4H 5.4 dl2

5.4 Planten leggen energie vast
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

5.4 Planten leggen energie vast

Slide 1 - Tekstslide

Deze les:
- Lesstart + nabespreking 5.4 dl1; leerdoel 11 + 12
- Huiswerk bespreking
- Uitleg 5.4 dl2; leerdoel 13
- Aan de slag!

Slide 2 - Tekstslide

5.4 Leerdoelen 
11. Je legt uit hoe fotosynthese de basis vormt voor voortgezette assimilatie en dissimilatie bij planten.
12. Je herkent de voorwaarden voor het fotosyntheseproces.
13. Je vergelijkt bruto- en nettoproductie bij planten en benoemt de samenhang tussen hun assimilatie- en dissimilatieprocessen. 

bladgroen, lichtenergie, anorganische stoffen, fotosynthese, voortgezette assimilatie, chloroplasten, huidmondjes, abiotische factoren, beperkende factor, bruto- en nettoproductie, compensatiepunt en drooggewicht. 

Slide 3 - Tekstslide

Hoe wordt een pompoen zo groot?
's werelds zwaarste pompoen weegt ???? kg!

Slide 4 - Tekstslide

Wat is er nodig voor
groei van planten?

Slide 5 - Woordweb

+ Mineralen
Koolhydraten, eiwitten, vetten, vitaminen
Lichtenergie
Anorganische stoffen
Organische stof
Assimilatie
Voortgezette assimilatie

Slide 6 - Sleepvraag

Wat is de reactievergelijking voor fotosynthese?

Slide 7 - Open vraag

Blad en fotosynthese

Slide 8 - Tekstslide

Transport 
Houtvaten:
Vervoeren water met opgeloste mineralen (anorganisch) omHoog van wortel naar blad. 

Bastvaten:
Vervoeren water en organische stoffen (suikers) van blad in Beiden richtingen naar de rest van de plant.


Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Link

Beperkende factoren
Fotosynthese vindt alleen plaats als er voldoende licht is. 

Ook andere abiotische factoren beïnvloeden fotosynthese/groei zoals;
- Temperatuur (werking enzymen)
- Mineralen in bodem (voortgezette assimilatie)
- Beschikbare CO2 en H2O

Bij tekort van een factor verloopt fotosynthese niet optimaal. 

Slide 11 - Tekstslide

Fotosynthese en dissimilatie

Slide 12 - Tekstslide

Huiswerk bespreken
Bespreken 5.4 opdr. 50, 51, 54 en 55
Nog andere vragen?

Ging goed? Alvast lez./mak. 165 t/m 167


Slide 13 - Tekstslide

Licht toe of het proces van voortgezette assimilatie ook in jouw lichaam plaatsvindt.

Slide 14 - Open vraag

Licht toe:
Mars geeft zonne-energie

Slide 15 - Open vraag

Daan zegt: 'Hoe snel een plant kan groeien, hangt af van de grootte van de opening van de huidmondjes'. Licht toe of Daan gelijk heeft.

Slide 16 - Open vraag

Voor het maken van chlorofyl is magnesium nodig.

Leg uit hoe een gebrek aan magnesium in de bodem de beperkende factor voor de fotosynthese kan zijn.

Slide 17 - Open vraag

Lees blz. 165 + 166
Beantwoord:
1. Wat is de brutoproductie (BP)? Verschil met nettoproductie (NP)?
2. Leg uit: NP = BP - D
3. Waarom werken fotosynthese en dissimilatie tegengesteld?
4. Wat is het compensatiepunt?
5. Wat is het verschil tussen versgewicht en drooggewicht?

Klaar? Maken opdr. 57 t/m 61
timer
10:00

Slide 18 - Tekstslide

59. a. Hoeveel glucose gebruikt voor dissimilatie 3 uur 's nachts? en overdag om 12 uur?

Slide 19 - Tekstslide

59. b. Hoeveel glucose maken de planten om 7 en 10 uur 's morgens bij de fotosynthese?

Slide 20 - Tekstslide

59. c. Wat is om 7 en 10 uur de nettoproductie van glucose?

Slide 21 - Tekstslide

Op welke tijdstippen ligt het compensatiepunt?

Slide 22 - Tekstslide

Aan de slag:
- Maken 5.4 opdr. 57, 58, 60 en 61

Klaar? 
Reflectie leerdoelen en begrippen 5.4: beheersing op uitlegniveau? Test met buur.
timer
10:00

Slide 23 - Tekstslide

Opdr. 61
a. Door glucose te verbranden maakt de plant .. eenheden CO2.
b. Het compensatiepunt ligt bij een belichting met .. lampen
c. De maximale fotosynthese bereikt de plant bij een belichting met .. lampen. 
d. De maximale nettoproductie heeft de plant bij een belichting met .. lampen. 
e. Bij een belichting met één lamp is de dissimilatie .. dan de fotosythese
f. Licht toe of de lichtsterkte bij vijf lampen beperkend is voor de fotosynthese. En bij 8 lampen?

Slide 24 - Tekstslide

Ik beheers de leerdoelen en begrippen van paragraaf 5.4 op uitleg niveau:
😒🙁😐🙂😃

Slide 25 - Poll

Uit het Examen:
Beantwoord de volgende vragen:

1. Hoeveel O2 (in mmol/uur) is er door de plant per uur verbruikt voor dissimilatie?
2. Hoeveel CO2 (in mmol/uur) is er door de plant bij een maximale verlichtingssterkte opgenomen voor fotosynthese?
3. Hoeveel glucose (in mmol/uur) is er door de plant bij verlichtingssterkte Q geproduceerd door fotosynthese?

Slide 26 - Tekstslide

Uit het Examen:
Antwoorden:

1. 0,25 mmol/uur
2. 0,75 mmol/uur (O2 verbruik plant is 0,25 + 0,50 = 0,75 mmol/uur. CO2 afgifte is gelijk aan O2 verbruik). 
3. 0,08 mmol/uur (O2 productie bij Q is 0,50 mmol/uur. Voor elke 6 mol O2 kan er één mol glucose gevormd worden, 0,50/6 = 0,08 mmol) 


Slide 27 - Tekstslide

EXIT TICKET
Leg uit hoe een pompoen tot een gewicht van 1246 kg kan groeien. 

Gebruik in je antwoord de begrippen:
beperkende factor, nettoproductie, voortgezette assimilatie, drooggewicht


timer
3:00

Slide 28 - Tekstslide