Colorimetrie

1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Waarom werkt concentratiebepaling middels colorimetrie alleen met gekleurde oplossingen?

Antwoord: omdat kleurloze oplossingen...
A
al het zichtbare licht absorberen
B
helemaal geen zichtbaar licht absorberen
C
altijd een te lage concentratie opgeloste stof hebben
D
een chemische reactie ondergaan o.i.v. zichtbaar licht

Slide 3 - Quizvraag

Slide 4 - Tekstslide

Deze hebben wij op school!

Slide 5 - Tekstslide

klik hier

Slide 6 - Tekstslide

klik hier

Slide 7 - Tekstslide

De extinctie E van de blanco oplossing is
A
0
B
1
C
100%
D
maximaal

Slide 8 - Quizvraag

klik hier

Slide 9 - Tekstslide

De extinctie E van een oplossing met een intensere kleur is
A
lager dan van een oplossing met een minder intense kleur
B
hoger dan van een oplossing met een minder intense kleur

Slide 10 - Quizvraag

Wanneer je de extinctie meet van dezelfde oplossing, maar nu met een bredere cuvet (grotere l), wat kun je dan zeggen over de twee gemeten extinctiewaarden?
A
beide extinctiewaarden zijn gelijk, het is immers dezelfde oplossing
B
de extinctiewaarde bij grotere l is kleiner
C
de extinctiewaarde bij grotere l is groter
D
er is te weinig informatie om hier iets over te zeggen

Slide 11 - Quizvraag

klik hier

Slide 12 - Tekstslide

Zie het absorptiespectrum.
Bij welke golflengte ga je de concentratiemetingen van "stof X" meten?
A
400 nm
B
500 nm
C
650 nm
D
800 nm

Slide 13 - Quizvraag

Zie het absorptiespectrum.
De complementaire kleur van een kleurstof wordt het best geabsorbeerd. Welke kleur heeft "stof X"?
Gebruik o.a. Binas 19A.
A
groen
B
rood
C
geel
D
violet

Slide 14 - Quizvraag

klik hier

Slide 15 - Tekstslide

Je spectrometer geeft de meetwaarde weer in percentage transmissie T. Je meet T = 50%.
Bereken de extinctie E in twee decimalen.
Maak gebruik van Binas 37E.

Slide 16 - Open vraag

klik hier

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

klik hier

Slide 19 - Tekstslide

klik hier

Slide 20 - Tekstslide

klik hier

Slide 21 - Tekstslide

Volgens de Europese norm mag drinkwater maximaal 50 mg nitraat per L bevatten. Aan 25 mL Voorburgs drinkwater wordt 25 mL demi-water toegevoegd. De extinctie van de verkregen oplossing bedraagt 0,45. Bereken het nitraatgehalte (in mg per L) van Voorburgs drinkwater om te controleren of dit aan de Europese norm voldoet. Gebruik de gegeven ijklijn.

Slide 22 - Open vraag