P4: protesten

Lesweek 7: 
Protest!!!
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Lesweek 7: 
Protest!!!

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maar eerst even:
- Volgende week laatste les: debatteren. 
- Voorbereiden tijdens de les 

14 november 09.00 deadline portfolio

Houdt Notion in de gaten. Vandaag opdrachten online. 


Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

VANDAAG:

- Regels protesteren/demonstreren
- Bekende protesten
- Protesteren in Rusland
- Docu Netflix Maidan-revolutie 
- Vooruitblik volgende week

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Video

Hebben jullie dit gevolgd?
Wat vinden jullie hiervan?
Weten jullie wat voor straf hiervoor staat?
Gevlucht naar Europa

Slide 5 - Tekstslide

Ovsjannikova wordt in Rusland verdacht voor het verspreiden van valse informatie over het Russische leger, waarvoor ze tien jaar celstraf kan krijgen.
Wat versta jij onder:
Protesteren

Slide 6 - Woordweb

.
Hoeveel procent van de Nederlanders is de afgelopen 12 maanden de straat op geweest om te demonstreren?

Slide 7 - Open vraag

5 tot 10 procent
Wat we weten over demonstreten
  • Demonstreren is een vorm van protest
  • Demonstratie is een tijdelijke bezetting van een openbare ruimte 
  • Gaat om minimaal 2 mensen
  • Politiek van aard (je wilt iets beïnvloeden)
  • Vraag en aanbod in protest

Mee eens zijn > Weten > Willen > Kunnen 

Van de mensen die het er mee eens zijn blijft er 5/6 % overSlide 8 - Tekstslide

Jaqeline van stekelenburg over protest

Vraag: dat zijn wij met zn alle, er moet een vraag zijn, wij zijn ontevreden
Aanbod: er moet een groepje mensen of een organisatie zijn die zegt; wij gaan een demonstratie organiseren. 
stap 1: als organisatie proberen alle neuzen een kant op de krijgen
stap 2: actie! als alle neuzen dezelfde kant op staan ga je voor actie!!

Gaat dit vanzelf?

Hoe zorgen we ervoor dat we aan de slag gaan?

Meeste drop outs bij willen
Mag je zomaar gaan protesteren?

Slide 9 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Regels Regels Regels 
De vrijheid van demonstratie valt onder het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vereniging en vergadering.

- Demonstreren is een grondrecht.
- Meld het vooraf bij de gemeente.
- De burgemeester beslist uiteindelijk op basis van drie criteria: gezondheid, kans op wanordelijkheden en bescherming van het belang van het verkeer
- Het Europese Hof van de Rechten van de Mens bepaalde dat er geen sancties nodig zijn als demonstranten zich rustig gedragen. Ook wanneer het een illegale demonstratie is.

Wat vinden jullie van protesteren als democratisch middel?


Slide 10 - Tekstslide

De belangrijkste regels als je vreedzaam wil demonstreren:
* Eenmansprotest aanmelden hoeft niet
* Demonstratie van te voren aanmelden moet
* Afspraken maken over verloop van demonstratie mag, maar is niet verplicht
* Alleen burgemeester kan beperkingen of voorwaarden opleggen
* Extra beperkingen gelden rond bijzondere locaties (ambassade, regeringsgebouwen, etc)
* Alleen burgemeester kan demonstratie verbieden
* Vergunning voor demonstreren bestaat niet

Wat vinden jullie van protesteren als democratisch middel?

Welke bekende protesten ken je?

Slide 11 - Open vraag

Klimaat protesten +

Corona protesten:
Er ontstaat spanning tussen vrijheid en veiligheid.


Slide 12 - Tekstslide

Boeren + leraren protesten:

Vragen:
1. Wie protesteren er?
2. Waarom wordt er geprotesteerd?
3. Hoe protesteren ze? Wat doen ze?
4. Hoe reageert de overheid/politie/leger?
5. Snappen jullie dat er geprotesteerd wordt door de boeren/leraren? Waarom?
6. Wat vind je van de manier waarop er wordt geprotesteerd? Goed/Niet goed, want …

 Farmers Defence Force - waarbij de boeren aandacht vroegen voor hun positie in de maatschappij, de "continu wijzigende regelgeving en het algemeen gebrek aan begrip en respect voor het boerenwerk

De boeren vroegen aandacht voor hun positie in de maatschappij

1. Geen gedwongen verdere inkrimping van de veestapel.
2. Strikt onafhankelijke metingen van CO2 en stikstof door een onafhankelijke partij die door de gehele sector wordt ondersteund en geaccepteerd. 
3. Geen rekentools. Het beleid rondom gewasbeschermingsmiddelen moet gebaseerd zijn op wetenschappelijke feiten. Niet op aannames en emotie.

Slide 13 - Tekstslide

Corona + klimaart protesten:

Vragen:
1. Wie protesteren er?
2. Waarom wordt er geprotesteerd?
3. Hoe protesteren ze? Wat doen ze?
4. Hoe reageert de overheid/politie/leger?
5. Snappen jullie dat er geprotesteerd wordt door de boeren/leraren? Waarom?
6. Wat vind je van de manier waarop er wordt geprotesteerd? Goed/Niet goed, want …

Coronaprotesten: er ontstaat spanning tussen vrijheid en veiligheid. 

Slide 14 - Tekstslide

waarom gaan jullie de straat niet op?
Goed idee?

Slide 15 - Tekstslide

Veel aandacht voor de actie ipv het doel 
Leidt tot fellere reacties (met vindt het goed of juist niks)
Protest kent een golfbeweging

Slide 16 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Acties als deze (schilderijen, lijm) zijn nodig om klimaatverandering op de kaart te zetten
JA
NEE

Slide 17 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Protest is een zeer effectieve manier om snelle veranderingen tot stand te brengen
JA
NEE

Slide 20 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

1983: Grootste demonstratie ooit gehouden in NL?

Slide 21 - Tekstslide

1983. Toen een half miljoen mensen afreisden naar Den Haag om te protesteren tegen de komst van 48 kruisraketten of wel kernwapens

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Protesteren in Rusland.

Slide 23 - Tekstslide

De vrouw werd na haar actie opgepakt en verscheen een dag later voor de rechter. Ze kreeg een boete van 30.000 roebel (zo’n 250 euro). Daarna werd ze vrijgelaten. Het is niet duidelijk of er een nieuwe vervolging komt. Na afloop van de rechtszaak vertelde ze dat ze veertien uur non-stop was ondervraagd en zelfs geen toestemming had gekregen om familie of vrienden te waarschuwen of een advocaat te bellen.

Het woord ‘oorlog’ dat driemaal in de tekst voorkomt, was onleesbaar gemaakt. Het is in Rusland momenteel verboden van oorlog, invasie of inval te spreken als het over de situatie in Oekraïne gaat. Dat kan leiden tot boetes of een gevangenisstraf.In Rusland hebben verspreid over tientallen steden vele tienduizenden mensen gedemonstreerd voor de vrijlating van oppositieleider Aleksej Navalny. Het waren de grootste protesten in jaren. De protesten waren verboden en de politie trad hard op. Ruim 3400 deelnemers werden volgens internationale persbureaus gearresteerd. 

De demonstranten die vandaag werden opgepakt, hangt een celstraf van 15 jaar of een boete boeven het hoofd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Russische autoriteiten opgeroepen de demonstranten vrij te laten.

De demonstraties gingen over een breder ongenoegen. 

Vraag: Zou jij op straat gaan protesten als er een gevangenisstraf van 15 jaar boven je hoofd hangt?

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zou jij protesteren wanneer je een celstraf van 15 jaar boven het hoofd hangt?
JA
NEE
Dat ligt er aan.. namelijk:

Slide 25 - Poll

waarom wel/niet?
Wat kun je nog meer doen als je het ergens niet mee eens bent?

Slide 26 - Tekstslide

zie volgende slide
Vormen van protest:
-Eenmansacties
- Stil protest 
- Bezetting
- Staking
- Rellen
- Burgerlijke ongehoorzaamheid
- Boycot
- Online.. #
- Nog meer.. ?

Slide 27 - Tekstslide

Foto:

Rosa Parks: Montgomery Bus Boycot. 
Tip: Docu maidan revolutie 
- Oekraïense volk in opstand en eiste het aftreden van president Viktor Janoekovytsj.

- De studentendemonstraties groeiden uit tot een gewelddadige revolutie die opriep tot het aftreden van president Viktor Janoekovitsj.

Slide 28 - Tekstslide

De studentendemonstraties groeiden uit tot een gewelddadige revolutie die opriep tot het aftreden van president Viktor F. Janoekovitsj.

De Maidan-revolutie in Oekraïne geldt als het keerpunt voor in de verhoudingen tussen Rusland en het Westen. 
Opdracht over protest naar keuze 

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lagerhuis debat 9 november
- Volgende week stellingen kiezen, voorbereiden en uitleg tijdens de les (45 minuten)

- Debat in de les (15 minuten)

Laatste les Periode 3 volgende week

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies