Casus - Operation Dolphin By-Catch (Basisschool)

SEA SHEPHERD CASUS
OPERATION DOLPHIN BY-CATCH
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
Social scienceHistory+2BasisschoolGroep 5-8

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 15 min

Introductie

Beschrijving Deze casus past bij de 3 lessen over illegale visserij (IUU) De casus gaat over Sea Shepherds campagne Dolphin Bycatch om de bijvangst van dolfijnen in de Franse zeeën te stoppen.

Instructies

Instructie
Deze casus past bij de 3 lessen over illegale visserij (IUU) De casus gaat over Sea Shepherds campagne Dolphin Bycatch om de bijvangst van dolfijnen in de Franse zeeën te stoppen.

Tijd: 15 minuten

Contact: education@seashepherdglobal.org
© Sea Shepherd 2021


Instructies

Onderdelen in deze les

SEA SHEPHERD CASUS
OPERATION DOLPHIN BY-CATCH

Slide 1 - Tekstslide

Inleiding
Deze les is gemaakt door Sea Shepherd. De Sea Shepherd Conservation Society is opgericht in 1977 om de oceanen en het leven in zee te beschermen. Sea Shepherd is wereldwijd actief en voert directe acties uit tegen tal van zaken die de oceanen bedreigen. Eén van Sea Shepherds missies is een einde te maken aan illegale visserij en de grote hoeveelheden bijvangst te stoppen.

Wat je al weet...
Wat je gaat leren...
Actie vereist!

Test jouw kennis
Klik op de afbeelding
Bekijk de video

Slide 2 - Tekstslide

Tijdens deze les gebruiken we de volgende symbolen om leeractiviteiten en acties aan te duiden.
Each year along the Atlantic Coast, in the bay of Biscay, up to 10,000 dolphins are killed by fishing trawlers.
Elk jaar worden langs de Atlantische kust, in de baai van Biskaje, tot 10.000 dolfijnen gedood door sleepnetten van vissersschepen. 

Slide 3 - Tekstslide

Operation Dolphin By-catch
Elk jaar worden langs de Atlantische kust, in de Golf van Biskaje, zo’n 10.000 dolfijnen gedood door de sleepnetten van grote vissersschepen.
In de maanden van januari tot en met maart wordt in dit gebied op grote schaal gevist. In tweetallen slepen enorme commerciële vissersschepen sleepnetten tussen zich in waarmee grote scholen vis gevangen wordt.

Slide 4 - Video

Operation Dolphin By-catch
Laat het filmpje over Operation Dolphin By-Catch zien zien (2.37 minuten)

https://www.youtube.com/watch?v=sLQrTuHnThE&list=PLx1pnhQVtbbBWFmIGsduMvIu8Yf1So_FC&index=13&t=83s

Slide 5 - Video

Franse wetgeving
De dolfijnen sterven als ze in de sleepnetten vast komen te zitten of worden gedood door de vissers wanneer de vangst aan boord wordt gehaald.
In de wet staat dat vissers het moeten melden als zij dolfijnen als bijvangst hebben gevangen. In de praktijk wordt hier echter niet op gehandhaafd, de overheid heeft zelfs geen instantie aangewezen die deze meldingen zou moeten verzamelen.

Hierdoor zijn er dus geen officiële cijfers over hoeveel zeezoogdieren er door de sleepnetvissers gedood worden. Er wordt ook geen geld uitgetrokken voor betere vistechnieken met minder bijvangst, terwijl er hier wel fondsen voor bestaan. De commerciële visserij krijgt in Frankrijk veel subsidies. Het terugdringen van de bijvangst en sterfte van dolfijnen heeft echter geen prioriteit in het Franse overheidsbeleid. .
Laat dit filmpje zien (1.36 minuten) waarin dolfijnen in de sleepnetten gevangen worden.

https://www.youtube.com/watch?v=g1J8E7iuuco&list=PLx1pnhQVtbbBWFmIGsduMvIu8Yf1So_FC&index=7

Fishing trawlers are targeting endangered sea bass in their spawning grounds.
Vissersschepen vissen met sleepnetten op bedreigde zeebaars in hun paaigebieden. 

Slide 6 - Tekstslide

Jagen op zeebaars
De vissersschepen jagen op zeebaars, een bedreigde vissoort, in het paaigebied. Het paaigebied is het gebied waar de zeebaars haar eitjes legt. Hierdoor komt ook de toekomstige populatie zeebaars in gevaar.

Sea Shepherd are working to have the state to prohibit trawling in sea bass spawning grounds, monitor fishing, prevent the sale of juvenile fish and have proper recording of data.
Sea Shepherd werkt eraan om ervoor te zorgen dat de staat de sleepnetvisserij in de paaigebieden van zeebaars verbiedt, de visserij controleert, de verkoop van jonge vis voorkomt en gegevens op de juiste manier vastlegt. 

Slide 7 - Tekstslide

Sea Shepherd's missie
Het doel van Sea Shepherd is dat sleepnetvisserij in de paaigebieden verboden wordt. Jonge, ondermaatse vissen (die zich nog niet hebben kunnen voortplanten) mogen niet meer gevangen worden en de visserij moet beter gecontroleerd en geregistreerd worden.

Slide 8 - Video

Operation Dolphin By-catch
Laat het filmpje (5.47 minuten) zien waarin onze vrijwilligers uitleg geven over de campagne.

https://www.youtube.com/watch?v=1l_Ykd9CCoo&list=PLx1pnhQVtbbBWFmIGsduMvIu8Yf1So_FC&index=12

How you can help!
Reduce demand for fish.

Boycott small (juvenile) fish sales.

Boycott fish from trawling.


HOE KUN JIJ HELPEN?

Verminder de vraag naar vis.

Boycot de verkoop van jonge ondermaatse vis.

Boycot vis uit de sleepnetvisserij.

Slide 9 - Tekstslide

Wat kun jij doen?
Iedereen kan Sea Shepherd helpen met deze campagne:
- door te stoppen met vis te eten
- door veel minder vis te eten en:
- door geen te jonge, ondermaatse vis te kopen
- door geen vis te kopen die met sleepnetten gevangen is.

Wat betekent de term ‘bijvangst’?

Slide 10 - Open vraag

Vraag
Vraag de leerlingen om de volgende vraag te beantwoorden via de LessonUp app of bespreek het in de klas.

“Wat betekent de term ‘bijvangst’?”


Schrijf drie dingen op die je hebt geleerd
van deze les.

Slide 11 - Open vraag

Wat heb je geleerd?
Vraag de leerlingen om de volgende vraag te beantwoorden via de LessonUp app of bespreek het in de klas.

“Schrijf drie dingen op die je hebt geleerd van deze les.”    

Was er iets dat je niet begreep?

Slide 12 - Open vraag

Was er iets dat je niet begreep?
Vraag de leerlingen om de volgende vraag te beantwoorden via de LessonUp app of bespreek het in de klas.

“Was er iets dat je niet begreep?”


www.seashepherdglobal.org

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies