Overal NASK 1-2 HV 3.1 wat is een stof

Overal Nask hfst 3 stoffen
zuivere stoffen en mengsel 3.1
1 / 41
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScienceMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 41 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Overal Nask hfst 3 stoffen
zuivere stoffen en mengsel 3.1

Slide 1 - Tekstslide

3.1 zuivere stof en mengsel
zuivere stof en mengsel 3.1
Alles om je heen is materie.
Materie bestaat uit stoffen en massa

Materie kun je verdelen in 2 groepen:
Zuivere stoffen en mengsels

Slide 2 - Tekstslide

3.1 zuivere stof en mengsel
zuivere stof en mengsel 3.1
Zuivere stoffen kun je niet scheiden.
ze bestaan uit één stof.

zout, suiker, ijzer, zuurstof en gedestilleerd water zijn zuivere stoffen.

Slide 3 - Tekstslide

3.1 zuivere stof en mengsel
zuivere stof en mengsel 3.1
mengsels bestaan uit verschillende stoffen door elkaar heen.


Kraanwater, glas, pindakaas, cola en lucht zijn mengsels.

Slide 4 - Tekstslide

3.1 zuivere stof en mengsel
zuivere stof en mengsel 3.1
Stofeigenschappen.


voorbeelden van stofeigenschappen zijn:
Geur, kleur, smaak, brandbaarheid, helder/troebel 
Hard/zacht
, fase (20°C) Vast/vloeibaar/gas, smeltpunt, kookpunt en soortelijke massa (dichtheid).
Stofeigenschappen zijn eigenschappen waaraan je een bepaalde stof kunt herkennen.

Slide 5 - Tekstslide

Voorbeelden van zuivere stoffen zijn
A
Cola en glas
B
suiker en zout
C
lucht en zuurstof
D
Pindakaas en mayonaise

Slide 6 - Quizvraag

voorbeelden van mengsels zijn
A
suiker en zout
B
pindakaas en mayonaise
C
ijzer en glas
D
zuurstof en stikstof

Slide 7 - Quizvraag

Wat is geen stofeigenschap
A
Kleur
B
Volume
C
Dichtheid
D
Brandbaarheid

Slide 8 - Quizvraag

Enkele stofeigenschappen zijn:
A
geur, vorm, massa
B
kleur, geur, smaak
C
toestand, geur,gewicht
D
vorm, kleur, geur

Slide 9 - Quizvraag

stofeigenschappen van suiker zijn
A
wit en zoet
B
kleur en gewicht
C
geur, kleur en smaak
D
kleur en smaak

Slide 10 - Quizvraag

Je onderzoekt een bepaalde stof. Welke stof is dit?

De stofeigenschappen zijn;
Brandbaar, vaste fase, niet buigzaam.
A
Metaal
B
Glas
C
Benzine
D
Hout

Slide 11 - Quizvraag

3.1 zuivere stof en mengsel
zuivere stof en mengsel 3.1
Vorm en massa zijn geen stofeigenschappen .


Er bestaan verschillende soorten lepels die allemaal een andere vorm en of massa hebben.

Slide 12 - Tekstslide

3.1 zuivere stof en mengsel
zuivere stof en mengsel 3.1
Dichtheid


Elke stof heeft een eigen dichtheid
Rechts zie je drie blokjes van één kubieke cm.
Elk blokje heeft echter een andere massa.
blokje 1 weegt 1,2 gram (perspex)
blokje 2 weegt 2,7 gram ( aluminium)
blokje 3 weegt 8,5 gram (messing)

Dichtheid is een stofeigenschap.
Met de dichtheid kun je dus een stof herkennen.

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

3.1 zuivere stof en mengsel
zuivere stof en mengsel 3.1
Dichtheid is de massa van 1cm³ van een stofAanduiding de Griekse letter ρ (rho).


Dichtheid (soortelijke massa) geeft aan hoe zwaar een stof is.
Formule  

ρ = dichtheid g/cmᶾ.
M = massa in grammen
V = volume in cm3

p=Vm

Slide 15 - Tekstslide

3.1 zuivere stof en mengsel
verschillende stoffen
met hun dichtheid


Slide 16 - Tekstslide

3.1 zuivere stof en mengsel
zuivere stof en mengsel 3.1
Bepalen van het volume.


Berekening: 3cm x 4 cm x 10 cm = 120 cm3

Rekenmethode: lengte x breedte x hoogte.

Slide 17 - Tekstslide

3.1 zuivere stof en mengsel
zuivere stof en mengsel 3.1
Bepalen van het volume "de onderdompel methode".


a.Bepaal het waterniveau (A)
b.Dompel het voorwerp in de beker
c.Bepaal het nieuwe waterniveau (B)
d.Trek A van B af.
e.Reken om naar cm3

Berekening: A= 46 ml, B= 62 ml.
                    62 ml – 46 ml = 16 ml.
                    16 ml = 16 cm3

Slide 18 - Tekstslide

3.1 zuivere stof en mengsel
zuivere stof en mengsel 3.1
Dichtheid

Berekening:  Formule ρ = m/V
                     V= 10 x 10 x 10 = 1000 cm3
                     m= 1 x 1000 = 1000 gram
                     ρ = 1000g/1000cm3= 1
                     ρ= 1 g/cm³      De vloeistof is water

Voorbeeld:
bereken de dichtheid een vloeistof in een kubusvormige
bak met een afmeting van 10 x 10 x 10 cm,
En met een massa van 1 kg.
Zoek in de tabel op welke vloeistof dit is.

Slide 19 - Tekstslide

3.1 zuivere stof en mengsel
zuivere stof en mengsel 3.1
Dichtheid

Berekening:  Formule ρ = m/V
                     V= 5 x 2 x 3  = 30 cm3
                     m= 236 gram
                     ρ = 236g/30cm37,87 g/cm³      
                     het blokje is gemaakt van ijzer


Voorbeeld:
een blokje heeft de afmeting van :
      L= 5cm, B= 2cm, H= 3cm.
      de massa van het blokje is 236 gram.
      Van welke stof is dit blokje gemaakt.


Slide 20 - Tekstslide

3.1 zuivere stof en mengsel
zuivere stof en mengsel 3.1
Dichtheid

Berekening:  Formule ρ = m/V
                     V=10 x 20 x 5 = 1000 cm3, 
                     m= 0,25 x 1000 = 250 gram

                     ρ = 250/1000 = 0,25 , ρ= 0,25 g/cm³    
                     het blokje is gemaakt van kurk


Voorbeeld:
Een blokje heeft de afmeting van :
      L= 10cm, B= 20cm, H= 5cm.
      De massa van het blokje is 0,25 Kg
      Van welke stof is dit blokje gemaakt.

Slide 21 - Tekstslide

3.1 zuivere stof en mengsel
zuivere stof en mengsel 3.1
berekenen van de massa en het volume.


De formule voor  het berekenen van de massa:  m= ρxV

De formule voor de berekening van het volume: V = m/ρ
Met de formule ρ = m/V kun je ook de massa(m) en het volume(V) berekenen

Slide 22 - Tekstslide

berekenen dichtheid        P =m/V

berekenen massa              m= P x V

berekening volume           V = m / P
       m
-----------
  P   x    V

Slide 23 - Tekstslide

3.1 zuivere stof en mengsel
zuivere stof en mengsel 3.1
Dichtheid

Berekening:  Formule m=ρ.V
                     V=3 x 2 x 1 = 6 cm³ , 
                     ρ (zilver)= 10.5 g/cm³
                     m= 10.5 x 6 = 63 gram  
                     De massa is 63 gram


Voorbeeld:
Een zilveren blokje heeft de afmeting van :
      L= 3cm, B= 2cm, H= 1cm.
      Wat is de massa van het blokje.

Slide 24 - Tekstslide

3.1 zuivere stof en mengsel
zuivere stof en mengsel 3.1
Dichtheid

Berekening:  Formule V=M/ρ
                     ρ(glas) = 2,6 g/cm³
                     m= 90 gram  
                     V= 90 / 2.6 = 34,6 cm³
                     Het volume is 34,6 cm³


Voorbeeld:
Een stukje glas heeft een massa van 90 gram:
     Wat is het volume van het stukje glas

Slide 25 - Tekstslide

Met welke formule word dichtheid berekend
A
dichtheid = volume : massa
B
dichtheid= massa:volume
C
dichtheid = gewicht : volume
D
dichtheid=volume:gewicht

Slide 26 - Quizvraag

Met welke formule word het volume berekend
A
volume= massa : dichtheid
B
volume=dichtheid:massa
C
volume= dichtheid x massa
D
volume= gewicht x volume

Slide 27 - Quizvraag

Met welke formule word de massa berekend
A
massa= volume : dichtheid
B
massa=dichtheid:volume
C
massa= dichtheid x volume
D
massa= hoeveelheid x volume

Slide 28 - Quizvraag

De massa = 10 g.
Het volume = 5 cm3.
Wat is de dichtheid?
A
5 : 10 = 0,5 g/cm3
B
10 : 5 = 2 g/cm3
C
5 x 10 = 50 g/cm3

Slide 29 - Quizvraag


De blokken zijn gemaakt van hetzelfde materiaal.
Wat kun je zeggen over de dichtheid?

A
Blok 1 heeft de grootste dichtheid
B
Blok 2 heeft de grootste dichtheid
C
De dichtheid van beide blokken is gelijk
D
Je kunt niet weten welk blok de grootste dichtheid heeft

Slide 30 - Quizvraag

1000 milliliter van een bepaalde vloeistof heeft een massa van 700 gram
Bereken de dichtheid.
Noteer formule, gegevens en berekening

Slide 31 - Open vraag

1000 milliliter van een bepaalde vloeistof heeft een massa van 700 gram
Bereken de dichtheid.
Noteer formule, gegevens en berekening
formule:       P=m/V
gegevens:   m = 700 g
                       V= 1000 cm3
berekening: P= 700/1000 = 0,70 g/cm3 antwoord:    de dichtheid is 0,70 g/cm3

Slide 32 - Tekstslide

Een blokje heeft de afmeting van 5x10x10 cm
De massa is 1,3kg
bereken de dichtheid
Noteer de formule, gegevens en berekening

Slide 33 - Open vraag

en blokje heeft de afmeting van 5x10x10 cm
De massa is 1,3kg
bereken de dichtheid
Noteer de formule, gegevens en berekening
formule :P=m/V
gegevens: m=1,3 x 1000 = 1300g
                     V= 5x10x10 = 500cm3
berekening: P = 1300 / 500 = 2,6 g/cm3
antwoord:    de dichtheid is 2,6 g/cm3

Slide 34 - Tekstslide

De dichtheid = 2,5 g/cm3.
Het volume = 4 cm3.
Bereken de massa.
A
2,54=1,6g
B
42,5=0,625g
C
2,54=10g

Slide 35 - Quizvraag

Bereken de massa van een gouden ketting met een volume van 20 cm3
(de dichtheid van goud is 19,3 g/cm3)
noteer formule, gegevens en berekening

Slide 36 - Open vraag

De dichtheid = 0,96 g/cm3.
De massa = 84 g.
Bereken het volume.
A
V=0,0114cm3
B
V=87,5cm3
C
V=80,64cm3
D
V=0.96cm3

Slide 37 - Quizvraag

Bereken het volume van een hoeveelheid alcohol met een massa van 550 gram.
(de dichtheid van alcohol is 0,70 g/cm3)
noteer de formule, gegevens en berekening

Slide 38 - Open vraag

De dichtheid van de badeend is ...... dan/als de dichtheid van water
A
Groter
B
Kleiner
C
Gelijk
D
Geen idee

Slide 39 - Quizvraag

De dichtheid van de sleutel is ......... dan/als de dichtheid van water
A
Groter
B
Kleiner
C
Gelijk
D
Geen idee

Slide 40 - Quizvraag

huiswerk
de tekst van paragraaf 3.1  digitaal
maak de vragen  van 3.1 digitaal

Slide 41 - Tekstslide