Present Simple

Welcome 4B1

1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
English

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Welcome 4B1

Slide 1 - Tekstslide

Happy Thursday!

Slide 2 - Tekstslide

Lesson Plan

- You will revise/learn the Present Simple 

-You will revise the shit-rule 

-You will work on your week goal 


Slide 3 - Tekstslide

What to do

-Watch a short video and write down all the verbs (werkwoorden) you will see.

-What do they have in common?


Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Dus:   geen ING-vorm

Wanneer iets altijd, vaak of nooit gebeurt.

dan gebruik je gewoon het hele werkwoord


Denk daarbij aan de SHIT regel


Slide 9 - Tekstslide

Als je het hebt over gewoontes...
Every day I drink coffee in the morning.
Every day you drink coffee in the morning.
Every day she drinks coffee in the morning.
Every day he drinks coffee in de the morning.
Every day we drink coffee in the morning.
Every day they drink coffee in the morning.
Every day you drink coffee in the morning.

Slide 10 - Tekstslide

De regel once again!!!
Bij de Present Simple krijg je bij he, she en it een s achter het werkwoord.
We noemen dit ook wel de SHIT-regelSlide 11 - Tekstslide

De shit-regel hoort bij?
A
He, she, it
B
Altijd
C
I, we, they, you

Slide 12 - Quizvraag

SHIT!
I drink
You drink
He drinks
She drinks
It drinks
We drink
They drink
You drink

Slide 13 - Tekstslide

My brother drinks coffee.
He drinks coffee.

Slide 14 - Tekstslide

How about...
My mother
my mother = she

Dus daarom:

"My mother drinks coffee in the morning."

Slide 15 - Tekstslide

My brother
A
She
B
He
C
We
D
It

Slide 16 - Quizvraag

My sister and I
A
She
B
I
C
You
D
We

Slide 17 - Quizvraag

My sister and I drink coffee.
We drink coffee.

Slide 18 - Tekstslide

time to practise

Slide 19 - Tekstslide

Present Simple geeft aan dat je nu iets aan het doen bent
A
Waar
B
Niet waar

Slide 20 - Quizvraag

1. I like scary movies.
2. He is walking the dog.
3. We danced all night long.
4. She plays the piano.
5. They are my parents.
Present Simple
Not Present Simple
1
2
3
4
5

Slide 21 - Sleepvraag

Timmy
every Saturday.
They never
with oil.
That tree
very fast.
I always
chocolate ice cream.
Those boys
in class very often.
cook
grows
dances
shout
choose
chooses
shouts
grow

Slide 22 - Sleepvraag

Remember the SHIT rule?
How to make a simple present.
shit + s
SHE SMELLS NICE.
HE    SMELLS NICE.
IT       DOES NOT SMELL NICE.

Slide 23 - Tekstslide

Jimmy ___ to play games.
A
like
B
likes

Slide 24 - Quizvraag

I never … my homework
A
am doing
B
do

Slide 25 - Quizvraag

I ___ TV every day.
A
watch
B
watching
C
watches

Slide 26 - Quizvraag

You ___ in London.
A
live
B
lives

Slide 27 - Quizvraag

Fill in the word: My brother sometimes ..... (help) me with my homework.

Slide 28 - Open vraag

Well done!


Slide 29 - Tekstslide

And now...
- Do we still have time?
-Work on your week goalSlide 30 - Tekstslide