Verder kijken | les na het filmbezoek

Shorts programma - Verder kijken
les na de film
1 / 7
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstKunstzinnige oriëntatie+1BasisschoolSpeciaal OnderwijsVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 6Leerroute 7Groep 7,8

In deze les zitten 7 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Instructies

Het kan handig zijn om deze LessonUp te printen. Zo heb je alle aantekeningen bij de hand, als je de les geeft. Veel plezier!

Onderdelen in deze les

Shorts programma - Verder kijken
les na de film

Slide 1 - Tekstslide

Dit is een LessonUp om het filmbezoek na te bespreken.

Benodigdheden:
- Evt. tekenspullen en papieren blaadjes

Lesindeling:
1. Introductie en terugblik - 5 min.
2. Nabespreken thema/films - 8 min.
3. Creatieve opdracht - 16 min.
4. Afsluiting - 1 min.
Bekijk mij!
Legenda
Ik ben een vraag!
Ik geef het antwoord!
Kijk
Vraag
Antwoord
Ik ben een opdracht!
Opdracht
Schrijf op
Schrijf voor jezelf op!
Doe mee met je telefoon!
Met je telefoon

Slide 2 - Tekstslide

Hier staat een overzicht van de betekenis van alle iconen in LessonUp. Zodra je op een icoon klikt, verschijnt er een tekst.  
Shorts Programma
THEMA
Welke film heeft de grootste indruk achtergelaten (het leukst, grappigst, het interessantst)? 
Poster Mondig Zuid

Slide 3 - Tekstslide

5 min. - Introductie en terugblik
Vertel de leerlingen dat jullie vandaag terugblikken op de films die jullie hebben gezien en nog wat dieper ingaan op het thema ‘Verder kijken’.

Vraag de leerlingen wat ze van de films vonden. Is er iets wat hen is bijgebleven? Welke film heeft de grootste indruk achtergelaten (het leukst, grappigst, het interessantst?). 

Hebben ze tijdens de films iets nieuws geleerd over het thema ‘Verder kijken’/perspectieven?
Verder kijken: perspectieven
Ik kan iets leren van mensen die anders zijn dan ik. Eens/oneens
Ik luister graag naar verhalen en perspectieven van andere mensen. Eens/oneens

Slide 4 - Tekstslide

8 min. - Nabespreken thema/films
Vertel de leerlingen: 
Jullie gaan deze les filosoferen. Dit betekent dat iedereen goed na moet denken over vragen en zijn of haar eigen antwoord mag geven. Er zijn geen goede of foute antwoorden, alles mag gezegd worden. Zolang je maar aardig bent voor elkaar en naar elkaar luistert. Ook is het belangrijk dat je uitlegt ‘waarom’ je iets vindt. Bespreek deze afspraken met de leerlingen voor je aan het gesprek begint.

Vertel de leerlingen: 
De eerste les hebben jullie de stelling besproken: 
‘Ik kan iets leren van mensen die anders zijn dan ik.’

We gaan deze stelling nu weer behandelen. Misschien zijn sommigen wel van mening veranderd. De leerlingen die eens zijn kunnen naar de linkerkant van het lokaal lopen en de leerlingen die oneens zijn naar de andere kant van het lokaal (alternatief: staan/zitten of hand opsteken). Geef wat leerlingen van beide kanten de kans om hun antwoord toe te lichten. 

Vraag door: 
- Heb je ook iets nieuws geleerd jouw klasgenoten? 
- Hebben ze deze lessen iets verteld waardoor je anders naar sommige dingen ging kijken?

Beantwoord ook de tweede stelling nogmaals, om te zien of de leerlingen nu van mening zijn veranderd. 
‘Ik luister graag naar verhalen en perspectieven van andere mensen.’ 

De leerlingen die eens zijn kunnen naar de linkerkant van het lokaal lopen en de leerlingen die oneens zijn naar de andere kant van het lokaal (alternatief: staan/zitten of hand opsteken). Geef wat leerlingen van beide kanten de kans om hun antwoord toe te lichten. 

Vraag door: Heb je ook iets nieuws geleerd van de mensen uit de films?
Wat is iets wat jij mensen zou willen leren? Hoe zou je dit aan mensen willen leren? Bedenk een beeldende vorm om jouw boodschap over te brengen. 
Dit kan bijvoorbeeld een tekening zijn of een filmposter zijn van de film die gaat over jouw boodschap.

Slide 5 - Tekstslide

16 min. - Creatieve activiteit
Vertel de leerlingen: 
Misschien heb je iets nieuws geleerd door de films die je hebt gezien, omdat het ging over mensen die anders zijn dan jij.  
- Wat is iets wat jij mensen zou willen leren of meegeven? 
- Hoe zou je dit aan mensen willen leren? 

Geef de leerlingen de volgende opdracht:
Bedenk een beeldende vorm om jouw boodschap over te brengen. Dit kan bijvoorbeeld een tekening zijn of een filmposter zijn van een film die gaat over jouw boodschap.

Bespreek dit in tweetallen en voer samen jullie ideeën uit. 

Laat een aantal leerlingen klassikaal aan het woord om hun idee toe te lichten.
Blijf verder kijken!

Slide 6 - Tekstslide

1 min. - Afsluiting
Bespreek eventuele overige vragen van de leerlingen. Vraag hen wat ze hebben geleerd van deze lessen. 
Hebben ze iets nieuws geleerd over identiteit en/of over films?
Tot ziens!

Slide 7 - Tekstslide

Dit is de laatste slide van de LessonUp voorafgaand aan het filmbezoek. 
Voor meer filmeducatie aanbod bekijk onze website
Tot ziens!