils vendaient
Elles vendaient
Je parlerai 
Tu parleras
Il parlera
Elle parler
On parler
Nous parlerons
Vous parlerez
Ils parleront
Elles parleront


Je vendrai 
Tu vendras
Il vendr
Elle vendr
On vendr
Nous vendrons
Vous vendrez
Ils vendront
Elles vendront

Slide 6 - Tekstslide

Vous êtes prêts?
Nu volgen een paar vragen om te kijken of je het begrepen hebt.
Bonne chance!!!!

Slide 7 - Tekstslide

e
ons
e
es
ez
ent
Nous + stam-
Vous + stam-
Ils + stam-
Je + stam-
Tu + stam-
Il + stam-

Slide 8 - Sleepvraag

Het werkwoord remplir in de présent. Combineer de juiste vormen.
Je
Tu
Il/Elle/On
Nous

Vous
Ils/Elles
remplis
remplissent
remplit
remplissez
remplissons
remplis

Slide 9 - Sleepvraag

Welke uitgangen horen bij welke groep werkwoorden?
-ER
-IR
-RE
timer
1:00
-ER
-IR
-RE
-e
-es
-e
-ons
-ez
-ent
-is
-is
-it
-issons
-issez
-issent
-s
-s
- -
-ons
-ez
-ent

Slide 10 - Sleepvraag

-ais
-ais
- ait
- ions
- iez
-aient
Je
Tu
il/elle/on
Nous
Vous
Ils / elles

Slide 11 - Sleepvraag

Dus: Uit welke twee elementen bestaat de passé composé in het Frans?
Sleep die twee elementen naar het juiste vakje
Vorm van het hulpwerkwoord être
Vorm van het hulpwerkwoord avoir
Heel werkwoord
Voltooid deelwoord

Slide 12 - Sleepvraag

Hoe maak je het voltooid deelwoord in het Frans bij een regelmatig werkwoord op -er ? Zet de stappen in de juiste volgorde
- Haal de -r weg
- Pak het hele werkwoord
- Plaats een accent aigu (é) op de laatste e

Slide 13 - Sleepvraag

Maak de vormen van de passé composé van het werkwoord aimer.
Je/j'
Tu
Il/elle/on
Nous
Vous
Ils/elles
aimé
aimé
aimé
aimé
aimé
aimé
avons
avez
ont
as
a
ai

Slide 14 - Sleepvraag

futur - demander
je ...

Slide 15 - Open vraag

futur - arriver
nous ...

Slide 16 - Open vraag

futur - descendre
elle ...

Slide 17 - Open vraag

futur - grandir
vous ...

Slide 18 - Open vraag

Les verbes irréguliers
Nu gaan we de onregelmatige werkwoorden uit Unité 3 herhalen.
Deze werkwoorden moet je ook in 4 tijden kennen 
Let op want de futur heeft net als de présent bij veel onregelmatige werkwoorden een hele andere vorm. 
De uitgangen van de futur zijn wel hetzelfde als bij de regelmatige werkwoorden (en lijken op de uitgang van het werkwoord avoir = hebben)

Slide 19 - Tekstslide

§22.6 Boire   Drinken
Présent 
je bois
tu bois
il; elle boit
nous buvons
vous buvez
ils; elles boivent

Passé Composé 
j`ai bu
tu as bu
il; elle a bu
nous avons bu
vous avez bu
ils; elles ont bu
Imparfait 
je buvais
tu buvais
il; elle buvait
nous buvions
vous buviez
ils; elles buvaient
futur 
je boirai
tu boiras
il; elle boira
nous boirons
vous boirez
ils; elles boiront

Slide 20 - Tekstslide

§22.9 Connaître   Kennen
Présent 
je connais
tu connais
il; elle connaît
nous connaissons
vous connaissez
ils; elles connaissent

Passé Composé 
j`ai connu
tu as connu
il; elle a connu
nous avons connu
vous avez connu
ils; elles ont connu
Imparfait 
je connaissais
tu connaissais
il; elle connaissait
nous connaissions
vous connaissiez
ils; elles connaissaient
futur 
je connaîtrai
tu connaîtras
il; elle connaîtra
nous connaîtrons
vous connaîtrez
ils; elles connaîtront

Slide 21 - Tekstslide

§22.14 Devoir   Moeten
Présent 
je dois
tu dois
il; elle doit
nous devons
vous devez
ils; elles doivent

Passé Composé 
j'ai dû
tu as dû
il; elle a dû
nous avons dû
vous avez dû
ils; elles ont dû
Imparfait 
je devais
tu devais
il; elle devait
nous devions
vous deviez
ils; elles devaient
futur 
je devrai
tu devras
il; elle devra
nous devrons
vous devrez
ils; elles devront

Slide 22 - Tekstslide

§22.35 Recevoir   Ontvangen
Présent 
je reçois
tu reçois
il; elle reçoit
nous recevons
vous recevez
ils; elles reçoivent

Passé Composé 
j'ai reçu
tu as reçu
il; elle a reçu
nous avons reçu
vous avez reçu
ils; elles ont reçu
Imparfait 
je recevais
tu recevais
il; elle recevait
nous recevions
vous receviez
ils; elles recevaient
futur 
je recevrai
tu recevras
il; elle recevra
nous recevrons
vous recevrez
ils; elles recevront

Slide 23 - Tekstslide

   connaître
présent
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
tu
je/j'
                        connais
                    connaissez
                        connaît
                        connais
                  connaissent
                 connaissons

Slide 24 - Sleepvraag

Maak de vormen van de passé composé van het werkwoord devoir
Je/j'
Tu
Il/elle/on
Nous
Vous
Ils/elles
avons
avez
ont
as
a
ai

Slide 25 - Sleepvraag

boire
présent
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
tu
je/j'
buvez                
bois                  
bois
 boit                            
buvons
boivent

Slide 26 - Sleepvraag

recevoir
futur
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
tu
je/j'
recevrez                
recevras                  
recevrai
 recevra                          
recevrons
recevront

Slide 27 - Sleepvraag

futur - boire
vous ...

Slide 28 - Open vraag

imparfait - devoir
nous ...

Slide 29 - Open vraag

présent - connaître
tu ...

Slide 30 - Open vraag

passé composé - recevoir
elles ...

Slide 31 - Open vraag

passé composé - recevoir
elles ...

Slide 32 - Open vraag

passé composé - devoir
il ...

Slide 33 - Open vraag

futur - connaître
tu ...

Slide 34 - Open vraag

Uiteraard kun je nog veel meer oefenen: in je boek, in eDition (Grammaire II) en ook met www.verbuga.eu. 
Werkwoorden leren vervoegen is net als zwemmen of een instrument bespelen, met veel oefenen wordt het steeds makkelijker en verleer je het niet meer! 
BONNE CHANCE !

Slide 35 - Tekstslide