5V leesvaardigheid (examentraining)

1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Ik heb alle vragen over Karakter gemaakt
😒🙁😐🙂😃

Slide 2 - Poll

Ik ben blij dat ik nu uitleg krijg over leesvaardigheid
😒🙁😐🙂😃

Slide 3 - Poll

hoe ziet de toets eruit?
Tekst 1 met 8-12 vragen
tekstfragment (reactie op tekst 1) met 2-5 vragen

Slide 4 - Tekstslide

wat voor soort vragen?
Examenvragen! Bijvoorbeeld:
De tekst is op te delen in 5 stukken. 
Met welke alinea begint deel 4.
Welke zin geeft de hoofdgedachte het beste weer?
Geef de tegenstelling in alinea 3 en 4 weer.
Leg het verschil tussen A en B uit.


Slide 5 - Tekstslide

Theorie & Tips

Slide 6 - Tekstslide

Soort tekst
Herken de tekstsoort 
(uiteenzetting, beschouwing, betoog of een mix) 
en bepaal het schrijfdoel van de tekst 
(amuseren, informeren, opiniëren, overtuigen en activeren).


Slide 7 - Tekstslide

Rode draad
Met behulp van de belangrijkste zinnen, de kernzinnen en het zoeken naar hoofdgedachten van alinea’s, vind je de rode draad van de tekst, de gedachtegang van de schrijver. Op die manier krijg je grip op een ingewikkelde tekst. Pas nadat je de hoofdgedachte hebt gevonden, ga je de bijzaken eraan koppelen.

Vaak staan kernzinnen aan het begin of einde van een alinea.

Slide 8 - Tekstslide

Let op signaalwoorden en denk na over de functie van een tekst(-gedeelte)
Signaalwoorden in de tekst geven tekstverbanden aan. Veel vragen hebben betrekking op verbanden tussen zinnen en/of alinea's.

Slide 9 - Tekstslide

Voorkom onnodige fouten
Voorkom onnodige fouten zoals:
  • Te veel woorden noteren (schrijf een korte samenvatting in een kladversie/herhaal de vraag in je antwoord);
  • Noteren van een citaat (zinnen of zinnen);
  • Onduidelijke/onleesbare woorden/letters;
  • Lees eerst de hele tekst voordat je aan de vragen begint;
  • Beantwoord open vragen met informatie uit de tekst;
  • Sla nooit een vraag over.

Slide 10 - Tekstslide

Hoe is het met jullie kennis gesteld?

Slide 11 - Tekstslide

De hoofdgedachte van een tekst is ....
A
het onderwerp van een tekst
B
de belangrijkste alinea
C
in een zin samengevat waar de tekst over gaat
D
de kernzin van de eerste alinea

Slide 12 - Quizvraag

Welke functies kan een titel hebben?
A
activeren
B
teasen
C
informeren
D
overtuigen

Slide 13 - Quizvraag

een betoog wordt een activerende tekst door een ...
A
argument
B
standpunt
C
oproep
D
voorbeeld

Slide 14 - Quizvraag

om ... te, door te, opdat, door middel van, daarmee, daartoe, teneinde, met als doel
A
Voorwaarde
B
argumentatie voor argumenten die andere argumenten verdedigen
C
Doel / middel
D
Conclusie

Slide 15 - Quizvraag

Bij een column in de krant of een ingezonden brief hoort het tekstdoel:
A
informeren
B
amuseren
C
overtuigen
D
activeren/overhalen

Slide 16 - Quizvraag

Een inleiding kan verschillende functies hebben. Welke functie heeft de inleiding niet?
A
het onderwerp introduceren
B
aandacht trekken
C
een korte samenvatting geven
D
een advies geven

Slide 17 - Quizvraag

Aanbeveling
A
de schrijver beschrijft hoe een bepaalde theorie in de praktijk wordt toegepast
B
de schrijver geeft aan wat hij wil bereiken
C
de schrijver toont aan dat een bewering of argumentatie niet juist is
D
de schrijver komt tot een goede raad of advies, meestal aan einde artikel

Slide 18 - Quizvraag

Wat wordt bedoeld met: 'Citeer een zinsgedeelte uit de tekst'
A
neem 1 zin uit de tekst over
B
neem 1 woord uit de tekst over
C
neem een stukje zin uit de tekst over
D
neem een paar zinnen uit de tekst over

Slide 19 - Quizvraag

Wat wordt bedoeld met 'de aanleiding van een tekst'
A
Lezers aanraden om iets wel of niet te doen
B
De reden waarom iemand over een onderwerp schrijft.
C
Mensen zover krijgen dat ze jouw mening overnemen
D
De eerste alinea van een tekst

Slide 20 - Quizvraag

Wat ga je nu doen?
Examens oefenen!!!!!!!!!!!!!!!

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video