Ontdek Offline Marketingcommunicatie

Ontdek Offline Marketingcommunicatie
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Ontdek Offline Marketingcommunicatie

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Aan het einde van de les kun je de taken, vormen en toepassingen van offline marketingcommunicatie benoemen.

Slide 2 - Tekstslide

Wat weet je al over offline marketingcommunicatie?

Slide 3 - Woordweb

Wat is offline marketingcommunicatie?
Offline marketingcommunicatie omvat alle promotionele activiteiten die buiten het digitale domein plaatsvinden, zoals printadvertenties, direct mail, beurzen, en meer.

Slide 4 - Tekstslide

Taken van offline marketingcommunicatie
Taken omvatten het creëren van merkbekendheid, het genereren van leads, het stimuleren van verkoop en het opbouwen van klantenrelaties.

Slide 5 - Tekstslide

Vormen van offline marketingcommunicatie
Vormen omvatten onder andere printadvertenties, direct mail, telemarketing, beurzen en evenementen, en mond-tot-mondreclame.

Slide 6 - Tekstslide

Wanneer toepassen?
De keuze van offline marketingcommunicatie-middelen hangt af van de doelgroep, het budget, en de boodschap die je wilt overbrengen.

Slide 7 - Tekstslide

Interactief moment: Quiz
Test je kennis met een korte quiz over de taken en vormen van offline marketingcommunicatie.

Slide 8 - Tekstslide

Voorbeelden van offline marketingcommunicatie
Laat voorbeelden zien van succesvolle offline marketingcampagnes en bespreek wat deze effectief maakt.

Slide 9 - Tekstslide

Case study: Toepassing van offline marketingcommunicatie
Analyseer een case study waarbij offline marketingcommunicatie effectief is toegepast en bespreek de resultaten.

Slide 10 - Tekstslide

Interactief moment: Groepsdiscussie
Verdeel de klas in groepen en geef ze een scenario waarbij ze offline marketingcommunicatie moeten plannen. Laat elke groep hun keuzes toelichten.

Slide 11 - Tekstslide

Toepassing in de praktijk
Bespreken hoe offline marketingcommunicatie in de praktijk kan worden toegepast, rekening houdend met verschillende bedrijfstakken en doelgroepen.

Slide 12 - Tekstslide

Toets je kennis: Scenariobased quiz
Test je begrip van wanneer welke offline marketingcommunicatie-middelen toegepast kunnen worden met een scenariobased quiz.

Slide 13 - Tekstslide

Reflectie en samenvatting
Reflecteer op wat je hebt geleerd en vat de belangrijkste punten van de les samen.

Slide 14 - Tekstslide

Toepassing in de praktijk: Opdracht
Geef de studenten een opdracht om offline marketingcommunicatie te plannen voor een fictief bedrijf en presenteer hun strategieën aan de klas.

Slide 15 - Tekstslide

Vragen en antwoorden
Beantwoord vragen van de studenten en moedig hen aan om hun gedachten en observaties over offline marketingcommunicatie te delen.

Slide 16 - Tekstslide

Afsluiting
Bedank de studenten voor hun deelname en moedig hen aan om hun kennis van offline marketingcommunicatie in de praktijk toe te passen.

Slide 17 - Tekstslide