Samenwerken in groepen

Samenwerken in groepen
Belbin
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
CommunicatieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Samenwerken in groepen
Belbin

Slide 1 - Tekstslide

Wat weet je nog van de vorige SLB-les? Wat waren de sterke kanten van de klas en waar liggen de kansen?

Slide 2 - Woordweb

Rollen binnen een groep
 • Actieve groepsleden: nemen veel initiatief, komen zelf met een idee of voorstel, reageren op de inbreng van de ander.
 • Socialen: Meer gericht op elkaar. Bewaken de sfeer in de groep waardoor deze positief blijft.
 • Neutralen: Nemen weinig initiatief.

Als alle groepsrollen evenwichtig aanwezig zijn, dan is er een goede structuur binnen de groep. Wat zijn de rollen in jullie klas?

Slide 3 - Tekstslide

Groepscohesie
Een kleiner of groter wij-gevoel. Van dit wij-gevoel is sprake wanneer er een onderlinge samenhang, een goede band tussen de groepsleden onderling bestaat, de zogeheten groepscohesie

Slide 4 - Tekstslide

De zondebok
De zondebok is het groepslid dat buitengesloten wordt en de schuld krijgt van allerlei zaken die in de groep plaatsvinden, ook als hij geen enkele schuld heeft. 

Enkele redenen;
 • Anders- zijn
 • Weerloos zijn
 • Laag zelfbeeld
 • Al eerder zondebok geweest

Slide 5 - Tekstslide

Binding/kracht in een groep
 • Veiligheid
 • Erkenning
 • Plezier
 • Waardering
 • Uitdaging
 • Spanning
 • Prestatie
 • Respect

Slide 6 - Tekstslide

Wie is de leider en wie is de organisator binnen jullie klas? (wordt dit door anderen geaccepteerd?)

Slide 7 - Open vraag

Belbin

Volgens de bekende theorie van dr. Meredith Belbin zijn er in totaal zelfs negen verschillende teamrollen te identificeren.


Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

De teamrollen van Belbin
Inzicht in talenten van jezelf en je collega’s, en het optimaal inzetten ervan, is essentieel voor een succesvolle samenwerking!
Een handige manier om de teamrollen snel in de vingers te krijgen, is door te kijken naar de wijze waarop wij de werkelijkheid om ons heen zien. 

Doen: Bedrijfsman en Brononderzoeker
Denken:  Plant en Monitor
Willen: Vormer en Voorzitter
Voelen: Zorgdrager en Groepswerker

Slide 10 - Tekstslide

Doen: de bedrijfsman
De Bedrijfsman is de praktische figuur en organisator van het team. Nuchter, ordelijk en taakgericht, een harde werker. 
Hij/zij zet gemakkelijk plannen en ideeën om in uitvoerbare taken. 
De Bedrijfsman is soms wat al te praktisch en behoudend als het directe nut van iets nieuws niet meteen duidelijk is.

Slide 11 - Tekstslide

Doen: de brononderzoeker
De Brononderzoeker is de vrolijke, extraverte netwerker van het team. 
Enthousiast, avontuurlijk en ruimdenkend en altijd op zoek naar nieuwe ideeën en interessante contacten. 
Hij/zij is van nature goed in het leggen en onderhouden van contacten, maar ook wel eens snel verveeld en nonchalant als het nieuwe er af is

Slide 12 - Tekstslide

Denken: de Plant
De Plant is de creatieve denker van het team, introvert en origineel. 
Een vrije geest die de ruimte zoekt om te kunnen fantaseren over de toekomst en die met verrassende oplossingen komt. 
Hij/zij kan verstrooid lijken, is niet altijd even praktisch en mist soms de aansluiting met wat de omgeving van hem vraagt.

Slide 13 - Tekstslide

Denken: de Monitor
De Monitor is verstandig, bedachtzaam en kritisch. 
De analyticus van het team. 
Hij/zij wil altijd weten hoe de vork in de steel zit en zal niet over één nacht ijs gaan. 
De Monitor kan lang wikken en wegen, maar zijn oordeel is zelden onjuist.

Slide 14 - Tekstslide

Willen: de Vormer
De Vormer is gedreven, gepassioneerd en wilskrachtig. 
Hij heeft een sterke drang om te presteren, zoekt de uitdaging en weet mensen in beweging te krijgen. 
Hij kan ook driftig reageren, snel geëmotioneerd en ongedurig zijn, en moet wel eens oppassen niet te veel over mensen heen te willen daveren.

Slide 15 - Tekstslide

Willen: de Voorzitter
De Voorzitter is de natuurlijke coördinator van het team, die de procedure aangeeft, bedoelingen verheldert en samenvat wat iedereen wil. 
Hij hoeft zelf niet bijzonder creatief of intelligent te zijn, maar heeft wel een neus voor het talent van anderen. 
De Voorzitter zet graag anderen aan het werk en kan van nature goed delegeren.

Slide 16 - Tekstslide

Voelen: de Zorgdrager
De Zorgdrager bezit het talent om voortdurend aan te voelen wat er fout en mis kan gaan. 
Dit leidt tot veel aandacht voor details, checken en nog eens checken, en een hang naar perfectionisme. 
Hij bewaakt de kwaliteit en de veiligheid, maar kan wel eens overbezorgd zijn en moeilijk iets aan een ander overlaten.

Slide 17 - Tekstslide

Voelen: de groepswerker
De Groepswerker is het meest gevoelige lid van het team: behulpzaam, meegaand en sterk gericht op het creëren van sfeer en een gevoel van saamhorigheid. 
De Groepswerker zoekt evenwicht en harmonie, is anderen nabij, maar heeft moeite met conflicten en kan in kritieke momenten moeilijk een beslissing nemen.

Slide 18 - Tekstslide

De specialist
De Specialist is de stille eenling, die zich in een team eigenlijk niet thuis voelt. Hij weet vaak heel veel van heel weinig en kan een deskundige bijdrage leveren op een bijzonder gebied. Hij waagt zich niet gauw en niet graag buiten zijn specifieke vakgebied.

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Link

Bespreken eigen rol
Ga met een klasgenoot in gesprek over de uitslag van je Belbin test.

Is het herkenbaar?

Wat zijn de voor- en nadelen van je rol? Probeer een voorbeeld te bedenken uit de praktijk.

Slide 21 - Tekstslide

Wat hebben jullie geleerd in deze les over samenwerken?

Slide 22 - Open vraag

Leerdoelen opstellen
Wat zijn jouw 2 SMART geformuleerde leerdoelen op het gebied van samenwerking?

(Tip: maak een koppeling met de 
CanMedsrol samenwerkingspartner)

Slide 23 - Tekstslide