Les 3 Leerstoornissen

Leerstoornissen:
Opvoeden van het kind 
Les 3 
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Leerstoornissen:
Opvoeden van het kind 
Les 3 

Slide 1 - Tekstslide

Doelen voor deze les: 
 • De student weet wat een leerstoornis inhoudt 
 • De student weet welke leerstoornissen er zijn
 • De student kan globaal benoemen wat de leerstoornis inhoudt met een aantal kenmerken 
 • De student weet hoe die kinderen met leerproblemen kan helpen/begeleiden  

Slide 2 - Tekstslide

Waar denk je aan bij
een leerstoornis?

Slide 3 - Woordweb

Leerstoornis algemeen: 
 • Een leerstoornis is een cognitieve aandoening 
 •  Iemand heeft dan problemen met leren en moet meer moeite doen om dingen te kunnen onthouden
 • Een leerstoornis staat los van de intelligentie van iemand

Slide 4 - Tekstslide

Leerstoornis algemeen: 
 • Een kind met een leerstoornis is normaal begaafd. Wat opvalt, is dat het kind op één bepaald gebied moeite heeft met leren: het heeft bijvoorbeeld problemen met lezen óf met rekenen.
 •  Een leerstoornis kan iemand z’n hele leven hinderen, maar vooral schoolgaande kinderen hebben er last van.

 - blijven vaak zitten op basisschool.
 - vaak vroegtijdige schoolverlaters.

Slide 5 - Tekstslide

0

Slide 6 - Video

 Kenmerken leerstoornissen: 
 • Trager tempo
 •  Ongunstige aanpak: passief of impulsief
 • Kortetermijngeheugen werkt minder goed
 • Langetermijngeheugen werkt minder goed
 • Problemen met het onthouden van instructie 
 • Moeite om zelf werk na te kijken 
 • Emotionele problemen zoals faalangst 

Slide 7 - Tekstslide

Soorten leerstoornissen: 
 • Dyslexie  
 • Dyscalculie 
 • Hoogdbegaafdheid
 • NLD 

Slide 8 - Tekstslide

Heb je ervaring met een leerstoornis? Bijvoorbeeld op stage of vanuit je eigen omgeving die je wil delen?

Slide 9 - Open vraag

Dyslexie: 
 • Dyslexie is de meest bekenede leerstoornis
 •  Dyslexie is een leerstoornis bij het lezen en spellen, waar gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs niet de oorzaak is
 • Verklaringsprobleem: iemand heeft moeite om wat hij/zij ziet (letters) om te zetten in klanken 
 • Twee soorten: 
 1. Radende lezer: een kind slaat bij het lezen bepaalde woorden over, hij maakt er iets anders van
 2. Spellende lezer: een kind leest spellend het woord maar komt niet tot de juiste samenvoeging van de woorden 

Slide 10 - Tekstslide

Kenmerken van dyslexie: 
 • Moeite met het verschil tussen klanken
 • Moeite om klanken in volgorde te zetten bijvoorbeeld bij ''dorp'' of ''drop'' 
 • Moeite om aandacht te houden bij klankinformatie'
 • Moeite met het onthouden van spellingsregels
 • Moeite met het onthouden van woordcombinaties
 • Moeite met het onthouden van jaartallen, rijtjes, losse woordjes

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Link

Hoe help je een kind met dyslexie? 
 • Laat het kind succes ervaringen opdoen en geef het kind complimenten 
 •  Oefen met het kind (maak lezen ook leuk voor het kind)
 • Doe taal of spelling spellen met het kind 
 • Lees het kind voor 

Slide 13 - Tekstslide

Dyscalculie: 
 • Bij dyscalculie heb je problemen met rekenen
 •  Iemand heeft dan vooral moeite met aanleren en automatiseren van basisvaardigheden bij rekenen en wiskunde 

Slide 14 - Tekstslide

Kenmerken dyscalculie: 
 • Iemand blijft simpelen trucjes gebruiken bijvoorbeeld op de vingers tellen
 •  Iemand maakt veel fouten bij een stapsgewijze aanpak 
 • Heeft moeite met het onthouden van stappen bij een strategie
 • Heeft problemen met het plaatsen van getallen
 • Draait getallen om 

Slide 15 - Tekstslide

Hoe help je een kind met dyscalculie?
 • Geef het kind de rekenopdrachten op papier 
 •  Laat het kind de tussenstappen opschrijven
 • Help het kind bij het maken van de juiste stappen bij het rekenen
 • Geef het kind extra tijd voor een rekentoets 
 • Geef het kind rekenenopdrachten niet mee als extra huiswerk als het kind het niet af heeft gekregen tijdens de les 

Slide 16 - Tekstslide

Hoogbegaafdheid: 
 • Iemand met hoogdbegaafdheid heeft een IQ van 130 of hoger
 • Iemand die hoogdbegaafd is heeft vaak een anderen manier van denken en doen. 
 • Persoonlijkheid, creativiteit en doorzettingsvermogen spelen een belangrijk rol 

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Hoe help je een kind dat hoogdbegaafd is? 
 • Neem het kind en de ouders serieus 
 •  Schakel als school hulp in als dit nodig is 
 • Kijk naar de kansen van het kind 
 • Stel een duidelijk plan van aanpak op 
 • Heb vertrouwen in het kind en laat het kind succes ervaringen opdoen 

Slide 19 - Tekstslide

NLD: 
 • Kinderen met NLD  hebben moeite met het verwerken van non verbalen informatie 
 • Verbaal komen ze wel vaardig over, ze kunnen goed praten en leren snel lezen 
 • NLD is een leerstoornis die vaak moeilijk is te herkennen

Slide 20 - Tekstslide

Kenmerken NLD: 
 • Een trapsgewijze ontwikkeling 
 •  Onhandige of houterige motoriek
 • Problemen met de fijne motoriek
 • Slechte oog hand coordinatie 
 • Problemen met inzichtelijk rekenen 
 • Traagheid en onzekerheid in schoolwerk 
 • Moeite met het aanleren van routines 
 • Weinig sociale vaardigheden 
 • Angst voor ongewone sociale situaties 
 • Onverklaarbaar ansgtig of boos worden
 • Moeite met herkennen non verbalen signalen
 • Problemen met overzicht 
 • Passief gedrag 
 • Gekke ongelukjes 

Slide 21 - Tekstslide

Hoe help je een kind met NLD?
 • Zorg voor een stabiele omgeving waarin weinig veranderingen plaats vinden 
 • Erken de angst van het kind maar ga er niet te diep op in 
 • Benadruk de sterke punten van het kind 
 • Biedt structuur 

Slide 22 - Tekstslide

Problemen hebben met de grove en fijne motoriek valt onder de volgende leerstoornis:
A
Hoogdbegaafdheid
B
Dyslexie
C
NLD
D
Dsycalculie

Slide 23 - Quizvraag

Een kind met een leerstoornis is normaal begaafd:
A
Juist
B
Onjuist

Slide 24 - Quizvraag


Zijn de volgende aandoeningen gedragsstoornissen of leerstoornissen?

Leerstoornis
Gedragsstoornis
ADHD
Dyscalculie
Dyslexie
PDD- NOS

Slide 25 - Sleepvraag

Afsluiting: 
 • Wat hebben jullie vandaag geleerd?
 • Zijn de lesdoelen behaald? 
 • Zijn er vragen over de les stof?
 • Zijn er vragen over de eindopdracht? 

Slide 26 - Tekstslide