cross

H 1 par 4

Paragraaf 4


* Weet je welke delen van Afrika rijk of arm zijn.
*  Kan je de ontwikkeling van een land meten.
*  Kan je klimaatdiagrammen "lezen" en klimaten eraan koppelen.

aan het einde van de les:
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Paragraaf 4


* Weet je welke delen van Afrika rijk of arm zijn.
*  Kan je de ontwikkeling van een land meten.
*  Kan je klimaatdiagrammen "lezen" en klimaten eraan koppelen.

aan het einde van de les:

Slide 1 - Tekstslide

problemen in Townships

Slide 2 - Woordweb

rijk en arm in Zuid afrika
BNP per inwoner = 7000
verschillen
 • hoogste inkomsten door blanken en gebieden waar de dienstensector groot is.
 • armen verhuizen naar de stad voor werk, maar dit zijn minimale baantjes. (vluchtsector, ongeschoold en slecht betaald)
 • vestigingsoverschot in de stad.

Slide 3 - Tekstslide

armoede en verschillen op het platteland
Blanke boeren
 • bezitten 20% van alle grond
 • commerciele boerderijen
 • hebben grote machines
Zwarte bevolking
 • overige 20 %
 • zelfverzorgend/ zelfvoorzienend.
 • weinig inkomsten
honger
kwalitatieve en kwantitatieve honger

Slide 4 - Tekstslide

het meten van ontwikkeling
ontwikkelingspeil
HDI
human development index =
een soort rapportcijfer van de verenigde naties over
inkomen,onderwijs en zorg.
analfabetisme
lezen en schrijven onderwijs
levensverwachting
hoe oud mensen worden

artsendichtheid
aantal artsen per km2
landbouw en urbanisatie
meer zelfvoorzienend
meer mensen trekken naar steden voor beter leven
bevolkingsgroei
in arme landen sneller.
te weinig geld en kennis voor geboortebeperking
elk kind is een werkkracht.
kinderen zorgen voor je als je ouder bent.

Slide 5 - Tekstslide

ontwikkelingsland, opkomend land of ontwikkeld land

                levensverwachting  - artsendichtheid (1000 inw)- BNP
Duitsland:                     81 jr                                  4,2                         54.560
Zuid- Afrika:                 50 jr                                 0,91                      10.000
Nigeria:                          53 jr                                 0,38                        5710

Slide 6 - Tekstslide

weer en klimaat
 • Weer: Het weer op een bepaald moment en een bepaalde plaats
 • Klimaat: Het gemiddelde weer in een gebied, berekend over een periode van 30 jaar

Slide 7 - Tekstslide

Welke twee factoren hebben de grootste invloed op het klimaat?
Temperatuur (in ºC)
Neerslag (in mm)

Slide 8 - Tekstslide

Klimaatdiagram
Maanden van het jaar 
Neerslag in mm 
Temperatuur in ºC
Staafdiagram (neerslag)
Lijndiagram (temperatuur)

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

aan de slag:klaar?
*maak opdr 10
* maak de herhalingsopdrachten
* maak een samenvatting van par 2

maak opdr 1 t/m 9

Slide 13 - Tekstslide

laag ontwikkeld land
hoog ontwikkeld land
veel analfabeten
laag sterftecijfer
lage zuigelingensterfte
Laag HDI
veel landbouw
grote arsendichtheid

Slide 14 - Sleepvraag

huiswerk:
noteer in je agenda:

par 4 opdracht 1 t/m 9 af

Slide 15 - Tekstslide