Mijn heilige boek

Mijn heilige boek
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Mijn heilige boek

Slide 1 - Tekstslide

Welke foto toont het heilige boek van de Islam ?
A
B
C
D

Slide 2 - Quizvraag

Waar heb je de Koran eens gezien?

Slide 3 - Open vraag

6

Slide 4 - Video

00:36
Naar wie was de Koran van Allah gestuurd?
A
Jezus (Issa)
B
Abraham (Ibrahiem)
C
Mohamed
D
Mozes (Moessa)

Slide 5 - Quizvraag

00:51
Kon de profeet Mohamed de Koran zelf schrijven?
A
Ja
B
Misschien
C
Nee
D
Zeker

Slide 6 - Quizvraag

01:19
Hoe konden de mensen de Koran bewaren?

Slide 7 - Open vraag

01:44
Was de Koran volledig opgeschreven na de overleden van de profeet Mohamed?

Slide 8 - Open vraag

02:06
Wat was de beslissing van de Khalief na de dood van de meeste Koran onthouders.
A
De Koran verstoppen
B
De Koran naar andere plek te zetten
C
De Koran bewaren in een volledige schrift
D
De Koran van buiten blijven leren

Slide 9 - Quizvraag

03:04
Na hoeveel eeuwen blijft de Koran tot nu toe hetzelfde die nooit verandert?

Slide 10 - Open vraag

zet de volgende letters in de chronologische volgorde
 a - Aboe bakr heeft de verzen samengesteld tot één boek.
 b - Onze Profeet Mohammed heeft de openbaring van buiten geleerd en heeft dit ook laten opschrijven.
 c- Othman heeft het Boek gekopieerd en naar verschillende moslimlanden gestuurd.
 d - Allah heeft de Koran geopenbaard.
 e - De engel Djibriel heeft de openbaring aan de profeet Mohammed gebracht.

Slide 11 - Tekstslide

De juiste volgorde van de verzameling van de Koran.

Slide 12 - Open vraag

Weet je sommige Koranverzen uit het hoofd??
Nu begint de eerste leerling met de eerste vers van Alfatiha, Alnas, Alikhlas en Alfalaq.
 jullie moeten om de buut verder. Ieder leerling moet alleen één vers zeggen.

Slide 13 - Tekstslide

Hoeveel hoofdstukken (Soera's) bevat de Koran????
A
100+3 Soera
B
100+14 Soera
C
50 Soera
D
200 Soera

Slide 14 - Quizvraag

Iedereen moet één hoofdstuk van de Koran benoemen.
De leerkracht begint.

Slide 15 - Tekstslide

In hoeveel delen is de Koran verdeeld?

Slide 16 - Open vraag

Schrijf op papier drie levensvragen die de Koran beantwoordt.
Je mag hier per groep werken

Slide 17 - Open vraag

Wat zie je hier?

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Waarom heeft Allah de Koran neergezonden?
https://www.mentimeter.com/app/presentation/al2ybfaiyvdgnbasptnfdicas2stf62n/z2wamgk54i6s/edit
Scan de QR-code en ga naar de website. Geef je mening.

Slide 22 - Tekstslide

Ik en mijn naaste
In Koran

Slide 24 - Woordweb

Slide 25 - Link

islam is vrede
De Boodschapper van Allah (VZMH) zei: "Op de Dag der Opstanding zal Allah, de Verhevene, zeggen: 'Waar zijn degenen die wederzijdse liefde hebben ter wille van Mijn Glorie? Vandaag zal ik hen beschermen in Mijn Schaduw wanneer er geen schaduw behalve de mijne".

Slide 26 - Tekstslide

Liefde = Je geloof

De Profeet (ﷺ) zei: "Niemand van jullie wordt een ware gelovige totdat hij voor zijn broeder houdt wat hij voor zichzelf wil".

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Video

Slide 29 - Video