vorming van teams

vorming van teams
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

vorming van teams

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Dit vind ik het lastigst binnen samenwerking

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Hier ligt een aandachtspunt
op tijd en regelmatig afstemmen
oor hebben voor meningen en feedback
verdeling van alle taken
haalbaarheid bespreken en kwaliteit behouden
zaken in beeld hebben waarmee rekening moet worden gehouden
vragen of iedereen het ermee eens is
rekening houden met alle mogelijkheden,wensen en behoeften
ik heb geen aandachtspunten, kan alles goed

Slide 4 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

6 succesfactoren voor teamwerk
Teamrollen Belbin
Volgens Belbin heeft iedereen twee à drie teamrollen die goed passen. Belbin zegt dat een team moet bestaan uit verschillende rollen. Daarmee krijg je de beste prestaties. Belbin noemt verschillende rollen die elkaar kunnen aanvullen en versterken. Tegelijkertijd kunnen die rollen ook met elkaar botsen.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De bedrijfsman
De Bedrijfsman is de praktische en de  organisator van het team. Nuchter, ordelijk en taakgericht als hij is, bent u zich verzekerd van een harde werker. Hij zet gemakkelijk plannen en ideeën om in uitvoerbare taken. De Bedrijfsman is soms wat al te praktisch en behoudend als het directe nut van iets nieuws niet meteen duidelijk is.

Kwaliteit: praktische organisator, zet ideeën om in taken en bezigheden, goede uitvoerder, werkt systematisch. 
Valkuil: te snel overgaan op 'doen', star zijn, vernieuwingen afdoen als onnuttig

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De brononderzoeker
De Brononderzoeker is de vrolijke, extraverte netwerker van het team. Enthousiast, avontuurlijk en ruimdenkend en altijd op zoek naar nieuwe ideeën en interessante contacten. Hij is van nature goed in het leggen en onderhouden van contacten, maar ook wel eens snel verveeld en nonchalant als het nieuwe er af is

Kwaliteit: netwerker met veel contacten, brengt ideeën en nieuwe dingen, ziet kansen, improviseert.
Valkuil: te snel afgeleid zijn, niks afmaken, overenthousiast en nonchalant.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De plant
De Plant is de creatieve denker van het team, introvert en origineel. Een vrije geest die de ruimte zoekt om te kunnen fantaseren over de toekomst en die met verrassende oplossingen komt. Hij kan verstrooid lijken, is niet altijd even praktisch en mist soms de aansluiting met wat de omgeving van hem vraagt.

Kwaliteit: is creatief, vernieuwt en lost moeilijke problemen op.
Valkuil: te onrealistisch zijn, blijven denken en niet gaan doen.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De monitor
De Monitor is verstandig, bedachtzaam en kritisch. De analyticus van het team. Hij wil altijd weten hoe de vork in de steel zit en zal niet over één nacht ijs gaan. De Monitor kan lang wikken en wegen, maar zijn oordeel is zelden onjuist.

Kwaliteit: helikoptervisie, analyseert weloverwogen, strategisch, creëert overzicht.
Vakuil: te lang blijven doorredeneren, te koel en afstandelijk zijn.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De vormer
De Vormer is gedreven, gepassioneerd en wilskrachtig. Hij heeft een sterke drang om te presteren, zoekt de uitdaging en weet mensen in beweging te krijgen. Hij kan ook driftig reageren, snel geëmotioneerd en ongedurig zijn, en moet wel eens oppassen niet te veel over mensen heen te willen daveren.

Kwaliteit: Brengt team in beweging, zorgt voor resultaten, gaat gemakkelijk conflicten aan.
Valkuil: onverdraagzaam tegen ‘ambitielozen’, wedijveren, platwalsen van anderen.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De voorzitter
De Voorzitter is de natuurlijke coördinator van het team, die de procedure aangeeft, bedoelingen verheldert en samenvat wat iedereen wil. Hij hoeft zelf niet bijzonder creatief of intelligent te zijn, maar heeft wel een neus voor het talent van anderen. De Voorzitter zet graag anderen aan het werk en kan van nature goed delegeren.

Kwaliteit: verheldert doelen, structureert overleg, creëert gezamenlijkheid, neemt (harde) besluiten, is doelgericht.
Valkuil: licht manipulatief om doel te behalen, te veel en te gemakkelijk delegeren.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De zorgdrager
De Zorgdrager bezit het talent om voortdurend aan te voelen wat er fout en mis kan gaan. Dit leidt tot veel aandacht voor details, checken en nog eens checken, en een hang naar perfectionisme. Hij bewaakt de kwaliteit en de veiligheid, maar kan wel eens overbezorgd zijn en moeilijk iets aan een ander overlaten.

Kwaliteit: levert dingen op tijd af, voorziet problemen, kwaliteitsbewaker, controlerend, goede risicoanalist.
Valkuil: te veel beren op de weg zien, moeite met delegeren, ontmoedigen door te veel zorgen.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De groepswerker
De Groepswerker is het meest gevoelige lid van het team: behulpzaam, meegaand en sterk gericht op het creëren van sfeer en een gevoel van saamhorigheid. De Groepswerker zoekt evenwicht en harmonie, is anderen nabij, maar heeft moeite met conflicten en kan in kritieke momenten moeilijk een beslissing nemen.

Kwaliteit: sociaal begaan en gevoelig, zorgt voor het wij-gevoel, smeerolie van het team.
Valkuil: conflicten uit de weg gaan, spanningen wegpraten, weglopen voor confrontaties.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Maak onderstaande test
zie link volgende pagina

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Link

Deze slide heeft geen instructies

welke rol scoor jij het hoogste op?
bedrijfsman
brononderzoeker
plant
monitor
vormer
voorzitter
zorgdrager
groepswerker
specialist

Slide 19 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

heb jij binnen je team de rol die uit de test kwam?

Slide 20 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Vijf fasen van teamvorming
1. Forming: elkaar leren kennen
2.Storming: Teamverhoudingen; wie neemt welke rol?
3. Norming: vorming normen; gedragsregels binnen team duidelijk
4. Performing: samenwerken aan doelen
5. Adjourning: taken afronden

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke teamcultuur ervaar je bij jou?
  • afspraken nakomen?
  •  aanspreken van elkaar?
  • omgaan met tijdsdruk?
  • betrokkenheid?
  • problemen aanpakken?

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

opdracht
Maak een overzicht van de samenstelling binnen je team, zoals jij dat zo ziet. 
Zijn de rollen goed verdeelt welke rol mis je?

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

zelfreflectie
Een aantal vragen die je jezelf kunt stellen t.a.v teamwerk.
Neem ik actief deel aan overleggen?
Ben ik aanwezig op overlegmomenten?
Bespreek ik mijn eigen functioneren in het team?
Vraag ik naar het werk van de anderen?
Kom ik met voorstellen en ideeën?
Als ik knelpunten signaleer, bespreek ik die dan in het team?
Maak ik goede werkafspraken?
Kom ik afspraken na?
Vraag ik om uitleg als ik een afspraak niet begrijp?
Houd ik me aan wat er is afgesproken?
Vraag ik collega’s om hulp?
Bied ik hulp aan als een teamlid er niet uit komt?
Maak ik een goede planning?
Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Video

Deze slide heeft geen instructies

zijn er vragen?

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

volgende week 
onderwerp overstijgend denken

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies