VWO HCE 17 + 18

during the .... protestors were .... the shops
A
homicides extraditing
B
riots looting
C
thrusts maiming
D
cautions refuting
1 / 15
volgende
Slide 1: Quizvraag
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

Onderdelen in deze les

during the .... protestors were .... the shops
A
homicides extraditing
B
riots looting
C
thrusts maiming
D
cautions refuting

Slide 1 - Quizvraag

vertaal: the alleged gratuitous violence must be investigated

Slide 2 - Open vraag

vertaal: de oplichter bekende de inbraak tijdens het proces

Slide 3 - Open vraag

bail
A
bedreiging
B
borgtocht
C
verdachte
D
schurk

Slide 4 - Quizvraag

vertaal: de medeplichtige droeg een geruite trui en had sluik haar

Slide 5 - Open vraag

oplichter
A
solicitor
B
impostor
C
crook
D
perpetrator

Slide 6 - Quizvraag

translate: penitentiary
A
vergrijp
B
gevangenis
C
misdrijf
D
beschuldiging

Slide 7 - Quizvraag

politics

Slide 8 - Woordweb

fill in: The Chinese government tries to totally ..... the citizens
A
suppress
B
empower
C
retain
D
repent

Slide 9 - Quizvraag

vertaal: Does the Bible contain a prophecy of salvation before the Apocalypse?

Slide 10 - Open vraag


Slide 11 - Open vraag

rejecting a beggar is ...........
A
constituency
B
sacrilege
C
deity
D
crusade

Slide 12 - Quizvraag

bigotry
A
onverdraagzaamheid
B
heidens
C
vooroordeel
D
verzoening

Slide 13 - Quizvraag

in de regel stemt deze burgemeester op de PvdA

Slide 14 - Open vraag

Slide 15 - Tekstslide