Grammar e: indirect speech + one[s]

Indirect speech
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 80 min

Onderdelen in deze les

Indirect speech

Slide 1 - Tekstslide

Grammar explanation: Indirect Speech
Grammar explanation: Indirect speech 
(page 75 + 165)
Directe rede = Als iemand iets zelf  zegt
Indirecte rede = Wanneer je wilt vertellen wat iemand anders heeft gezegd. 

Direct speech = John: "I am going home".
Indirect speech = John said (that) he was going home.

Wat is er veranderd aan de zin om er indirecte rede van te maken?

Slide 2 - Tekstslide

Grammar explanation: Indirect Speech
Grammar explanation: Indirect speech 
(page 75 + 165)
direct Mr Poldervaart: "I want to go home."
indirect He said that he wanted to go home.

direct Judy: "I have been to New York."
indirect  She said that she had been to New York.

direct John: "I bought a PS5."
indirect He said that he had bought a PS5.


Slide 3 - Tekstslide

Grammar explanation: Indirect Speech
Grammar explanation: Indirect speech 
(page 75 + 165)
direct Mr Poldervaart: "I want to go home."
indirect He said that he wanted to go home.

direct Judy: "I have been to New York."
indirect  She said that she had been to New York.

direct John: "I bought a PS5."
indirect He said that he had bought a PS5.


Slide 4 - Tekstslide

Grammar explanation: Indirect Speech
Grammar explanation: Indirect speech
(page 75 + 165)
Je gaat als het ware 1 stap terug op de tijdlijn:
present simple >> past simple
present continuous >> past continuous
present perfect >> past perfect
past simple >> past perfect

Slide 5 - Tekstslide

Grammar explanation: Indirect Speech
Grammar explanation: Indirect speech 
(page 75 + 165)
present simple >> past simple
Kate: "I won't come."
She said that she wouldn't come.

present continuous >> past continuous
John: "I am going home".
John said (that) he was going home.

Slide 6 - Tekstslide

Grammar explanation: Indirect Speech
Grammar explanation: Indirect speech 
(page 75 + 165)
present perfect >> past perfect
Jayden: "I have lived here for 10 years."
Jayden said that he had lived here for 10 years.

past simple >> past perfect
Grandma: 'I forgot my books at your house.'
Grandma said that she had forgotten her books at our house.

Slide 7 - Tekstslide

Grammar explanation: Indirect Speech
Grammar explanation: Indirect speech 
(page 75 + 165)
Zet de volgende zinnen in de indirecte rede:

Samantha: "I have a nice car".

Mr. Jones: "I am doing the dishes".

Jayden: "I have lived here for 10 years."

Jim: "Our neighbours moved last year."
timer
4:00

Slide 8 - Tekstslide

Grammar explanation: Indirect Speech
Grammar explanation: Indirect speech 
(page 75 + 165)
Samantha: "I have a nice car". 
Samantha said that she had a nice car.

Mr. Jones: "I am doing the dishes". 
Mr. Jones said that he was doing the dishes.

Jayden: "I have lived here for 10 years." 
Jayden said that he had lived here for 10 years.

Jim: "The neighbours moved last year." 
Jim said that the neighbours had moved last year.

Slide 9 - Tekstslide

Grammar explanation: Indirect Speech
Grammar explanation: Indirect speech 
(page 75 + 165)
LET OP: vaak moet je het persoonlijk voornaamwoord, bezittelijk voornaamwoord en/of tijdsaanduiding aanpassen:

Samantha: "I have a nice car". Samantha said that she had a nice car.

Mr. Jones: "I am doing the dishes". Mr. Jones said that he was doing the dishes.

Jayden: "I will do it right now." Jayden said that he would do it straight away.

Jim: "Our neighbours moved last year." Jim said that their neighbours had moved last year.

Slide 10 - Tekstslide

Firemen: 'We have extinguished the fire in your kitchen.'

Slide 11 - Open vraag

Brandon: 'I don't want to hurt your feelings.'

Slide 12 - Open vraag

Our guests: 'Your restaurant is the best in town!'

Slide 13 - Open vraag

My teacher: 'Can you hand in your stories tomorrow?'

Slide 14 - Open vraag

The author: 'I spent almost five years writing this story.'

Slide 15 - Open vraag

The reporter: 'A disaster has taken place in Japan.'

Slide 16 - Open vraag

I: 'Could you show me the story you've been working on?'

Slide 17 - Open vraag

One/ones

Slide 18 - Tekstslide

Grammar explanation: Indirect Speech
Grammar explanation: one/ones
(page 75 + 169/170)
Je gebruikt one (enkelvoud) of ones (meervoud) wanneer je een zelfstandig naamwoord verderop in de zin wilt herhalen. 

The old red pencil was nicer that the new one.
Do you prefer the blue jeans or the grey ones?

Slide 19 - Tekstslide

Grammar explanation: Indirect Speech
Grammar explanation: one/ones
(page 75 + 169/170)
Je gebruikt one (enkelvoud) of ones (meervoud) om een zelfstandig naamwoord te vervangen:
na een bijvoeglijk naamwoord
There are small pets and larger ones.
na 'which'
I can choose a new bike. Which one should I pick?
na 'this, that, these, those'
Do you like mysteries? This one is a must-read.
als zelfstandig naamwoord
Shirts? I like the ones with flowers best.

Slide 20 - Tekstslide

Which films do you like best? I like the one/ones that are realistic.
A
one
B
ones

Slide 21 - Quizvraag

You've got expensive books and cheap one/ones.
A
one
B
ones

Slide 22 - Quizvraag

Do you have a favourite band? I really like this one/ones.
A
one
B
ones

Slide 23 - Quizvraag

Cartoons? I really like the one/ones made by Disney.
A
one
B
ones

Slide 24 - Quizvraag

Which magazine can you recommend? I would choose that one/ones.
A
one
B
ones

Slide 25 - Quizvraag

Paperback or hardcover? Which one/ones do you choose?
A
one
B
ones

Slide 26 - Quizvraag