Paragraaf 1.3 Eenparige rechtlijnige beweging.

Paragraaf 1.3 
Eenparige rechtlijnige beweging
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Paragraaf 1.3 
Eenparige rechtlijnige beweging

Slide 1 - Tekstslide

Planning

- Korte herhaling 1.2
- Afmaken Keco 1.2
- Tijdens de KeCo HW aftekenen bij mij aan tafel. 

Slide 2 - Tekstslide

Afronding 1.2 (neem over)
Stel een auto rijdt 6 m/s gedurende 5 seconden.
a. wat zijn de meetonnauwkeurigheden van deze waarden, met andere woorden wat zijn de maximaal en minimaal mogelijke waarden.
b. Bereken de afstand die de auto aflegt, bereken ook de maximale afstand die afgelegd kan worden gezien de meetwaarden.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Leerdoelen 1.3

- Rekenen met snelheden.
- Welke informatie kan ik halen uit een x-t en v-t diagram.
- Hoe zet ik deze diagrammen in elkaar om.

Slide 5 - Tekstslide

soorten beweging
  • (eenparig) versneld
  • eenparig (ook rust) = constante snelheid.
  • (eenparig) vertraagd

Slide 6 - Tekstslide

eenparige snelheid
een snelheid die niet van grootte en/of richting veranderd, met andere woorden een constante snelheid.

snelheid (v, velocitas) in meter/seconde (m/s)

Eenparig versnelt is dus: een snelheid die per seconde evenveel toeneemt (constante versnelling)

Aantekeningen

Slide 7 - Tekstslide

Snelheid berekenen
Snelheid is de verplaatsing per seconde (of een andere tijdsbasis, bijv: kilometer per uur)

v=ΔtΔx
Aantekeningen

Slide 8 - Tekstslide

Leerdoelen 1.3

- Rekenen met snelheden.
- Welke informatie kan ik halen uit een x-t en v-t diagram.
- Hoe zet ik deze diagrammen in elkaar om.

Slide 9 - Tekstslide

Hoe werk je met deze formule!
v=ΔtΔx
Aantekeningen

Slide 10 - Tekstslide

Twee grafieken die belangrijk zijn
- v-t diagram (snelheid -tijd)
- x-t of s-t diagram (afstand - tijd)

ZORG DAT JE DIT GOED VOOR JEZELF KUNT UITLEGGEN

Slide 11 - Tekstslide

Oefenopgave
Stel je gaat 1,0 m/s.

a. Bereken de afstand die je aflegt na 1,0 uur
b. Reken vraag a om naar km.

c. Conclusie: 1,0 m/s = .......... km/h

Slide 12 - Tekstslide

VRAAG 1

Je ziet een horizontale lijn in het

(      )-diagram. Wat betekent dit?

De snelheid...


A. ... neemt toe.

B. ... neemt af.

C. ... blijft gelijk.

D. ... is nul.


BEDENK VOOR JEZELF HET JUISTE 

ATNWOORD EN GEEF UITLEG.

xt

Slide 13 - Tekstslide

VRAAG 2 (neem over en werk uit)
BEREKEN:
- SNELHEID TUSSEN:
- O EN 2 S.
      EN 
- 2 EN 4 S.

TEKEN HET v-t DIAGRAM 
VAN DE BEWEGING.

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

LES 2 van 1.3
Leerdoel
informatie uit een x-t diagram
informatie uit een v-t diagram

Slide 16 - Tekstslide

1. Nog 2 keer x-t welke is vertraagd?
2. Schets het bijbehorende v-t diagram. 

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Het v-t diagram
Geeft  verband weer tussen snelheid en tijd.

Uit het v-t diragram kun je onder andere de afstand halen, daar gaan we het deze les over hebben.

Daarnaast ook de versnelling dit is voor de volgende les.
Slide 19 - Tekstslide

Grafieken
je kunt de formule ook gebruiken bij grafieken
deze grafiek hoort bij 25 m/s gedurende 6 seconden.

HOEVEEL METER LEG JE DUS AF PER SECONDE?

Slide 20 - Tekstslide

oppervlakte
als s=v*t dan is dat (ook) het oppervlak onder de grafiek. 

hier is t de breedte en v de hoogte van een rechthoek

Slide 21 - Tekstslide

oppervlakte
voor de afgelegde weg tussen 2,0 en 5,0 seconden is de afgelegde weg gelijk aan lengte x breedte = 
3 * 25 = 75 m

Slide 22 - Tekstslide

AFSTAND UIT HET V-T DIAGRAM
OPDRACHT 3
- Een bepaalde auto trekt vanuit stilstand eenparig versneld op tot een snelheid van 10 m/s. De auto doet daar 1,8 seconden over.

Teken het v-t diagram en bereken de afstand die de auto aflegt.

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Les 3
Vorige les gekeken naar s-t en v-t diagram

2 Vragen:
1. Welk(e) gegeven(s) kun je uit een s-t diagram halen?
2. Welke gegeven(s) kun je uit een v-t diagram halen?

Deze les ronden we 1.3  af.


Slide 25 - Tekstslide

Nog een v-t diagram

Slide 26 - Tekstslide

Wat is dus de totale afstand?

Slide 27 - Tekstslide

2de methode is er zelf een driehoek van maken.

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

NEEM OVER:
Bereken de afgelde afstand gedurende de eerste 7 seconden. (neem het v-t diagram over in je schrift).

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Tekstslide

grafieken
onderste blok: 
s=v*t=4,0*7,0=28 m
driehoek:
s=0,5*v*t=0,5*6,0*3,0= 9,0 m
bovenste blok:
s=v*t=6,0*2,0 = 12 m
totaal: 28+9,0+12=49 m

Slide 32 - Tekstslide

maak een foto van de vorige vraag en lever deze in met je mobiel.

Slide 33 - Open vraag

Hoeveel significante cijfers heeft het getal 0,0068020
A
7
B
6
C
5
D
4

Slide 34 - Quizvraag

0,0300 x 50,00
A
1,5
B
1,50
C
1,500
D
1,5000

Slide 35 - Quizvraag

4,25 + 5,8
A
10
B
10,1
C
10,05
D
1*10^2

Slide 36 - Quizvraag

Wat is de nauwkeurigheid van het getal: 0,1
A
0,5
B
0,05
C
0,005
D
dat is niet te zeggen

Slide 37 - Quizvraag

Ik meet 5 x de trillingstijd van een slinger:
10,50 s; 9,50 s; 9,00 s; 8,20 s; 7,80 s.
Wat is de gemiddelde slingertijd?

A
9,0 s
B
9,00 s
C
9,000 s
D
9 s

Slide 38 - Quizvraag