Uitleg onderzoek CKV

LES 1
CKV onderzoek
1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
Culturele en kunstzinnige vormingMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

LES 1
CKV onderzoek

Slide 1 - Tekstslide

CKV Onderzoek
LET OP: neem deze periode iedere les je laptop/chromebook/ipad mee!

Voor dit vak moet je zelf onderzoek doen. 

Nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding staan voorop bij CKV.

Wie, wat, waar, hoe, waarom, hoezo, welke; dat zijn vaak de eerste woorden van een onderzoeksvraag.

Slide 2 - Tekstslide

Onderzoek CKV
Het onderzoek dat je bij CKV gaat doen heeft betrekking op kunst. Daarbij is kunst een breed begrip: kunstuitingen op het gebied van architectuur, beeldende kunst en vormgeving, dans, film, muziek, nieuwe media, theater en combinaties hiervan.

Je mag zelf een onderzoeksvraag formuleren die betrekking heeft op een kunstvorm/kunstenaar/kunstbeoefening die jij verder wilt onderzoeken.

Slide 3 - Tekstslide

Onderzoek van +/- 15 uur p.p.
Je krijgt deze periode bijna alle lessen de tijd voor dit onderzoek, de rest van het werk is zelfstudie: dit doe je in daltonuren, tussenuren, thuis, etc.

Besteed de lessen deze periode heel goed, de tijd heb je echt hard nodig. Daarnaast is alleen in de lessen werken voor de meesten niet voldoende. Zorg dus dat je vooraf een goede planning maakt! 
Zelfstandigheid en een goede planning zijn deze periode van groot belang.

Slide 4 - Tekstslide

Eindproduct:
onderzoeksverslag of product
De onderzoeksresultaten kan je op 2 manieren presenteren: • Door middel van een onderzoeksverslag
 • Door middel van een product, zoals een documentaire of film, tijdschrift, toneelstuk, fotoserie, (online) tentoonstelling, muziek- of dansstuk, game of experience, etc. Maak een keuze voor dat wat past bij jouw onderzoeksvraag en beargumenteer jouw keuze.


Slide 5 - Tekstslide

DEADLINE
Je uiteindelijke onderzoek lever je digitaal in via de Google Classroom (tenzij niet mogelijk) - alleen dan wordt het onderzoek nagekeken.

Deadline onderzoeksverslag:
Uiterlijk op zondag 3 april 2022
Cijfer: onderzoeksverslag (20%)

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Onderzoek doen
Je begint een onderzoek met een onderzoeksvraag.
Hebben jullie al eens onderzoek moeten doen?
Hoe ging dat? Wat weet je al?

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Slide 10 - Tekstslide

Eisen algemeen
 • Zelfstandig bezoek aan een culturele activiteit (hiervan is een toegangsbewijs verplicht).
 • Ten minste 3 verschillende bronnen (extra bronnen bij meer personen).
 • Nauwkeurig bijgehouden logboek.
 • Je werkt alleen, in twee- of drietallen (extra eisen als je samenwerkt!).
 • Je schrijft een reflectie op het proces en product.

Slide 11 - Tekstslide

Eisen onderzoeksverslag
 • Verwijs duidelijk naar je geraadpleegde bronnen
 •  Het onderzoeksverslag bestaat uit minimaal 1000 en maximaal 3000 woorden, lettertype grootte 11 of 12.
 • Het verslag is in eigen woorden geschreven en er is geen plagiaat gepleegd (dit wordt gecontroleerd).
 • Extra eisen als je in twee- of drietallen werkt!

Slide 12 - Tekstslide

Eisen product/kunstwerk
 • Het product/kunstwerk bestaat uit een duidelijke vorm, inhoud en functie, waarover is nagedacht. Het kunstwerk is creatief bedacht en is origineel.
 • Lever naast het product het volgende in in een schriftelijk document: voorblad, culturele activiteit, uitleg product/kunstwerk, bronnenlijst, logboek en reflectie.

Slide 13 - Tekstslide

Inspiratie
 • Onderwerpen voor onderzoek (document in de Classroom)
  Hiervan mag je letterlijk een vraag uitkiezen, maar dan scoor je uiteraard wel iets minder op het punt 'originaliteit'.
 • NPO Kennis: CKV (website) 
  Hiervan neem je natuurlijk niet letterlijk een onderzoeksvraag en antwoord over (= plagiaat), maar je kan wel geïnspireerd raken door een vraag of een verdiepende vraag verzinnen.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Link

TO DO
 • Doorlezen onderzoeksboekje.
 • Het resterende materiaal in de Classroom heel goed lezen en bekijken (richtlijnen, beoordelingsmatrix, etc.)
 • Bedenken of je alleen of samen wilt werken (en met wie).
 • Starten aan het onderzoeksvoorstel.
 • DEADLINE onderzoeksvoorstel = zondag 6 februari!

Slide 16 - Tekstslide

LES 2
CKV onderzoek

Slide 17 - Tekstslide

Bronnen en bronvermelding
Je moet checken of er wel (voldoende en betrouwbare) bronnen zijn; anders kan je natuurlijk moeilijk jouw onderzoeksvraag beantwoorden.

Je moet alles wat je zegt kunnen verantwoorden (voetnoten en bronvermelding)!

Slide 18 - Tekstslide

Voetnoten
Verwijs in een schriftelijk verslag duidelijk naar de geraadpleegde bronnen door middel van een verwijzing (voetnoot). Dit doe je steeds aan het eind van het geschreven stuk (einde van de zin of einde van een alinea) waarin je informatie uit een bepaalde bron hebt gehaald. Uiteraard in je eigen woorden. Wanneer je letterlijk iets overneemt (een definitie uit een woordenboek, bijvoorbeeld), is dit een citaat en een citaat zet je tussen dubbele haakjes.

Slide 19 - Tekstslide

Voetnoten
 In een voetnoot zet je het volgende:

De titel van de bron, de schrijver en (indien bekend) het jaartal.

Als het een internetbron is, voeg je ook de volledige link toe in de verwijzing. Of, in het geval van een interview de naam van de geïnterviewde en de datum van de afname van het interview. Bewijs van het afgenomen interview of een opname hiervan voeg je natuurlijk ook toe.


Slide 20 - Tekstslide

Waarom doen we onderzoek?
1. Je kennis verdiepen over een zelfgekozen onderwerp.
Kies dus een onderwerp uit die jij leuk vindt en waar je graag meer over wilt weten.

2. Trainen van een onderzoekende houding en onderzoeksvaardigheden.
Dit komt van pas bij andere vakken, je profielwerkstuk, hbo en wo vervolgopleidingen en in het dagelijks leven.

Slide 21 - Tekstslide

TO DO

Werk verder aan het onderzoeksvoorstel.
DEADLINE onderzoeksvoorstel = zondag 6 februari!

Slide 22 - Tekstslide

LES 3
CKV onderzoek

Slide 23 - Tekstslide

Voorbeeld goed onderzoek door een leerling
Amsterdam Light Festival

Slide 24 - Tekstslide

Aan de slag!
 1. Hoofdvraag en deelvragen (her)formuleren en culturele activiteit uitvoeren.
 2. Duidelijke en overzichtelijke planning maken (stel deadlines voor jezelf).
 3. Informatie verzamelen (verschillende bronnen!) en structureren (welke info hoort bij welke deelvraag).
 4. Begin aan een opzet voor een inleiding.
 5. Begin met schrijven van de eerste deelvraag (inleiding - middenstuk - slot/conclusie).

DEADLINE onderzoek = zondag 3 april!

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Link

CKV onderzoek

Slide 27 - Tekstslide

TO DO
 1. Deel je Google Docs document met de docent - proces bijhouden.
 2. Hoofdvraag en deelvragen (her)formuleren en culturele activiteit plannen.
 3. Check of je planning nog up-to-date is (stel deadlines voor jezelf).
 4. Informatie verzamelen en structureren (welke info hoort bij welke deelvraag?).
 5. Begin aan het schrijven van de inleiding:
  Waar gaat het onderzoek over? Waarom heb je voor dit onderwerp gekozen? Wat zijn je verwachtingen van het onderzoek? Beschrijf ook de onderzoeksvraag en deelvragen.
 6. Begin met schrijven van de eerste deelvraag (inleiding - middenstuk - conclusie).

Volgende week: DEADLINE INLEIDING + DEELVRAAG 1!

Slide 28 - Tekstslide

Onderzoek CKV
 • Check of je het werkdocument met mij hebt gedeeld.
 • Ik neem van elk groepje de inleiding en deelvraag 1 door.
 • Verwerk eventuele feedback en ga verder met deelvraag 2. 
 • Hierna nog 3 lessen om aan je onderzoek te werken, pas je planning hierop aan!

Slide 29 - Tekstslide

Onderzoek CKV
 • Verwerk eventuele feedback en ga verder met de deelvragen. 
 • Vergeet niet je voetnoten + bronvermelding bij te houden.
 • Check tussendoor het beoordelingsmodel (Classroom).
 • Vergeet niet je logboek bij te houden.
 • Hierna nog 2 lessen om aan je onderzoek te werken, pas je planning hierop aan!

DEADLINE: Zondag 3 april (in Classroom)

Slide 30 - Tekstslide

Workshops
1. Fotografie
2. Grafische Vormgeving

Slide 31 - Tekstslide

1. Fotografie
Workshops met fotograaf Bastiaan Woudt. Hij maakt werk in opdracht voor o.a. modebladen, maar ook vrij werk. Veelal portretten en landschappen, heel grafisch, zwart-wit en grijstonen. Je wordt gevraagd vooraf een portret te schieten (van jezelf of een ander) en deze geprint mee te nemen naar het bezoek zodat Bastiaan daar feedback op kan geven. Vervolgens krijg je een rondleiding door het atelier van Bastiaan en ga je hier aan de slag met het schieten van portretten zoals hij dat doet.

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide

2. Grafische Vormgeving
Een workshop van grafisch vormgever en kunstenaar Felix Salut. In Museum Kranenburgh wordt zijn ‘Galapagos Game’ getoond; een kunstspel waarbij je als bezoeker met 220 grote dozen met abstracte patronen (lijnen, cirkels, etc.) op zaal een installatie kunt maken of woorden kunt vormen. In de workshop ga je zo’n 1,5 uur met Felix Salut aan de slag met o.a. typografie.


Slide 35 - Tekstslide

Slide 36 - Tekstslide

Interesse?
Geef je z.s.m. op door de ckv docent een mailtje te sturen!
Datum in overleg (waarschijnlijk een maandagmiddag in P4)

Slide 37 - Tekstslide

Ondertussen
We gaan alvast thema's verzamelen voor het CKV Festival
In periode 4 werken we samen aan het organiseren van een kunstfestival; iedereen maakt een kunstwerk en iedereen heeft een organisatorische taak.

Woensdag 1 juni 2022

Slide 38 - Tekstslide

Thema's
Nodig: thema's die op verschillende manieren te interpreteren zijn en waar iedereen iets mee kan/iets mee heeft. Vaak zijn dit wat meer 'abstracte' woorden of zinnen. 

Een thema als 'Disney' is bijvoorbeeld veel te specifiek en dus niet goed. Ter inspiratie: voorgaande edities van het CKV Festival hebben we bijvoorbeeld de thema's 'Black & White', 'Around the World', 'Tijdloos', 'Dreamland', 'Desires', 'Our Future' en 'Kleur' gehad.

Slide 39 - Tekstslide

Slide 40 - Tekstslide

Slide 41 - Tekstslide

Slide 42 - Tekstslide

Thema: RUIMTE

Slide 43 - Tekstslide

CKV Festival 2022

Slide 44 - Woordweb