Doelgroepenkennis cognitieve stoornissen

Interactieve les
Door:

Mariël Apon
Wendy Schijvens
Loes van Setten van der Meer
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
DoelgroepenkennisHBOStudiejaar 2

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Interactieve les
Door:

Mariël Apon
Wendy Schijvens
Loes van Setten van der Meer

Slide 1 - Tekstslide

test test
Waar denk je aan bij een
neurocognitieve stoornis?

Slide 2 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een cognitieve functie?
Functies die te maken hebben met het verwerken van informatie. 
Voorbeelden zijn:
 • waarneming
 • Aandacht
 • Concentratie
 • Geheugen
 • Oriëntatie
 • Taalgebruik
 • Vaardigheden 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Cognitieve stoornissen die problemen geven in het dagelijks leven
 • Vergeetachtigheid
 • Problemen niet kunnen oplossen
 • Verstoring van het dag- en nachtritme
 • Verdwalen
 • Zichzelf en het huishouden niet meer verzorgen
 • Apathie

Deze problemen kunnen verschillende oorzaken hebben.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke ziekten zijn er gelinkt aan een neurocognitieve stoornis 

 • Delier
 • Hersenaantasting door een somatische aandoening, middel of medicatie

Dementie:
 • Vasculaire Dementie (hersenaantasting)
 • Hersenaantasting met lewylichaampjes, ookwel Lewy body dementie
 • Frontotemporale hersenaantasting
 • Alzheimer

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schematisch overzicht neuro cognitieve achteruitgang

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schematisch overzicht neuro cognitieve achteruitgang

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Alzheimer / Dementie
We hebben ons vooral gericht op Dementie.

Dit omdat we een goed praktijkvoorbeeld van Wendy hebben kunnen gebruiken in ons onderzoek en uitwerking.

Het verschil tussen Alzheimer en Dementie is dat Alzheimer een vorm van Dementie is maar niet alle vormen van Dementie zijn Alzheimer.  Dementie is dus een verzamelnaam voor verschillende soorten ziekten die de hersenen aantasten en waardoor iemand acheruit gaat in functioneren. Alzheimer is de bekendste vorm van Dementie. 

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke vorm van dementie komt het meeste voor?
A
Vasculaire dementie
B
Combinatie van vasculaire en Alzheimer
C
Ziekte van Alzheimer
D
Body Lewy dementie

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke verschijnselen horen NIET bij Alzheimerdementie?
A
vergeetachtigheid, argwaan en agressiviteit
B
vrolijkheid, onrust en gedragsveranderingen
C
taalproblemen, desoriëntatie en kwijtraken van spullen
D
agressiviteit, nierstenen en jicht

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Dementie
Dementie: informatie wordt niet goed verwerkt, er gaan zenuwcellen in de hersenen kapot
50 hersenziektes
Denkstoornissen (=Cognitieve stoornissen)
In Nederland hebben ruim 280.000 mensen dementie. Hiervan zijn 12.000 mensen jonger dan 65 jaar. 
De kans op dementie neemt sterk toe met de leeftijd. Boven de 90 jaar = 40% een vorm van dementie
De kans om dementie te krijgen is 1 op de 5, bij vrouwen zelfs 1 op de 3. Mensen met dementie leven gemiddeld 8 jaar met de ziekte. 70% van de mensen met dementie 
woont thuis.


Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oorzaken dementie
 • Een hoge leeftijd. Hoe ouder je bent, hoe meer kans je op dementie hebt.
 • Een onbehandelde hoge bloeddruk.
 • Een verhoogd cholesterol
 • Diabetes mellitus
 • Overgewicht
 • Roken
 • Ziekte van Parkinson
 • Ook kan erfelijkheid een rol spelen maar dit komt nauwelijks voor

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verschijnselen Alzheimer dementie
Geheugenstoornissen
Afasie: moeite om woorden te vinden en problemen om zich uit te drukken met taal
Apraxie: verminderd vermogen om motorische handelingen uit te voeren
Agnosie: onvermogen om objecten te herkennen
Stoornissen in uitvoerende functies : zoals rekenen, logisch nadenken, plannen

Vergeetachtigheid is misschien wel het bekendste symptoom van dementie, maar zeker niet het enige. Naast het geheugen tast de ziekte ook uw spraak, motoriek (bewegen), oriëntatie, gedrag en persoonlijkheid aan. De gevolgen hiervan merkt je direct in het dagelijks leven. 


Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verschijnselen Alzheimer dementie

Slide 14 - Tekstslide

Geheugenstoornissen
- Nieuwe informatie niet meer opnemen.
- Opgeslagen informatie moeilijk ophalen

Cognitieve stoornissen
- Afasie/ Taalstoornis
- Apraxie/ Verminderd vermogen van het uitvoeren van motorische handelingen
- Agnosie/ onvermogen om objecten te herkennen

Dementie en diagnose

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Diagnose

Reden om naar de huisarts te stappen:
Geheugenproblemen of verandering van gedrag of karakter
 
Algemeen onderzoek:
MRI-scan en PET-scan


Bloedonderzoek
Neurolopsychologisch onderzoek:

Slide 16 - Tekstslide

Executieve functies:
Plannen
Organisatie
Cognitieve flexibiliteit
Doelgericht gedrag
Timemanagement

Voorbeelden als deze functies niet meer lukken:
- Geen activiteiten meer kunnen organiseren
- Impulsief gedrag
- Niet meer flexibel kunnen omgaan met veranderingen 
- Obsessief gedrag (zoals steeds tellen, zingen, tikken of hetzelfde gedrag vertonen)
- Moeite hebben met passend reageren in sociale interacties
- Problemen met emotie regulatie
Dementie en nu?
 • Blijf zo lang mogelijk actief. 
 • Houd contact met familie en vrienden. 
 • Collega's kunnen helpen en willen vaak ook blijven helpen.
 • Een vast dagritme helpt ook om overzicht over de dag te houden. 
 • Schrijf notities op voor jezelf
 • Schaam je niet voor je dementie maar praat erover
 • Zoek hulp als er dingen niet meer lukken
 • Lotgenoten contact kan helpen

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dementie en familie
Er zijn verschillende instanties waar je terecht kunt als je geconfronteerd wordt met een familielid met dementie.
 • Casemanager: deze persoon helpt bij de problemen die in het gezin kunnen voorkomen. Denk hierbij aan het maken van planning of bemiddelen met andere instanties zoals bijvoorbeeld hulp in de huishouding. 

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke behandelmethodes zijn er?
Behandelmethodes zijn er niet, wel kun je symptomen onderdrukken, verhelpen of dragelijker maken. 
 • Antidepressiva: dit wordt voorgeschreven door een arts.
 • Het medicijn Rivastigmine om de verschijnselen te verminderen. Aandacht, concentratie en spraakvermogen kunnen hierdoor verbeteren
 • Cholinesteraseremmers: Deze medicijnen verminderen de afbraak van neurotransmitter acetylcholine, die verlaagd is bij mensen met alzheimer. Ze kunnen alleen vertragen maar niet positief werken op het geheugen. 
 • Psychologische begeleiding

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opleidingen waar je te maken krijgt met dementie
Als je na de opleiding Zorg en Welzijn op het VMBO kiest voor een mbo-opleiding kun je tijdens of na je opleidingen een cliënt met een neurocognitieve stoornis tegenkomen.

 • Mantelzorger - geen opleiding
 • Doktersassistente -  MBO niveau 3
 • Verzorgende IG - MBO niveau 3
 • Helpende welzijn - MBO niveau 2
 • Verpleegkundige - MBO niveau 4 of HBO
 • Persoonlijk begeleider / casemanager - MBO - HBO
 • GGZ -  MBO of HBO
Een belangrijke eigenschap die je helpt bij het omgaan met deze doelgroep is geduld en inlevingsvermogen.


Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bronnen
Alzheimer Nederland. (2020, september 10). Alzheimer Nederland. Opgehaald van Alzheimer Nederland: https://www.alzheimer-nederland.nl/
Lesson up. (2021, januari 9).   
Mental Health First Aid. (2019). Mental Health First Aid handboek. Eindhoven: Mental Health First Aid.
van Deth, R. (2019). Psychiatrie . Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
ZorgkaartNederland. (2015, januari 15). Opgehaald van Zorgkaartnederland: https://www.zorgkaartnederland.nl/aandoeningen/dementie/artikelen/wat-zijn-de-oorzaken-van-dementie


Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vragen?
Bedankt voor jullie aandacht en succes met leren!

Wendy, Mariël en Loes

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies