3.3 Isoleren

Hoofdstuk 3

paragraaf 3:  Isoleren
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 3

paragraaf 3:  Isoleren

Slide 1 - Tekstslide

Temperatuur en Warmte

Temperatuur is NIET hetzelfde als warmte

Alle voorwerpen bestaan uit hele kleine deeltjes. Deze noemen we moleculen. Naarmate de moleculen harder trillen (bewegen) is de hoeveelheid energie die ze hebben groter.

Slide 2 - Tekstslide

Temperatuur
 
Temperatuur is een maat voor de hoeveelheid interne energie van een voorwerp.

Hoe sneller de moleculen bewegen des te hoger is de temperatuur.

Slide 3 - Tekstslide

Warmte
 
Warmte is een vorm van energie (thermische energie)

Deze energie kan zich verplaatsen van een plaats met een hoge temperatuur naar een plaats met een lage temperatuur.

Slide 4 - Tekstslide

Warmtetransport

Slide 5 - Tekstslide

Warmte transport
Warmtetransport is het verplaatsen van warmte (energie) van de ene naar een andere plaats. 

Dit kan op drie verschillende manieren plaatsvinden.
Namelijk door:  - geleiding
                                - stroming
                             - straling

Slide 6 - Tekstslide

0

Slide 7 - Video

Warmte transport
Geleiding       Moleculen van de tussenstof blijven op hun
                           plaats. De warmte wordt doorgegeven

Stroming       Moleculen van de tussenstof bewegen en nemen
                           de warmte met zich mee.

Straling          Warmte gaat direct van de bron naar de ontvanger.
                           Er is geen tussenstof nodig.

Slide 8 - Tekstslide

Isoleren

Isoleren is het tegengaan van warmtetransport.

Een goede isolatie voorziet in maatregelen om alle drie de vormen  van warmtetransport tegen te gaan.
(geleiding, stroming en straling)

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Opdrachten    deel 1

Hoofdstuk 3, paragraaf 3
opdrachten 1 t/m 4

Slide 11 - Tekstslide

Een huis isoleren

In de winter willen we de warmte in huis houden en in de zomer juist buitenshuis.
 

Slide 12 - Tekstslide

Waar kan de warmte
uit huis ontsnappen?

Slide 13 - Woordweb

Warmtetransport door een muur.
Welke factoren zijn van invloed?

Slide 14 - Woordweb

Opdrachten     deel 2

Hoofdstuk 3, paragraaf 3
opdrachten 5 t/m 8

Slide 15 - Tekstslide