G (les verbes)

1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Aujourd'hui, c'est le ...
Objectif: Aan het einde van de les heb je jouw SO beoordeelt en bekeken wat je als kent of nog kunt verbeteren voor het proefwerk. Je hebt kennis gemaakt en geoefend met onregelmatige werkwoorden die eindigen op -ir.

Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui?
- SO bespreken
- Les verbes


Slide 2 - Tekstslide

LE VERBE FRANCAIS

Slide 3 - Tekstslide

Les verbes réguliers 
Er zijn 3 groepen regelmatige werkwoorden:
verbes en -er
verbes en -re
verbes en -ir

Slide 4 - Tekstslide

verbes réguliers présent

 
PARLER 
Je parl
Tu parl es 
Il parl
Elle parl
On parl
Nous parl ons 
Vous parl ez 
Ils parl ent 
Elles parl ent 

J'ai parl é

VENDRE 
Je vend
Tu vend s 
Il vend 
Elle vend 
On vend 
Nous vend ons 
Vous vend ez 
Ils vend ent 
Elles vend ent

J' ai vend u
FINIR
Je fini 
Tu fini s 
Il fini 
Elle fini t 
On fini 
Nous fini ssons 
Vous fini ssez 
Ils fini ssent
Elles fini ssent 

J'ai fin i

Slide 5 - Tekstslide

Het werkwoord remplir in de tegenwoordige tijd. Combineer de juiste vormen.
Je
Tu
Il/Elle/On
Nous

Vous
Ils/Elles
remplis
remplissent
remplit
remplissez
remplissons
remplis

Slide 6 - Sleepvraag

Les verbes irréguliers
Nu gaan jullie een aantal onregelmatige werkwoorden leren.
Van deze werkwoorden moet je kennen
présent 
passé composé 
imparfait
futur simple

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Het zijn de werkwoorden van 
MTVIR of VTMIR 

dor   M IR     = slapen
par     IR     = vertrekken
sor    IR     = naar buiten gaan, uitgaan
sen    IR     = ruiken, voelen
men IR     = liegen
ser     IR    = bedienen, opdienen

Slide 9 - Tekstslide

Les verbes en -IR, type partir, au présent
(in de tegenwoordige tijd) 
Comment conjuguer les verbes comme partir?

je                        partir - TIR      +   s              ->   je pars
tu                                 par            +   s              ->   tu pars
il/elle/on                                      +   t               ->   il   part
-------------------------------------------------------------
nous                  partir  - IR        +   ons         ->   nous partons
vous                          part            +   ez           ->   vous partez
ils/elles                                         +    ent        ->   Ils partent

Slide 10 - Tekstslide

je                        dormir - MIR    + s              ->   je dors
tu                                  dor            + s              ->   tu dors
il/elle /on                                       + t              ->   elle dort
-----------------------------------------------------------------
nous               dormir   - IR        + ons        ->   nous dormons
vous                          dorm           + ez          ->   vous dormez
ils/ elles                                         + ent        -> elles dorment

Slide 11 - Tekstslide

je                     servir - VIR        + s               ->     je sers
tu                               ser              + s               ->    tu sers
il/elle/on                                      + t                ->    on sert
----------------------------------------------------------------
nous             servir     - IR         + ons          ->   nous servons
vous                        serv             + ez             ->    vous servez
ils/ elles                                        + ent          ->    ils servent

Slide 12 - Tekstslide

Even de présent (t.t) oefenen met de volgende vragen:
je ~ (dormir)
A
je dorms
B
je dort
C
je dors
D
je dormt

Slide 13 - Quizvraag

nous ~ (partir)
A
nous partons
B
nous partont
C
nous parons
D
nous paront

Slide 14 - Quizvraag

liegen
=
A
servir
B
mentir
C
rougir
D
sortir

Slide 15 - Quizvraag

Hij gaat uit
A
il part
B
il sert
C
il sort
D
il pars

Slide 16 - Quizvraag

Mijn zussen dienen op/ bedienen
A
Mes soeurs sertent
B
Mes soeurs servent

Slide 17 - Quizvraag

Welk werkwoord is niet onregelmatig?
A
mentir
B
servir
C
rougir
D
dormir

Slide 18 - Quizvraag

Les verbes irréguliers
Nu gaan jullie een aantal onregelmatige werkwoorden leren.
Van deze werkwoorden moet je kennen:
présent 
passé composé 
imparfait 
futur simple

Slide 19 - Tekstslide

Futur simple
hele werkwoord + uitgangen van "avoir" (présent)
 • Je partirai              ik zal vertrekken
 • tu partiras
 • il/elle/on partira
 • nous partirons
 • vous partirez
 • ils/elles partiront

Slide 20 - Tekstslide

Imparfait
nous-vorm van de présent   -ons  + uitgang imparfait
 • je partais                  ik vertrok
 • tu partais 
 • il/elle/on partait
 • nous partions
 • vous partiez 
 • ils/elles partaient

Slide 21 - Tekstslide

L'imparfait
De imparfait is de O.V.T ( ik praatte, ik koos, ik verkocht) Om de imparfait te maken haal je de uitgang – ons van de nous-vorm van de présent en zet je er de uitgangen van de imparfait voor in de plaats. Dit gaat op voor alle werkwoorden, behalve être.

Je finissais  
Tu finissais
Il finissait
Elle finissait
On finissait
Nous finissions
Vous finissiez
Ils finissaient
Elles finissaient


Elle vendait
On vendait
Nous vendions
Vous vendiez
Ils vendaient
Elles vendaient
Je parlais
Tu parlais
Il parlait
Elle parlait
On parlait
Nous parlions
Vous parliez
Ils parlaient
Elles parlaient


Je vendais
Tu vendais
Il vendait
Elle vendait
On vendait
Nous vendions
Vous vendiez
Ils vendaient
Elles vendaient

Slide 22 - Tekstslide

Vous êtes prêts?
Nu volgen een paar vragen om te kijken of je het begrepen hebt.
Bonne chance!!!!

Slide 23 - Tekstslide

jij vertrok
A
tu partiras
B
tu pars
C
tu es parti
D
tu partais

Slide 24 - Quizvraag

zij is vertrokken
A
elle partais
B
elle a parti
C
elle est parti
D
elle est partie

Slide 25 - Quizvraag

jullie zullen vertrekken
A
nous partirons
B
nous partions
C
vous partirez
D
vous partiez

Slide 26 - Quizvraag

jij gaat vertrekken
A
tu pars
B
tu vas partir
C
tu partiras
D
tu partais

Slide 27 - Quizvraag

ils partaient
A
zij vertrekken
B
zij vertrokken
C
zij zullen vertrekken
D
zij gaan vertrekken

Slide 28 - Quizvraag

on partira
A
wij vertrekken
B
wij vertrokken
C
wij zullen vertrekken
D
wij gaan vertrekken

Slide 29 - Quizvraag

elles partent
A
zij vertrekt
B
zij vertrekken
C
zij vertrokken
D
zij zullen vertrekken

Slide 30 - Quizvraag

nous sommes partis
A
u bent vertrokken
B
men is vertrokken
C
wij zijn vertrokken
D
jullie zijn vertrokken

Slide 31 - Quizvraag

je partirai
A
ik vertrek
B
ik vertrok
C
ik ga vertrekken
D
ik zal vertrekken

Slide 32 - Quizvraag

Slide 33 - Tekstslide

Les devoirs

Faire
F - exercices 22 jusqu'à 25
 
Apprendre le vocabulaire E & FA & B
Grammaire C + Phrases D

Slide 34 - Tekstslide

Au travail!
Prêt? Slim stampen 
En silence, zodat iedereen zich kan concentreren

Slide 35 - Tekstslide

Leerdoelen
(1) "Ik kan de passé composé van werkwoorden op -er goed vervoegen"
(2) "Ik kan de passé composé van de werkwoorden avoir, être en faire goed vervoegen"

Slide 36 - Tekstslide

Welke zin staat in de passé composé?
A
Je vais écouter de la musique.
B
J'ai regardé la télé.
C
J'adore les frites.
D
Je veux manger une glace.

Slide 37 - Quizvraag

Wat betekent de zin "J'ai regardé la télé"?

Slide 38 - Open vraag

Noteer een zin in de passé composé

Slide 39 - Woordweb

quel temps fait-il?

Slide 40 - Tekstslide

Slide 41 - Video

Quel temps fait-il?
A
il fait froid
B
il fait chaud
C
il fait mauvais
D
il neige

Slide 42 - Quizvraag

Quel temps fait-il?
A
il y a de la pluie
B
il y a de la neige
C
il y a du soleil
D
il y a du vent

Slide 43 - Quizvraag

Quel temps fait-il?
(2 mogelijkheden, kies er 1)
A
il y a de la pluie
B
il y a de la neige
C
il y a du soleil
D
il y a du vent

Slide 44 - Quizvraag

Quel temps fait-il?
A
il y a des nuages
B
il y a de la pluie
C
il pleut
D
il neige

Slide 45 - Quizvraag

Quel temps fait-il?
WAT HOORT ER NIET BIJ?
A
il fait froid
B
il y a de la neige
C
il pleut
D
il gèle

Slide 46 - Quizvraag