Voltooid deelwoord herhaling

Het voltooid deelwoord1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 1

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Het voltooid deelwoordSlide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
Aan het eind van de les weet je:
 • hoe een voltooid deelwoord is opgebouwd;
 • hoe je een voltooid deelwoord schrijft.

Slide 2 - Tekstslide

Wat is het voltooid deelwoord?
A
loop
B
liep
C
gelopen

Slide 3 - Quizvraag

Slide 4 - Video

't ex-kofschip of 't sexy fokschaap?

  Als de laatste letter van de stam voorkomt in 

't ex-kofschip of in 't sexy fokschaap, dan schrijf je een -t. Zo niet, dan schrijf je een -d

              

Slide 5 - Tekstslide

Je gebruikt 't ex-kofschip of 't sexy fokschaap als ezelsbruggetje bij de vervoeging van werkwoorden in de:
A
tegenwoordige tijd (tt)
B
verleden tijd (vt)

Slide 6 - Quizvraag

Werkwoord in de verleden tijd (vt)
Voorbeeld voltooid deelwoord 'werken':

1.  Stam bepalen: werken -> stam is werk
2. De k zit in het 't ex-kofschip / 't sexy fokschaap 
    -> de laatste letter wordt daarom een 't'
3. Plak nu nog 'ge' voor de stam

                      GE + WERK + T = GEWERKT

Slide 7 - Tekstslide

Wanneer gebruik je een
voltooid deelwoord?
Als je wilt vertellen dat iets al gebeurd is, dan gebruik je een voltooid deelwoord. Voltooid betekent dat iets is afgerond.Voorbeeld:
Het regent → Het is nu aan het regenen.
Het heeft geregend → De regen is voorbij, het is nu droog. 

Slide 8 - Tekstslide

Hoe ziet een voltooid deelwoord eruit? • Begint bijna altijd met ge-
 • Voorbeelden:                                                                       
   ik ben gevlucht, ze hebben me gezocht, ik werd gevonden
 • Er staat altijd een ander werkwoord in de zin:         
   hebben, zijn of worden 
 • Dit is het hulpwerkwoord (de persoonsvorm) 

Slide 9 - Tekstslide

Wat is het voltooid deelwoord in de volgende zin?

Ik heb sperziebonen gekocht, want ik wist niet zeker of je spinazie lust.
A
lust
B
heb
C
wist
D
gekocht

Slide 10 - Quizvraag

Wat is het voltooid deelwoord in de volgende zin?

Mijn moeder moest naar het ziekenhuis rijden toen mijn vader in zijn vinger had gezaagd.
A
rijden
B
gezaagd
C
moest
D
had

Slide 11 - Quizvraag

Let op!
Soms begint een werkwoord al met be-, ver-, ont-, of her-. Deze krijgt dan géén ge- aan het begin van het voltooid deelwoord.

Voorbeelden: betaald, verteld, ontvoerd, hersteld.
Dus NIET: gebetaald, geverteld

Slide 12 - Tekstslide

Noteer het voltooid deelwoord uit de zin:
'We wilden naar het theater maar de kaartjes waren te duur dus toen hebben we maar een museum bezocht.'

Slide 13 - Open vraag

De uitgang bepalen
 • gezaagd
 • bezocht
 • ontvangen

Hoe weet je op welke letters een voltooid deelwoord eindigt?

Slide 14 - Tekstslide

Weet je het nog?
 • Zwakke werkwoorden blijven in een andere tijd hetzelfde     klinken. 
 • Sterke werkwoorden hebben de kracht om in de verleden   tijd van klank te veranderen. 

Slide 15 - Tekstslide

De uitgang bepalen
 • Een voltooid deelwoord eindigt meestal op -en bij sterke werkwoorden. Kijk maar:                                                             

  lopen - liep - gelopen / slapen - sliep - geslapen

 • Een voltooid deelwoord eindigt altijd op een -t of -d bij zwakke werkwoorden. Kijk maar: 
                                                                   
  koken - kookte - gekookt / tekenen - tekende - getekend

Slide 16 - Tekstslide

Schrijf nu het voltooid deelwoord met de juiste uitgang: Leren

Slide 17 - Open vraag

Schrijf nu het voltooid deelwoord met de juiste uitgang: Staken

Slide 18 - Open vraag

Schrijf nu het voltooid deelwoord met de juiste uitgang: Strooien

Slide 19 - Open vraag

Hoe goed heb je het gesnapt? (0 = niet, 100 is helemaal)
0100

Slide 20 - Poll

Het voltooid deelwoord van wachten is:

Slide 21 - Open vraag

Het voltooid deelwoord van schreeuwen is:

Slide 22 - Open vraag

het voltooid deelwoord van verhuizen is:

Slide 23 - Open vraag

het voltooid deelwoord van veranderen is:

Slide 24 - Open vraag

het voltooid deelwoord van juichen is:

Slide 25 - Open vraag

het voltooid deelwoord van organiseren is:

Slide 26 - Open vraag