3.6 De parlementaire democratie

Politiek
3.6 De parlementaire democratie

1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Politiek
3.6 De parlementaire democratie

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we vandaag doen?

  • Wat hebben we de vorige les geleerd?
  • Leerdoel 
  • Uitleg
  • Video opdracht 
  • Zelfstandig werken 

Slide 2 - Tekstslide

Wat hebben we de vorige les geleerd?


We bespreken opdracht  3,8 en 13 op blz. 48 t/m 50  via Lessonup. 

Slide 3 - Tekstslide

3. Waarom noemen we kamerleden ook wel volksvertegenwoordigers?

Slide 4 - Open vraag

8. Wanneer verandert een regeringspartij in een oppositie partij?

Slide 5 - Open vraag

13b Welke van de twee taken geeft kamerleden volgens jou het meeste macht?

Slide 6 - Open vraag

13c Een minister zit in de regering, maar kan niet tegelijkertijd ook lid van de Tweede Kamer zijn. Waarom niet? Gebruik in je antwoord het woord "controle"

Slide 7 - Open vraag

Leerdoel


Aan het einde van de les kun je uitleggen wat een rechtsstaat & een parlementaire democratie  is. 

Slide 8 - Tekstslide

Rechten en plichten 
Rechten zijn zaken je recht op hebt. De overheid moet hier voor zorgen. 

Plichten is wat je moet doen. 

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Wat is de bedoeling van een rechtsstaat?
A
Macht verdelen
B
Machtsmisbruik tegengaan.
C
Macht aan 1 persoon geven.

Slide 11 - Quizvraag

In welke wet staan de grondrechten omschreven?
A
De hoofdwet
B
De grondwet
C
Strafwet
D
Rechtenwet

Slide 12 - Quizvraag

Welke drie machten worden er gescheiden bij de trias politica?
A
Wetgevende, wetmakende en rechtsprekende macht
B
Wetgevende, plichtgevende en uitvoerende macht
C
Wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht.

Slide 13 - Quizvraag

Moet de regering zich aan de wet houden?
A
Ja
B
Nee

Slide 14 - Quizvraag

Invloed op de politiek


We lezen samen het kopje " invloed op de politiek" op blz. 51 van je tekstboek. 

Slide 15 - Tekstslide

Zelfstandig werken 
Maak opdracht 2, 6,7, 11 en 13 op blz. 52 t/m 54.  
Afspraken
  • Omcirkel de opdrachten die je moet maken.    
  • Je maakt de opdrachten in je werkboek.     
  • Je krijgt 10/ 15 minuten de tijd.      
  • Eerder klaar? Maak de rest van de opdrachten.     
  • We bespreken de opdrachten klassikaal (de volgende les) 

Slide 16 - Tekstslide

Afsluiting 


Wat is een rechtsstaat?

Slide 17 - Tekstslide