Particuliere en collectieve sector

PARTICULIERE EN COLLECTIEVE SECTOR
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Introductie

Na deze les kun je het verschil tussen de collectieve en particuliere sector uitleggen. Je kunt uitleggen wat privatisering is. Ook kun je martkwerking uitleggen.

Onderdelen in deze les

PARTICULIERE EN COLLECTIEVE SECTOR

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Na deze les kun je het verschil tussen de collectieve en particuliere sector uitleggen. Je kunt uitleggen wat privatisering is. Ook kun je het begrip marktwerking uitleggen.

Slide 2 - Tekstslide

Collectieve sector en particuliere sector
Collectieve sector
Overheid en sociale zekerheid instellingen waar iedereen gebruik van kan maken.

Particuliere sector
Bedrijven, willen goederen en diensten verkopen om winst te maken.

Slide 3 - Tekstslide

Sleep de goederen en/of diensten naar de juiste sector.
collectieve sector
particuliere sector

Slide 4 - Sleepvraag

Collectieve goederen
Dit zijn voorzieningen die voor iedereen bestemd zijn en door de overheid worden betaald. 


Voorbeelden: 
  • ziekenhuis
  • dijken

Slide 5 - Tekstslide

Noem naast de genoemde collectieve voorzieningen nog twee voorbeelden.

Slide 6 - Open vraag

collectieve goederen

Slide 7 - Woordweb

Marktwerking
In de particuliere sector heb je altijd te maken met marktwerking. Dat betekent dat de bedrijven met elkaar moeten concurreren om klanten te krijgen. 
Concurreren doen ze door middel van prijzen, kwaliteit of service.

Slide 8 - Tekstslide

Privatisering
Verkoop van een dienst of activiteit van de overheid aan een bedrijf in de particuliere sector.

Waarom?
  • overheid verwacht betere kwaliteit of lagere prijs
  • overheid vindt het niet meer nodig om het zelf te doen

Slide 9 - Tekstslide

Voor- en nadelen van privatiseren
Sleep de zinnen in de juiste kolom.
Voordelen
Nadelen
Minder kosten voor de overheid.
Lagere prijzen door marktwerking.
Kans op minder kwaliteit.
Meer keuzevrijheid.
Overheid verliest inspraak.

Slide 10 - Sleepvraag

De staatsloterij is eigendom van de overheid. Geef een reden waarom de overheid dit niet zou willen privatiseren.

Slide 11 - Open vraag

Wat heb je geleerd?

Slide 12 - Tekstslide

De Jumbo is een bedrijf uit de ...
A
particuliere sector.
B
collectieve sector.

Slide 13 - Quizvraag

Wat is privatisering?

Slide 14 - Open vraag

Iris denkt dat de kwaliteit van producten in gevaar komt door marktwerking. Mike denkt van niet. Waarom zou Iris gelijk kunnen hebben?

Slide 15 - Open vraag

Ik begrijp de lesstof en heb geen vragen meer.
A
JUIST (dan mag je de les afsluiten)
B
ONJUIST (je gaat door met deze les en bekijkt de extra uitleg)

Slide 16 - Quizvraag

Heb je de lesstof nog niet goed begrepen? Kijk dan naar de volgende video's.

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Slide 19 - Video

Slide 20 - Video

Slide 21 - Video

Begrijp je nu alles van deze les? Zo niet, waar heb je nog hulp bij nodig?

Slide 22 - Open vraag