2V: the future

Welcome!
Future recap 2 & reading 
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Welcome!
Future recap 2 & reading 

Slide 1 - Tekstslide

Lesson plan
  • Dilemma (x2)
  • Talking about the future
  • What do you already know?
  • Explanation 
  • Practice 

Slide 2 - Tekstslide


1
2

Slide 3 - Poll


1
2

Slide 4 - Poll

Future!
In a few words, describe what you are going to do afternoon

Slide 5 - Tekstslide

What are your afternoon plans?
Use full sentences

Slide 6 - Open vraag

What forms did you use?
Future forms?

Slide 7 - Tekstslide

In your student's book
p. 52: ex. 1-3

Slide 8 - Tekstslide

Future
Future tense 
  • will + hele ww 
  • going to + hele ww
  • present continuous

Sounds difficult, but it isn't! 

Slide 9 - Tekstslide

Will or going to?
Look at the clouds! It is going to rain 

I think it will rain tomorrow 


what's the difference between these 2 sentences?

Slide 10 - Tekstslide

Will or going to?
Will + hele werkwoord              --> er wordt nu een beslissing gemaakt
                                                                   voorspellingen waar geen bewijs voor is 
                                                                   beloftes, aankondigingen & besluiten 
I will call Patrick tomorrow, I promise!
We will help you with the dishes 
am/is/are + going to + hele ww -->  voorspellingen waar bewijs voor is 
                                                                         besluit is al genomen 
We're going to visit Newcastle tomorrow 
Look at the sky, it is going to rain 

Slide 11 - Tekstslide

Present continuous 
am/is/are + hele werkwoord + ing 
praten over afspraken in de nabije toekomst waarvan de tijd en/of plaats al vast staat 

I am meeting my brother at five o'clock
We are seeing a new film tomorrow Slide 12 - Tekstslide

Let's practice!
in lessonup, answer questions 

Slide 13 - Tekstslide

1)I ___________ (help) you carry your books

Slide 14 - Open vraag

2. My parents ___________ (visit) Spain next year.

Slide 15 - Open vraag

3) My horoscope says he ___________ (find) the love of his life very soon.

Slide 16 - Open vraag

4) My sister ___________ (fly) to Egypt tomorrow.

Slide 17 - Open vraag

5) On the news they said it __________ (snow) tomorrow.

Slide 18 - Open vraag

Practice in book
ex. 1 (grammar) p. 52


This Friday: reading test

Slide 19 - Tekstslide