§3.2

1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Herhaling: Welke drie waarden horen bij de drie reguleringsmechanismen?
A
Naastenliefde, solidariteit en gelijkheid
B
Gelijkheid, naastenliefde en wederkerigheid
C
Vrijheid, naastenliefde en solidariteit
D
Naastenliefde, vrijheid en respect

Slide 3 - Quizvraag

markt
overheid
particulier initiatief
Welfare triangle hulp en inkomsten produceren en verdelen
Korte herhaling

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Welke reden zou een liberaal (Samuel van Houten) kunnen hebben voor de invoering van een verbod op kinderarbeid in 1874?

Slide 9 - Open vraag

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Theorie 1: De Swaan
 • Industrialisering en arbeidsdeling. Zorgt voor >
 • Interdependentie: onontkoombare onderlinge afhankelijkheid in dagelijks leven.  Leidt tot >
 • Externe effecten: (negatieve) gevolgen voor indirect getroffenen (b.v: gevolgen van armoede, ziekte)
 • Dilemma van collectieve actie: individuele keuzes leiden tot collectieve ongewenste gevolgen (eigenbelang verhindert collectieve belangen)

==> Overheidswetgeving en de verzorgingsstaat: 
1. kan het dilemma van collectieve actie doorbreken
2. kan helpen om externe effecten te verminderen

Slide 14 - Tekstslide

Voor industrialisering

Slide 15 - Tekstslide

Industrialisering

Slide 16 - Tekstslide

Arbeidsdeling

Slide 17 - Tekstslide

Interdependentie

Slide 18 - Tekstslide

Externe effecten

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Dilemma van collectieve actie

Slide 21 - Tekstslide

Oplossing: sociale wetgeving van overheid

Slide 22 - Tekstslide

Theorie 2: 
De arbeidersbeweging
 • Omstandigheden van werknemers 
 • Eind 19e eeuw ontstaan van vakbonden en politieke partijen voor arbeiders (SDAP / SDB)
 • Emancipatie arbeiders: streven naar vastleggen rechten in wetten!
 • Vakbonden en politieke partijen streefden ernaar om de rechten van arbeiders in wetgeving vast te leggen.

Slide 23 - Tekstslide

Theorie 3: 
De Gegoede Burgerij
- Druk vanuit de gegoede burgerij op de overheid voor meer sociale wetgeving
- Niet alleen verschil in arm en rijk, maar ook normen en waarden.
- In de ogen van de gegoede burgerij moesten de arbeiders 'beschaafder' worden: lezen, schrijven, zich goed gedragen... > Verheffen

Slide 24 - Tekstslide

De uitbouw van de verzorgingsstaat
Latere sociale wetgeving: de Ziektewet (1930), de Noodwet van Willem Drees (1947) en de Algemene Ouderdomswet (AOW, 1957). Andere belangrijke wetten waren de Algemene Kinderbijslagwet (AKW, 1941), de Algemene Bijstandwet (1956) en de Arbowet (1980).

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

De laatste jaren neemt het aantal datacenters en distributiecentra toe in Nederland. Er wordt ook wel gesproken van 'verdozing'. Sommigen beklagen zich hierover. Ook de plaatsing van windturbines stuit nogal eens op weerstand.

Is het een taak van de overheid om het landschap 'mooi' te houden?
A
Ja
B
Nee

Slide 28 - Quizvraag

Slide 29 - Tekstslide

Slide 30 - Tekstslide

Maken: Huiswerk (§ 3.2) + KAVV-aantekening
Wanneer af: vrijdag 17 feb.
timer
15:00

Slide 31 - Tekstslide

Lees het artikel
 • Ga naar het artikel (zie Teams)
 • Lees het stuk in stilte
 • Zorg dat je straks kunt uitleggen waar het artikel over gaat

Slide 32 - Tekstslide

Leg in je eigen woorden uit waar het artikel over gaat.

Slide 33 - Open vraag

Leg uit waarom het moeilijk is om een sociaal minimum vast te stellen.

Slide 34 - Open vraag

Is een abonnement op een streamingdienst noodzakelijk? Zou iedereen dat moeten kunnen betalen?
A
Ja
B
Nee

Slide 35 - Quizvraag

Lezen: (§ 3.3)
 • In stilte

Slide 36 - Tekstslide