Hemelvaart en Pinksteren

Op Hemelvaart is Jezus naar jou gegaan, God.
En daar is hij nu nog altijd.
En wij proberen met vallen en opstaan
te leven zoals Jezus deed.
Het lukt meer niet dan wel.
Maar we blijven erin geloven,
omdat we weten dat jij ons steunt.
Jij staat als een supporter naar ons te kijken.
Je juicht als we iets goeds doen.
Je blijft erin geloven als het fout loopt.
Dank je wel, God, voor je trouwe steun.
Amen.
Gebed
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
GodsdienstLager onderwijs

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Op Hemelvaart is Jezus naar jou gegaan, God.
En daar is hij nu nog altijd.
En wij proberen met vallen en opstaan
te leven zoals Jezus deed.
Het lukt meer niet dan wel.
Maar we blijven erin geloven,
omdat we weten dat jij ons steunt.
Jij staat als een supporter naar ons te kijken.
Je juicht als we iets goeds doen.
Je blijft erin geloven als het fout loopt.
Dank je wel, God, voor je trouwe steun.
Amen.
Gebed

Slide 1 - Tekstslide

Hemelvaart en Pinksteren
Les van vandaag en morgen

Slide 2 - Tekstslide

Prent

Slide 3 - Tekstslide

Herhaling

Slide 4 - Tekstslide

Herhaling

Slide 5 - Tekstslide

Herhaling

Slide 6 - Tekstslide

Herhaling

Slide 7 - Tekstslide

Herhaling

Slide 8 - Tekstslide

2 'nieuwe' feesten

Slide 9 - Tekstslide

Hemelvaart

Slide 10 - Tekstslide

Bijbelapp

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Waar leidde Jezus zijn leerlingen naartoe
voordat hij naar de hemel ging?
A
de Olijfberg
B
de top van een berg vlakbij Jeruzalem
C
de tempel van Jeruzalem
D
de Klaagmuur

Slide 13 - Quizvraag

Wat zei Jezus tegen zijn leerlingen
voordat hij naar de hemel ging?
A
Ga meteen van Jeruzalem naar Judea.
B
Onderwijs alles wat jullie weten over Mij in Jeruzalem.
C
Doop iedereen die jullie tegenkomen.
D
Wacht in Jeruzalem totdat jullie de Heilige Geest ontvangen.

Slide 14 - Quizvraag

Wat moesten de leerlingen doen
nadat ze de Heilige Geest hadden ontvangen?
A
iedereen over Jezus vertellen en dan naar de rest van de wereld gaan
B
alleen in Jeruzalem blijven
C
zich terugtrekken in de woestijn
D
niets doen en afwachten

Slide 15 - Quizvraag

Wat zeiden de twee mannen in witte kleren tegen de leerlingen nadat Jezus naar de hemel was gegaan?
A
Jezus zal op dezelfde manier terugkomen.
B
Jullie moeten naar de hemel gaan om Jezus te vinden.
C
Jullie zullen Jezus niet meer zien.
D
Jezus zal nooit meer terugkomen.

Slide 16 - Quizvraag

Pinksteren

Slide 17 - Tekstslide

Bijbelapp

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video

Waarom waren de Joden in Jeruzalem?
A
om de stad te bezichtigen
B
om te bidden voor regen
C
om Jezus te zien
D
om het Pinksterfeest te vieren

Slide 20 - Quizvraag

Waar wachtten de volgelingen van Jezus op?
A
op het cadeau dat Jezus hen had beloofd
B
op de komst van de Messias
C
op de opstanding van Jezus
D
op de genezing van zieken

Slide 21 - Quizvraag

Wat was het cadeau dat God gaf?
A
de Heilige Geest
B
een boek over God
C
een nieuwe tempel
D
geld en rijkdom

Slide 22 - Quizvraag

Wat gebeurde er nadat de Heilige Geest kwam?
A
Er verscheen een engel.
B
De volgelingen van Jezus vielen flauw.
C
De volgelingen van Jezus konden in verschillende talen spreken.
D
Er kwam vuur uit de hemel.

Slide 23 - Quizvraag

Wat was de boodschap van Petrus?
A
Vergeet de boodschap van Jezus.
B
Bid tot God voor vergeving.
C
Ga door met het kwade.
D
Keer je om van het kwade en geloof in Jezus Christus.

Slide 24 - Quizvraag

Met Pinksteren stuurde je ons de geest
als een trooster en een helper.
Iemand die ons moed geeft
als we het helemaal niet meer zien zitten.
Iemand die ons kracht geeft
als we uitgeput dreigen te raken.
Iemand die ons bij elkaar brengt,
ondanks al onze verschillen.
Iemand die ons enthousiast maakt
als we uitgeblust raken.
Iemand die ons helpt om vol te houden
als het allemaal uitzichtloos lijkt.
God, dank je wel voor je geest in ons midden.
Gebed

Slide 25 - Tekstslide

QR-codes
Godsdienstklas:
Team Talento:
Elena:
Wai-Not:
Hemelvaart:
Pinksteren:

Slide 26 - Tekstslide