cross

IU 1.5: Voortplanting

1.5: Voortplanting (bij planten)
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 4

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

1.5: Voortplanting (bij planten)

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
1. Je kunt beschrijven hoe geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting plaatsvinden bij planten.
2. Je kunt de delen van een bloem met kenmerken en functies omschrijven.

Slide 2 - Tekstslide

9

Slide 3 - Video

8

Slide 4 - Video

00:58
Een bloem met felgekleurde kroonbladeren wordt waarschijnlijk bestoven door ..
A
de wind
B
insecten

Slide 5 - Quizvraag

01:33
Wat is een functie van de kelkbladeren?
A
Insecten lokken
B
Bestuiving
C
Bescherming tegen uitdroging
D
Bevruchting

Slide 6 - Quizvraag

01:57
Een van de onderdelen van de stamper is:
A
Kroonbladeren
B
Helmknop
C
Helmdraad
D
Stijl

Slide 7 - Quizvraag

03:23
Stuifmeelkorrels worden gemaakt door ...
A
Mitose
B
Meiose

Slide 8 - Quizvraag

04:17
Bij bestuiving landen stuifmeelkorrels op de ...
A
Meeldraden
B
Stempel
C
Stijl
D
Vruchtbeginsel

Slide 9 - Quizvraag

05:00
Waar vindt bevruchting plaats?
A
Meeldraden
B
Stempel
C
Stijl
D
Vruchtbeginsel

Slide 10 - Quizvraag

06:41
Een bloem heeft wel meeldraden, maar geen stamper. Deze bloem is ...
A
Eenslachtig
B
Tweeslachtig

Slide 11 - Quizvraag

05:00
Waar bevinden zich de eicellen?
A
Meeldraden
B
Stempel
C
Stijl
D
Vruchtbeginsel

Slide 12 - Quizvraag

01:17
Hoe heten de mannelijke voortplantingscellen van een plant?
A
Eicellen
B
Stamcellen
C
Stuifmeelkorrels
D
Stampers

Slide 13 - Quizvraag

02:28
Een boer wil dat het genotype (DNA) van zijn aardappels niet verandert. Welk type voortplanting is hiervoor geschikt?
A
Geslachtelijk
B
Ongeslachtelijk

Slide 14 - Quizvraag

04:16
Aardappels kunnen zich ongeslachtelijk voortplanten via
A
Knollen
B
Bollen
C
Uitlopers

Slide 15 - Quizvraag

05:45
Bij mitose...
A
Blijft het aantal chromosomen gelijk.
B
Wordt het aantal chromosomen gehalveerd.

Slide 16 - Quizvraag

05:56
Bij mitose verandert het genotype...
A
wel
B
niet

Slide 17 - Quizvraag

07:03
Het maken van zaadcellen vindt plaats door ...
A
Mitose
B
Meiose

Slide 18 - Quizvraag

07:03
Bij meiose ...
A
Blijft het aantal chromosomen gelijk.
B
Wordt het aantal chromosomen gehalveerd.

Slide 19 - Quizvraag

07:03
Meiose =
A
Gewone celdeling
B
Reductiedeling

Slide 20 - Quizvraag

05:45
Mitose =
A
Gewone celdeling
B
Reductiedeling

Slide 21 - Quizvraag