Cursus voedselveilig produceren - les 1

Voedselveilig produceren - week 1
Periode B
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
Voedselveilig producerenMBOStudiejaar 1-3

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Voedselveilig produceren - week 1
Periode B

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opbouw lessen
De komende periode ga je een HACCP plan maken. Na elke Theorieles ga je de les erna bezig met de stappen.
Na het einde van de lessenreeks heb jij het HACCP plan af.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Weekplanning
Les 1: Achtergrond HACCP, Visie en HACCP team (stap 1) scholing & bijscholing (stap 2)
Les 2: Productonderzoek (stap 3), Procesonderzoek (stap 4)
Les 3: Gevarenanalyse en risico-inschatting (stap 5 en stap 6)
Les 4: CCP's inschatten (stap 7), Regelkring & beheersplan (stap 8 + 9)
Les 5: Voedselveiligheidssystemen (niv.4)
Les 6: TACCP en VACCP (niv.4)
Les 7: Herhaling

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

na deze les weet jij:
 • Wat een HACCP plan is en wat de achtergrond hiervan is
 • Wat de kenmerken zijn van een HACCP plan
 • Wat de 9 stappen zijn van een HACCP plan
 • Een visie en doelstelling schrijven voor een bedrijf mbt HACCP
 • Hoe een HACCP team opgesteld moet worden
 • Weet welke scholing er nodig is

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent het woord “veilig”?

Slide 5 - Woordweb

Zekerstelling dat het levensmiddel geen schade toebrengt aan de consument wanneer het levensmiddel wordt toebereid en geconsumeerd volgens bedoeld gebruik.
Geef een voorbeeld van een recent geval van voedselonveiligheid.

Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hygiënecode
Een standaard HACCP-systeem voor een bepaalde groep
kleine bedrijven:
– het slagersbedrijf;
– de horeca;
– de broodbakkerij en de banketbakkerij;
– de groentebewerkingsbedrijven;
– de frisdrankenindustrie;
– de bierbrouwerijen;
– de visdetailhandel.

Slide 7 - Tekstslide

Wetgeving levensmiddel bedrijven:

Artikel 5 van Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenhygiëne bepaalt dat exploitanten van levensmiddelenbedrijven zorg moeten dragen voor de invoering, de uitvoering en de handhaving van permanente procedures die gebaseerd zijn op de beginselen van de gevarenanalyse en kritisch controlepunten (HACCP=Hazard Analysis and Critical Control Points).

Slide 8 - Link

Zoek een voedselveiligheidssituatie op en bespreek deze klassikaal.
Wat weet je van HACCP?
– Wat is HACCP, heel algemeen gezegd?
– Waarom was instelling van HACCP noodzakelijk?
– Hoe wordt een HACCP opgezet?
– Wat betekent HACCP voor de manier van werken?

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 10 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Hazard
Analysis
Critical
Controle
Points

Gevaren
Analyseren op 
Kritieke
Beheersen
Punten
HACCP

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Achtergrond HACCP
 • Sinds 1995 in de Warenwet
 • Veiligheid ten top!   
 • Wet op productaansprakelijkheid   
 • Streven naar verlagen kwaliteitskosten   
 • Moreel besef, MVO

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

HACCP certificaat.
 • Per 1 januari 2020 worden er geen nieuwe certificaten meer uitgegeven. Op 1 januari 2021 stopt het HACCP certificatieschema met bestaan.
 • Er bestaan al meerdere internationale erkende standaarden die de HACCP principes hanteren. (hierover later meer)

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Link

De Codex Alimentarius Commission (Codex) is een internationaal forum waaraan door 186 landen en 1 organisatie (Europese Unie) wordt deelgenomen. Dit forum ontwikkelt internationale normen voor voedselproducten, met als doel de internationale volksgezondheid te beschermen en de eerlijkheid van de handel in voedselproducten te bevorderen.
Waarom is het menselijke aspect zo belangrijk?

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

HACCP in 9 stappen
1: Visie en HACCP team (stap 1) 
2: scholing & bijscholing (stap 2)
3: Productonderzoek (stap 3) 
4: Procesonderzoek (stap 4) 
5,6: Gevarenanalyse en risico-inschatting (stap 5 en stap 6)
7: CCP's inschatten (stap 7), 
8,9: Regelkring & beheersplan (stap 8 + 9)

Slide 16 - Tekstslide

HACCP is berust op de codex alimentarius:
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/food-safety/areas-of-work/building-national-capacity-in-food-safety/hazard-analysis-and-critical-control-points-haccp-systemsStap 1, Beleid en team
Visie: ‘Hoe wil ik dat mijn klanten mijn bedrijf zien?’ Daarom gaat visie in 
de richting van oordelen als:
– ‘Dit bedrijf maakt veilige producten.’
– ‘Dit bedrijf is betrouwbaar.’
– ‘Dit bedrijf houdt zich aan zijn afspraken.’
– ‘Met dit bedrijf heb je nooit problemen.’

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 1, Beleid en team
Doelstellingen zijn bedoeld om binnen het bedrijf af te spreken: ‘Wanneer doen wij het goed? (SMART)
SMART-principe: 
Specifiek: niet algemeen of vaag.
Meetbaar: anders weet je nooit of je de doelstelling gehaald hebt.
Acceptabel: de betrokkenen moeten de doelstelling echt willen realiseren.
Realistisch: de doelstelling moet enerzijds uitdagend, anderzijds haalbaar zijn.
Tijdgebonden: de tijd voor realisatie van de doelstelling moet afgesproken zijn.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oefenen eigen case
Stel een doelstelling op en maak deze SMART
timer
10:00

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 1, Beleid en team
Goede doelstelling:

Binnen één jaar mag het aantal klachten over productveiligheidsproblemen
 
maximaal vijf per kwartaal zijn.

Slide 20 - Tekstslide

eventueel tijd voor het verbeteren van het doel/beleid.
Stap 1 Beleid en team
 • Welke medewerkers zitten er in het HACCP team?
 • Wat wordt er van het team verwacht?
 • Welke middelen krijgt het team?
 • Krijgt het team hulp van een externe deskundige?
 • Beoordeling van het systeem?

Slide 21 - Tekstslide

 1. Het HACCP-team moet het HACCP-systeem ontwikkelen, implementeren en in stand houden.
 2. De organisatie moet aantonen dat de leden van het HACCP-team beschikken over voldoende expertise van uiteenlopende disciplines of kan beschikken als dit nodig is voor het opstellen, implementeren en onderhouden van het totale (over de volle reikwijdte) HACCP-systeem.
 3. De functies (inclusief taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) en de vereiste expertise van de teamleden zijn vastgelegd.
Middelen:
 1. De organisatie moet de verzoeken van het HACCP-team voor voorzieningen die nodig zijn voor de totstandkoming, de implementatie en het onderhoud van het HACCP-systeem onderzoeken en de middelen en voorzieningen tijdig beschikbaar stellen.
Beoordeling:
 1. De organisatie zal het HACCP-systeem met vooraf vastgestelde tussenperiodes van niet meer dan 12 maanden op de blijvende geschiktheid en effectiviteit ervan beoordelen en deze borgen. Hierbij dient de HACCP verificatie (5.11) als input te fungeren.
Stap 2: Scholing en externe begeleiding
Opdracht:
 • Bepaal per medewerker uit je team welke vaardigheden ze moeten beschikken
 • Denk aan technische vaardigheden, attitudes (houding)

Slide 22 - Tekstslide

Indien een dergelijke expertise niet aanwezig is binnen het bedrijf, moet zij elders worden verkregen (consultants, praktijkhandleidingen voor hygiëne, enz.).
Stap 2 Scholing en externe begeleiding
 • Maak een overzicht van de technische vaardigheden van de leden van het HACCP team
 • Maak een overzicht van de houding mbt voedselveiligheid
 • Welke scholing hebben de leden wellicht nodig?
 • Welke externe begeleiding is er nodig?

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Als goed is weet/kun jij nu:
 • Wat een HACCP plan is en wat de achtergrond hiervan is
 • Wat de kenmerken zijn van een HACCP plan
 • Wat de 9 stappen zijn van een HACCP plan
 • Een visie en doelstelling schrijven voor een bedrijf mbt HACCP
 • Hoe een HACCP team opgesteld moet worden
 • Weet welke scholing er nodig is

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb je geleerd over HACCP?

Slide 26 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Volgende keer:
 • Stappen 1 en 2 af.
 • Verder met  de stappen       3 en 4

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies