Uitleg onderzoek CKV 4 vwo


CKV onderzoek
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
Culturele en kunstzinnige vormingMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 29 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les


CKV onderzoek

Slide 1 - Tekstslide

CKV Onderzoek
LET OP: neem deze periode iedere les je laptop/chromebook/ipad mee!

Voor dit vak moet je zelf onderzoek doen. 

Nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding staan voorop bij CKV.

Wie, wat, waar, hoe, waarom, hoezo, welke; dat zijn vaak de eerste woorden van een onderzoeksvraag.

Slide 2 - Tekstslide

Onderzoek CKV
Het onderzoek dat je bij CKV gaat doen heeft betrekking op kunst. Daarbij is kunst een breed begrip: kunstuitingen op het gebied van architectuur, beeldende kunst en vormgeving, dans, film, muziek, nieuwe media, theater en combinaties hiervan.

Je mag zelf een onderzoeksvraag formuleren die betrekking heeft op een kunstvorm/kunstenaar/kunstbeoefening die jij verder wilt onderzoeken.

Slide 3 - Tekstslide

Onderzoek van +/- 15 uur p.p.
Je krijgt deze periode bijna alle lessen de tijd voor dit onderzoek, de rest van het werk is zelfstudie: dit doe je in daltonuren, tussenuren, thuis, etc.

Besteed de lessen deze periode heel goed, de tijd heb je echt hard nodig. Daarnaast is alleen in de lessen werken voor de meesten niet voldoende. Zorg dus dat je vooraf een goede planning maakt! 
Zelfstandigheid en een goede planning zijn deze periode van groot belang.

Slide 4 - Tekstslide

Eindproduct:
onderzoeksverslag of product
De onderzoeksresultaten kan je op 2 manieren presenteren: • Door middel van een onderzoeksverslag
 • Door middel van een product, zoals een documentaire of film, tijdschrift, toneelstuk, fotoserie, (online) tentoonstelling, muziek- of dansstuk, game of experience, etc. Maak een keuze voor dat wat past bij jouw onderzoeksvraag en beargumenteer jouw keuze.


Slide 5 - Tekstslide

DEADLINE
Je uiteindelijke onderzoeksverslag lever je digitaal in via de Google Classroom - alleen dan wordt het onderzoek nagekeken.
Presentaties: laatste 2 weken van P4 - dan lever je ook je verslag/product in.

Cijfer: onderzoeksverslag (20%)
Cijfer: presentatie onderzoek (15%)

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Onderzoek doen
Je begint een onderzoek met een onderzoeksvraag.
Hebben jullie al eens onderzoek moeten doen?
Hoe ging dat? Wat weet je al?

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Slide 10 - Tekstslide

Eisen algemeen
 • Zelfstandig bezoek aan een culturele activiteit (hiervan is een toegangsbewijs verplicht).
 • Ten minste 3 verschillende bronnen (extra bronnen bij meer personen).
 • Tenminste 1 (relevante) onderzoeksmethode.
 • Nauwkeurig bijgehouden logboek.
 • Je werkt alleen, in twee- of drietallen (extra eisen als je samenwerkt!).
 • Je schrijft een reflectie op het proces en product.

Slide 11 - Tekstslide

Eisen onderzoeksverslag
 • Verwijs duidelijk naar je geraadpleegde bronnen
 •  Het onderzoeksverslag bestaat uit minimaal 1500 en maximaal 3000 woorden, lettertype grootte 11 of 12.
 • Het verslag is in eigen woorden geschreven en er is geen plagiaat gepleegd (dit wordt gecontroleerd).
 • Extra eisen als je in twee- of drietallen werkt!

Slide 12 - Tekstslide

Eisen product/kunstwerk
 • Het product/kunstwerk bestaat uit een duidelijke vorm, inhoud en functie, waarover is nagedacht. Het kunstwerk is creatief bedacht en is origineel.
 • Lever naast het product het volgende in in een schriftelijk document: voorblad, culturele activiteit, uitleg product/kunstwerk, bronnenlijst, logboek en reflectie.

Slide 13 - Tekstslide

Inspiratie

 • NPO Kennis: CKV (website) 
  Hiervan neem je natuurlijk niet letterlijk een onderzoeksvraag en antwoord over (= plagiaat), maar je kan wel geïnspireerd raken door een vraag of een verdiepende vraag verzinnen.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Link


CKV onderzoek

Slide 16 - Tekstslide

Waarom doen we onderzoek?
1. Je kennis verdiepen over een zelfgekozen onderwerp.
Kies dus een onderwerp uit die jij leuk vindt en waar je graag meer over wilt weten.

2. Trainen van een onderzoekende houding en onderzoeksvaardigheden.
Dit komt van pas bij andere vakken, je profielwerkstuk, hbo en wo vervolgopleidingen en in het dagelijks leven.

Slide 17 - Tekstslide

Vandaag
 • Daltonwijzer doornemen
 • Materiaal in de Classroom bespreken
 • Uitleg onderzoeksvoorstel
 • Werken aan het onderzoeksvoorstel
 • Maak een logboek en houd deze bij

Slide 18 - Tekstslide

TO DO
 • Al het materiaal in de Classroom GOED doorlezen.
 • Bedenken of je alleen of samen wilt werken (en met wie).
 • Starten aan het onderzoeksvoorstel.

 • DEADLINE onderzoeksvoorstel = woensdag 11 mei!

Slide 19 - Tekstslide


CKV onderzoek

Slide 20 - Tekstslide

Bronnen en bronvermelding
Je moet checken of er wel (voldoende en betrouwbare) bronnen zijn; anders kan je natuurlijk moeilijk jouw onderzoeksvraag beantwoorden.

Je moet alles wat je zegt kunnen verantwoorden (voetnoten en bronvermelding)!

Slide 21 - Tekstslide

Voetnoten
Verwijs in een schriftelijk verslag duidelijk naar de geraadpleegde bronnen door middel van een verwijzing (voetnoot). Dit doe je steeds aan het eind van het geschreven stuk (einde van de zin of einde van een alinea) waarin je informatie uit een bepaalde bron hebt gehaald. Uiteraard in je eigen woorden. Wanneer je letterlijk iets overneemt (een definitie uit een woordenboek, bijvoorbeeld), is dit een citaat en een citaat zet je tussen dubbele haakjes.

Slide 22 - Tekstslide

Voetnoten
 In een voetnoot zet je het volgende:

De titel van de bron, de schrijver en (indien bekend) het jaartal.

Als het een internetbron is, voeg je ook de volledige link toe in de verwijzing. Of, in het geval van een interview de naam van de geïnterviewde en de datum van de afname van het interview. Bewijs van het afgenomen interview of een opname hiervan voeg je natuurlijk ook toe.


Slide 23 - Tekstslide

Voetnoten
Voorbeeld voetnoot online krantenartikel:

Cécile Narinx, Het borrelt en broeit rond het thema mannelijkheid - óók in het museum, 19 april 2022 in De Volkskrant. https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/het-borrelt-en-broeit-rond-het-thema-mannelijkheid-ook-in-het-museum~b4a61a42/Slide 24 - Tekstslide

Aan de slag!
 1. Hoofdvraag en deelvragen (her)formuleren en culturele activiteit uitvoeren.
 2. Duidelijke en overzichtelijke planning maken (stel deadlines voor jezelf).
 3. Informatie verzamelen (verschillende bronnen!) en structureren (welke info hoort bij welke deelvraag?).
 4. Begin aan een opzet voor je deelvragen.
 5. Begin met schrijven van de eerste deelvraag (inleiding - middenstuk - slot/conclusie).
 6. Deel je onderzoek met de docent.

DEADLINE onderzoek en presentaties = laatste 2 weken van P4!

Slide 25 - Tekstslide

Aan de slag!
 1. Hoofdvraag en deelvragen (her)formuleren en culturele activiteit uitvoeren.
 2. Duidelijke en overzichtelijke planning maken (stel deadlines voor jezelf).
 3. Informatie verzamelen (verschillende bronnen!) en structureren (welke info hoort bij welke deelvraag?).
 4. Begin aan een opzet voor een inleiding.
 5. Begin met schrijven van de eerste deelvraag (inleiding - middenstuk - slot/conclusie).
 6. Deel je onderzoek met de docent.

DEADLINE onderzoek en presentaties = laatste 2 weken van P4!

Slide 26 - Tekstslide

Onderzoek CKV
 • Check of je het werkdocument met mij hebt gedeeld.
 • Ik neem van elk groepje de inleiding en deelvraag 1 door.
 • Verwerk eventuele feedback en ga verder met deelvraag 2.

Slide 27 - Tekstslide

Onderzoek
Deadline onderzoek + presentatie: woensdag 22 juni (Google Classroom).

2 opties:

1. Een live presentatie in de les of in een daltonuur.
2. Een digitale presentatie (film of Google Meet, bijv.).

Laat mij deze les weten wat jij/jouw groepje doet.
Let op: maak een goede planning!

Slide 28 - Tekstslide

Vandaag
 1. Verder werken aan het onderzoek en de presentatie.
 2. Presentatie(s) 

Slide 29 - Tekstslide