H3.3 Politieke Partijen

Politieke partijen
Lesdoelen:

 • Je kunt onderscheid maken tussen politieke partijen, actiegroepen en belangengroepen
 • Je kunt de vier soorten partijen benoemen
 • Je kunt de politieke partijen in een spectrum plaatsen
 • Je kunt aangeven wat politieke partijen doen
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Politieke partijen
Lesdoelen:

 • Je kunt onderscheid maken tussen politieke partijen, actiegroepen en belangengroepen
 • Je kunt de vier soorten partijen benoemen
 • Je kunt de politieke partijen in een spectrum plaatsen
 • Je kunt aangeven wat politieke partijen doen

Slide 1 - Tekstslide

vorige les:

Politieke stromingen
liberalisme-socialisme-confessionalisme-populisme

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Link

Vleestaks
Zou jij een petitie voor een vleestaks ondertekenen? 

Welke partijen zijn volgens jou voor zo'n maatregel, welke tegen?

Slide 4 - Tekstslide

Politiek betrokken zijn
Hoe kun je politiek betrokken zijn?

Slide 5 - Tekstslide

Politiek betrokken zijn
-Stemmen
-Lid worden van een politieke partij
-Lid worden van een actiegroep (milieu, duurzaamheid, enz) zoals Milieudefensie (gasboringen), stichting Wakker Dier (plofkip)
-Lid worden van een belangengroep (LAKS, ANWB, Vereniging Eigen Huis)

Slide 6 - Tekstslide

Soorten groepen op pol. gebied
Actiegroepen

Belangengroepen

Politieke partijen

Slide 7 - Tekstslide

actiegroep
Belangengroep
LAKS
Milieudefensie
Wakker Dier
ANWB
Kick out zwarte piet
vluchtelingenwerk
viruswaarheid

Slide 8 - Sleepvraag

Definitie politieke partij:
Een groep mensen met dezelfde ideeën over de manier waarop onze samenleving het beste bestuurd kan worden

Slide 9 - Tekstslide

Wat is het verschil tussen politieke partijen en actie-/belangengroepen?


Slide 10 - Tekstslide

Politieke partijen

 • Ideeën over de gehele samenleving
 • Wegen verschillende belangen af t.a.v. heel verschillende onderwerpen
 • Willen politieke macht en bestuurlijke verantwoordelijkheid
 • Doen mee aan verkiezingen
 • Zijn vertegenwoordigd in politieke organen
Actie-/belangengroepen

 • Ideeën over één specifiek terrein
 • Komen op voor deelbelangen
 • Willen politieke invloed, maar geen bestuurlijke verantwoordelijkheid
 • Doen niet mee aan verkiezingen
 • Geven advies en lobbyen

Slide 11 - Tekstslide

4 soorten partijen
-Liberalisme-socialisme-confessionalisme  (vorige les)
-One-issue partijen: 50PLUS, Partij voor de Dieren
-Populistische partijen (vorige les: belangen 'gewone' mensen)
-Niet-democratische partijen: hebben standpunten die in strijd zijn met de rechtsstaat

Slide 12 - Tekstslide

Partijen
D66-Groenlinks-PVV-SP-VVD-50plus-CDA-denk-PVDA-ChristenUnie-Partij voor de Dieren-Forum voor Democratie-SGP

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Link

Slide 15 - Tekstslide

Het politieke spectrum
Boven: Sociaal-cultureel progressief / Onder: Sociaal-cultureel conservatief: christendemocratie
Economisch Links / Economisch Rechts
Hieruit blijken de overeenkomsten en verschillen tussen partijen (christendemocraten zijn meer conservatief dan progressief). Ook blijkt de politieke kleur (links of rechts). 
Is de regeringscoalitie progressief of conservatief...

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Slide 18 - Link

Wat doen politieke partijen?
Belangrijkste taken in onze democratie:

1. Samenbundeling van ideeën: o.b.v. allerlei wensen en eisen maken partijen een logisch samenhangend geheel van programmapunten

Slide 19 - Tekstslide

Wat doen politieke partijen?
Belangrijkste taken in onze democratie:

2. Informeren van kiezers: via media (journaal, talkshows, e.d.) vertellen partijen en politici wat ze vinden van actuele problemen. Zo kun je je mening proberen te vormen

Slide 20 - Tekstslide

Wat doen politieke partijen?
Belangrijkste taken in onze democratie:

3. Participatie van burgers: als ze willen, kunnen ze actief deelnemen aan de politiek, door bijv. lid te worden van een partij en mee te praten over het verkiezingsprogramma

Slide 21 - Tekstslide

Wat doen politieke partijen?
Belangrijkste taken in onze democratie:

4.  Selectie van kandidaten: politieke partijen selecteren kandidaten voor politieke functies zoals Kamerlid en burgemeester. Als je de politiek in wilt, doe je dat via een bestaande politieke partij of je richt zelf een partij op.

Slide 22 - Tekstslide

Lid van politieke partij?
Enorme afname van leden (jaren 50: 800.000 leden, jaren 70: 300.000). 
Komt uit de tijd van de verzuiling: eigen politieke partij, eigen radio- tv-organisatie, enz. 
Door ontzuiling nu veel minder leden > hierdoor zijn er minder mensen beschikbaar voor een politieke functie (Kamerleden, burgemeesters, wethouders, ministers) en door het te kleine groepje leden ontstond een afname van een goede afspiegeling van de bevolking

Slide 23 - Tekstslide

Afsluiting

Onderwerp volgende les:
Verkiezingen

Slide 24 - Tekstslide

Feedback moment
Iets wat je goed vind.
Iets wat beter kan.

Slide 25 - Tekstslide