1 bk unit 1 lesson 1 3e + 4e les

Welcome! 
unit 1 lesson 1 
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, gLeerjaar 1

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Welcome! 
unit 1 lesson 1 

Slide 1 - Tekstslide

2nd lesson 
* nakijken opdrachten vorige les
* woordjes leren 
* opdrachten maken 

Slide 2 - Tekstslide

Hoe leer je woordjes? 
* woord voor woord,    (Ned - Eng  +  Eng - Ned)
* herhalen
* opschrijven Engels
* Quizlet

Slide 3 - Tekstslide

Woordjes leren 
*  Je gaat nu 10 minuten woordjes leren. Probeer de eerste 5 te        leren.  Oefen ook de Engelse spelling (in je schrift). 


timer
10:00

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Quizlet  zoeken op: 
  

 RGO Middelharnis  1 basis 
Slide 7 - Tekstslide

To do: 
*   maken opd. 7 + 8      (blz. 12 in je boek) 


Klaar?    Quizlet unit 1 lesson 1 

Slide 8 - Tekstslide

3rd lesson:   Grammar
LessonUp 
Persoonlijke voornaamwoorden
To be 

Slide 9 - Tekstslide

LessonUp
Log in op je Chromebook. 
Ga naar:    lessonup.com 

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

personal pronouns 
I   am your teacher.                 ik 
You are  12 years old.             jij 
he is my brother.                     hij 
she is my friend.                     zij     (één meisje, één vrouw)
It is  sunny outside.               het 
We are classmates.               wij 
They are friends.                       zij     (meerder personen)

Slide 12 - Tekstslide

LET OP: 
my dad =  he 
my sister = she 
the cat = it 
my friend and I =  we 
my sister and her friend = they 

Slide 13 - Tekstslide

Schrijf op: 
Persoonlijke voornaamwoorden
ik                                         I        (Let op: ALTIJD met een hoofdletter!)
jij , jullie                            you 
hij                                       he 
zij (enkelvoud )            she
het                                     it
wij                                      we 
zij (meervoud)             they 

Slide 14 - Tekstslide

(hij )
.................. is 13 years old.
A
he
B
she
C
it

Slide 15 - Quizvraag

(zij - meervoud)
.................... are my friends.
A
she
B
they
C
you

Slide 16 - Quizvraag

(jullie)
........................ are my classmates.
A
you
B
we
C
she

Slide 17 - Quizvraag

Work work work 
   maken   *  opd.   9 + 10  + 11             
                    

   leren :  woorden  unit 1 lesson 1 

Slide 18 - Tekstslide

het werkwoord   To be 

Slide 19 - Tekstslide

vormen van to be  (schrift)


I am 
you are 
he / she / it   is 

we are 
they are 

Slide 20 - Tekstslide

Examples

He is 15 years old.
Is he 15 years old?


They are good at English.

Are they good at English?


Tim is very tall.

Is Tim very tall?


Slide 21 - Tekstslide

I ................ new at this school.
A
am
B
are
C
is

Slide 22 - Quizvraag

My friend ................... 14 years old.
A
am
B
are
C
is

Slide 23 - Quizvraag

They ............... my neighbours.
A
am
B
are
C
is

Slide 24 - Quizvraag

Vragen met to be 
I am 13.                                  Am I 13? 
You are my friend.            Are you my friend? 
He is a teacher.                  Is he a teacher? 

We are tired.                        Are we tired? 
They are neighbours.     Are they neighbours? 

Slide 25 - Tekstslide

Maak vragend: The boy is fond of football.
timer
1:00

Slide 26 - Open vraag

Maak vragend: The girls are happy.
timer
1:00

Slide 27 - Open vraag

Maak vragend: You are very nice.
timer
1:00

Slide 28 - Open vraag

To do!  unit 1 lesson 1 
maken:      Grammar   *   opd.  12 + 13
                                             *   Practise More 

leren:    woorden van lesson 1  

Slide 29 - Tekstslide