Paragraaf 1 De Overheden

De overheid
De overheid bestaat uit:

De rijksoverheid
De provincie
De gemeente
Waterschap
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 3

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

De overheid
De overheid bestaat uit:

De rijksoverheid
De provincie
De gemeente
Waterschap

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

het Rijk
de gemeente

Slide 3 - Tekstslide

Het rijk
ministers regelen de zaken van het rijk.  Kwesties die van belang zijn voor het hele land.
Stelt wetten op.

Slide 4 - Tekstslide

Provincie
Regelt zaken als het openbaar ervoer in de provincie. En alle zaken die in de provincie geregeld dienen te worden. 

Commissaris van de Koning is het hoofd van de provincie

Slide 5 - Tekstslide

De gemeente
 • Er zijn meer dan 300 gemeenten in Nederland
 • Je regelt er van alles: paspoort, ID-kaart, rijbewijs, verhuizingen
 • Zij regelen ook van alles: sportvelden, parkjes, schoolgebouwen, afval
 • Burgemeester en wethouders bepalen beleid. 
 • Regelen lokale zaken 
 • Maken verordeningen ( bv. zwemverbod) Geen wetten ( doet alleen Rijk)

Slide 6 - Tekstslide

Waterschap
De waterschappen beheren het water in hun gebied. Ze zijn verantwoordelijk voor de beveiliging tegen overstromingen en het zuiveren van het afvalwater.
Dijken.

Slide 7 - Tekstslide

Collectieve voorzieningen
 • Collectieve voorzieningen = voorzieningen waar iedereen gebruik van mag maken

Slide 8 - Tekstslide

Collectieve voorzieningen
Dit zijn voorzieningen die voor iedereen bestemd zijn.
 • fietspad
 • dijken
 • scholen 
 • ziekenhuizen
 • Wegen
 • parken

Slide 9 - Tekstslide

De Overheid
 • betaalt de collectieve voorzieningen
 • onderhoudt de collectieve voorzieningen
 • regelt het gebruik van de collectieve voorzieningen
 • let op de naleving van de regels

Slide 10 - Tekstslide

Overheidsregels
 • regels voor de bescherming van de burgers
 • noodregels bij rampen of ongelukken
 • regels over gebruik van gebied (bestemmingsplan)

Slide 11 - Tekstslide

Bestemmings
plan

 • plan van een gemeente met daarin regels over het gebruik van de ruimte

Slide 12 - Tekstslide

FORMULE TOEPASSEN OPDRACHT 8C
Je had eerst €500,- en je hebt nu €520,- dan heb je
€520,- - €500,- x 100% = 4%
         €500,-

Slide 13 - Tekstslide

Huiswerk Hoofstuk 5 paragraaf 1
maken opdracht 5 tot met 10
+ rekentrainer

Slide 14 - Tekstslide