עבודה מסכמת- קורס שפת ההוראה וניהול כיתה

כדי להשתתף בשיעור אנא היכנסו לאתר
https://www.lessonup.com/en
מיד יופיע קישור בצ'אט
והכניסו את הקוד 
 בסיום ליחצו על החלק האדום
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScienceMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

כדי להשתתף בשיעור אנא היכנסו לאתר
https://www.lessonup.com/en
מיד יופיע קישור בצ'אט
והכניסו את הקוד 
 בסיום ליחצו על החלק האדום

Slide 1 - Tekstslide

032152621. הסבת אקדמאים תוכנית תל אביב מחזור ב
 מרצים: מיכל מישר, דן מישייקר
סטודנטית: מיכל שפר 03152621 תוכנית הסבה תל אביב
עבודה מסכמת בקורסים: ניהול כיתה, שפת ההוראה

Slide 2 - Tekstslide

2

Slide 3 - Video

00:18
?מה נושא השיעור
A
מצבי מנוחה
B
מצבי תסכול
C
מצבי צבירה
D
מצבי רוח

Slide 4 - Quizvraag

01:16
?על אילו מודלים מבוסס השיעור
A
משחוק ופיהוק
B
טכנולוגיה ופדגוגיה
C
סינדי קרואופורד וג'יג'י חדיד
D
טכנולוגיה ומשחוק

Slide 5 - Quizvraag

העקרונות לבניית  השיעור

הקניית שיח מדעי

קישור לעולם הלומד.ת

למידה פעילה, חווייתית ומשמעותית
   

Slide 6 - Tekstslide

מערך שיעור בנושא מצבי צבירה
פתיחה - מיפוי ידע קודם והכנה לחקרu .1
סקירה והגדרה של מצבי צבירה: מוצק נוזל וגז i.2
 חזרה, סיכום ומשימה א-סינכרוניתi.3

בזום, שתי כיתות, ארבע קפסולות כל שיעור 45
דקות

Slide 7 - Tekstslide

פתיחה 
שימוש בשגרת חשיבה להתבוננות והכנה לחקר
:הכלים
משחק עם המצלמה - כיבוי מצלמות. כל לומד.ת מביא.ה חפץ. רק מי שמדבר.ת מדליק.ה את המצלמה
Mind Map

העקרונות: לעורר עניין

לקשר בין הנושא לחיים של הלומד.ת
למפות ידע קודם

אצל: ברנקו וייס שגרות חשיבה להצגת רעיונות חדשים
 המודל: משחוק בלמידה

Slide 8 - Tekstslide

כתבו מה שעולה בראש למראה המילים מצב צבירה
מצבי צבירה

Slide 9 - Woordweb

הקניית שיח מדעי
:מטרות
הרחבת אוצר המילים
תרגול שיח מורחב, מורכב ומתוחכם
תפיסה רחבה יותר של העולם

הכלי: מצגת אינטראקטיבית


 
אצל: בלום  קולקה - סוגים של שיח אורייני דבור
המודל: למידה עתירת טכנולוגיה

Slide 10 - Tekstslide

נוזל
נוזלים הם חומרים שאין להם צורה מוגדרת

מקבלים את צורת הכלי שבו הם כלואים
מצטברים בתחתית הכלי

זורמים ממקום גבוה לנמוך

Slide 11 - Tekstslide

האם חתול הוא מוצק או נוזל
?
A
מוצק - לא משתנה לפי הכלי
B
נוזל - כן משתנה לפי הכלי
C
תלוי במה החתול מחליט
D
הוא בכלל פלסמה

Slide 12 - Quizvraag

שימוש בהומור
:המטרות
למידה חוויתית ומשמעותית
לאפשר הפוגה מהאינטנסיביות
קשר לעולם הלומד.ת
זכירות

הכלי: מצגת אינטרקטיבית, הומור
אצל: יריב וגורב - ניהול כיתה, החתולה תמי - חתוליות
המודל: למידה עתירת טכנולוגיה

Slide 13 - Tekstslide

בשנת 2017 זכה מדען צרפתי בפרס האיג-נובל לפיזיקה כשהוכיח שחתולים מפגינים דואליות מוצק-נוזל
מודל: משחוק בלמידה

Slide 14 - Tekstslide

קישור לעולם הלומד.ת
הלמידה הופכת משמעותית כאשר
מפגש עם תוכן מקבל ערך, חשיבות והקשר ייחודיים לעולם הלומד.ת

כדי שזה יקרה יש לשלב רלוונטיות לחיים ומעורבות בלמידה
מתוך: חוויית למידה משמעותית / ויינשטוק

Slide 15 - Tekstslide

המשימה- הבאת דברים מהמטבח

קומו וחפשו במטבח, במקרר ובארונות- מגוון של מזונות וחפצים במצבי צבירה שונים - נוזלים מוצקים וגזים

הביאו אותם אל המפגש בזום
המודל: משחוק בלמידה

Slide 16 - Tekstslide

סיכום השיעור
חזרה על המושגים שלמדנו
שאלות אינטרקטיביות
משימה א-סינכרונית

Slide 17 - Tekstslide

מוצק
נוזל
גז

Slide 18 - Sleepvraag

רפלקציה
העברתי את השיעור בארבע קפסולות - שתי כיתות

במציאות
התוכנית
הגעתי עד לשינוי מצבי צבירה
 לסיים את החלק המאקרוסקופי
הספק
רק בכיתה אחת אהבו אותו. בשניה ביקשו לחזור לקוויזיז
הייתי בטוחה שהלומדים.ות יאהבו את הכלי
כלי
ללומדים.ות נמאס לקום להביא חפצים והם.ן לא שיתפו פעולה
חשבתי שלא הכנתי מספיק פעילויות
פעילויות
עבד טוב יחסית בכיתה החזקה. פחות בחלשה
להנגיש את הנושא לכולם.ן
הטרוגניות
ויתרתי
התכוונתי לתת
משימה בסיום

Slide 19 - Tekstslide

תהליך פדגוגי
שנה שעברה
השנה

Slide 20 - Tekstslide

ביבליוגרפיה מלאה
העקרונות המנחים
?אז מה היה לנו
שני מודלים
שלושה עקרונות
חמישה מאמרים
משחוק בלמידה
הקניית שיח מדעי
שגרות חשיבה להצגת רעיונות חדשים
למידה עתירת טכנולוגיה
קישור לעולם הלומד.ת
נתיבים להוראה משמעותית
למידה פעילה
ניהול כיתה
סוגות של שיח אורייני דָבור
למידה משמעותית
...רפלקציה, תמונה של תהליך פדגוגי והרבה חתולים

Slide 21 - Tekstslide

משוב מהיר על ההיצג
? איך היה
😒🙁😐🙂😃

Slide 22 - Poll

ביבליוגרפיה
 בלום-קולקה, ש.  (2002). מבוא: סוגות של שיח אורייני דבור – היבטים התפתחותיים ובין-תרבותיים.  סקריפט,4-3 ,25-9

ויינשטוק, מ. (2014). חוויית למידה משמעותית. מובילים ערכים , בהוצאת המזכירות הפדגוגית,  288-314

מה הן שגרות חשיבה? מתוך האתר של ברנקו וייס

ניהול כיתה (2018)  עורכים: אליעזר יריב ודבורה גורב. תל אביב : מכון מופ"ת

נתיבים להוראה משמעותית. (2015).  בהוצאת המזכירות הפדגוגית

שאלות
?

Slide 23 - Tekstslide