Les 3 OSI-model, network/transport layer

Waar gaan we naar kijken?
 • Physical en datalink layer
 • Network layer
 • Transport layer
 
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
ICTMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Waar gaan we naar kijken?
 • Physical en datalink layer
 • Network layer
 • Transport layer
 

Slide 1 - Tekstslide

Het OSI-model

Slide 2 - Tekstslide

Het OSI-model

Slide 3 - Tekstslide

Wat valt er onder de physical layer?
Koperlijn
Glasvezellijn
Wi-Fi
Bluetooth
4G
Ethernetkabel
USB

Slide 4 - Sleepvraag

Network layer
 • IPv4
 • IPv6
 • ARP
 • ICMP
Welke protocollen werken op de network layer?

Slide 5 - Tekstslide

Welke source en destination address gebruikt de datalink laag?
A
MAC-address
B
IP-address
C
Broadcast address
D
Network address

Slide 6 - Quizvraag

Welk protocol dat op de datalink fungeert, koppelt een MAC-adres aan een IP-adres?
A
ICMP
B
Ping
C
ARP
D
Netstat

Slide 7 - Quizvraag

Network layer
 • IPv4
 • IPv6
 • ARP
 • ICMP
Welke protocollen werken op de network layer?

Slide 8 - Tekstslide

De eigenschappen van IP
Wat zijn de eigenschappen van IP?

 • Connectionless
 • Best effort
 • Media independent 

Slide 9 - Tekstslide

Connectionless
Connectionless houdt in dat er geen verbinding tot stand hoeft te komen voordat data verstuurd wordt

Slide 10 - Tekstslide

Best effort
Best effort houdt in dat het nooit 100% zeker is dat data overkomt

Slide 11 - Tekstslide

Media independent
Media independent houdt in dat data altijd overgebracht zal worden, ongeacht het type verbinding

Slide 12 - Tekstslide

Tijdens het spelen van Minecraft hunger games, krijg ik veel lag. Welke eigenschap past hierbij?
A
Connectionless
B
Best effort
C
Media independent

Slide 13 - Quizvraag

ICMP
Internet Control Message Protocol
 • Protocol om error messages te sturen en aanvullende informatie wanneer het gelukt of niet gelukt is om verbinding te maken met een andere computer.
 • Ping en traceroute

Slide 14 - Tekstslide

Transport layer
 • De transport layer is er verantwoordelijk voor dat de juiste data op de juiste plek terechtkomt.

 • Poorten

Slide 15 - Tekstslide

Transport layer

Slide 16 - Tekstslide

Transport layer
 • 80
 • 30
 • 25560

Slide 17 - Tekstslide

Transport layer
 • TCP
 • UDP

Slide 18 - Tekstslide

TCP (Transmission Control Protocol)
 • IP is best effort (onbetrouwbaar)
 • TCP is wél betrouwbaar
 • TCP bevestigt dat de data binnen is gekomen
 • TCP stuurt onbekende data weer terug
 • TCP herstelt data die in de verkeerde volgorde binnen is gekomen
 • TCP verstuurt de data niet sneller dan de gebruiker kan ontvangen

Slide 19 - Tekstslide

Welke applicaties denken jullie aan bij het TCP protocol?

Slide 20 - Open vraag

UDP (User Datagram Protocol)
 • IP is best effort (onbetrouwbaar)
 • UDP is nog steeds best effort
 • UDP bevestigt niks
 • UDP doet niks met onbekende data
 • UDP herstelt geen data in de verkeerde volgorde
 • UDP kan data te snel versturen, waardoor niet alles overkomt

Slide 21 - Tekstslide

Welke applicaties denken jullie aan bij het UDP protocol?

Slide 22 - Open vraag

TCP vs UDP
 • TCP is betrouwbaar maar trager dan UDP
 • UDP is onbetrouwbaar maar veel sneller

Slide 23 - Tekstslide

Zou een spel als minecraft UDP of TCP gebruiken?
A
TCP
B
UDP
C
Zowel TCP als UDP

Slide 24 - Quizvraag