Werk sfeer

Wat is jouw motivatie om te gaan werken?
1 / 20
volgende
Slide 1: Woordweb
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Wat is jouw motivatie om te gaan werken?

Slide 1 - WoordwebMotivatieTrots 
Voldoening
Geld
Enthousiasme 
Motivatie

Slide 2 - Tekstslide

Wat vind jij belangrijk binnen een team?

Slide 3 - Open vraag

Teamwerk houdt in: met een ‘wij-gevoel’ samenwerken waarbij je rekening houdt met elkaar en met de belangen van de organisatie.

Slide 4 - Tekstslide

Wat zijn succesfactoren van een goed samenwerkend team?

Slide 5 - Woordweb

Als je lid bent van een goed samenwerkend team, voel je je op je gemak. Het werkklimaat is positief en het werken wordt leuker.
Je gaat daardoor met plezier naar je werk. De Britse hoogleraar Raymond Meredith Belbin is bekend door zijn onderzoek naar teamwerk en teamrollen. Hij ontwikkelde het teamrollenmodel.

Slide 6 - TekstslideHét kenmerk van teamwerk is dat je samen meer presteert dan in je eentje. 

Om dat te bereiken moet je als individu, maar ook als team aan een aantal voorwaarden voldoen:

Belbin spreekt van zes succesfactoren voor teamwerk:
  

 1. heldere doelen;
 2. flexibel aanpassen;
 3. gezamenlijke verantwoordelijkheid;
 4. open communicatie;
 5. wederzijds respect;
 6. initiatief tonen.

Slide 7 - Tekstslide

Waarom moeten er heldere doelen zijn?

Slide 8 - Open vraag

Een team dat goed wil functioneren, moet heldere doelen hebben. Het team moet weten waarom het bestaat, wat ze wil bereiken. Er wordt dan vaak gesproken over SMART-doelen. 
Een team dat goed wil functioneren, moet heldere doelen hebben. Het team moet weten waarom het bestaat, wat ze wil bereiken. Er wordt dan vaak gesproken over SMART-doelen. 

Slide 9 - Tekstslide

Flexibel aanpassen

Slide 10 - Tekstslide

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Slide 11 - Tekstslide

Waarom is open communicatie belangrijk?

Slide 12 - Open vraag

Hoe ga jij om met een collega waar je geen klik mee hebt?

Slide 13 - Open vraag

Wederzijds respect

Slide 14 - Tekstslide

Initiatief tonen 

Slide 15 - Tekstslide Volgens Belbin heeft iedereen twee à drie teamrollen die goed passen. Belbin zegt dat een team moet bestaan uit verschillende rollen. Daarmee krijg je de beste prestaties. Belbin noemt verschillende rollen die elkaar kunnen aanvullen en versterken. Tegelijkertijd kunnen die rollen ook met elkaar botsen

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Welke rol/rollen past bij jou?
AAN DE SLAG!

Slide 18 - TekstslideKwaliteit en deskundigheid 1.2 
Theorie doorlezen, hierna de opdrachten maken.
Let op: maak ook de teamrollentesten van Belbin en eneagram!

Slide 19 - Tekstslide

 Wpl opdrachten
WPL 1-1.2  Aansluiten bij de wensen en behoeften van de zorgvrager  
einde semester  voor 7 febr 
 • bijlage ontwikkeling in beeld: de ontwikkelingsgebieden algemeen en wensen en behoeften beschreven. 
 • levensboek met tijdlijn en stamboom
WPL 1-1.3 Een goede werksfeer  
voor 14 januari
 • onderzoeken wat collega's en jij belangrijk vinden t.a.v. een goede werksfeer
 • Theorie voorwaarden voor goede werksfeer- verwerken in verslag onderzoek
 • poster of infographic - presenteren.
 • Feedback vragen over presentatie en jouw bijdrage aan goede werksfeer - in verslag


Slide 20 - Tekstslide